บทความ

นวัตกรรม “จำนำ” รถ


ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินหลายแห่งแข่งกันเปิดรับจำนำรถยนต์ โดยไม่ยึดเล่มทะเบียน ทำให้เจ้าของได้เงินก้อนตามต้องการ และยังมีรถยนต์ไว้ใช้งานต่ออีกด้วย

“ฟอร์มูลา” ฉบับนี้ เสนอนวัตกรรมจำนำรถของ 4 บริษัทหลักทรัพย์ยักษ์ใหญ่ ที่กำลังฮอทฮิท ให้เป็นทางเลือกสำหรับเจ้าของรถที่ต้องการใช้เงิน

 

กรุงศรี ออโต้
โปะได้ ลดต้น ลดดอก

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) แนะนำสินเชื่อสำหรับเจ้าของรถยนต์ ที่กำลังมองหาเงินสด เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพียงนำรถยนต์มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการยื่นขอสมัคร เจ้าของรถยนต์ยังสามารถมีรถใช้ตามปกติ
การขอสินเชื่อ จะให้วงเงินสูงสุด 100 % ของมูลค่ารถยนต์ จากราคาประเมินของบริษัท ฯ พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบบลดต้น ลดดอก ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน รับเงินภายใน 1 วันทำการ พร้อมแคมเปญพิเศษ “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช แบบโปะ” ซึ่งไม่เสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ชำระคืนก่อนกำหนด และไม่เกิน 1 ปี จะมีค่าปรับ 2 % ของต้นเงินกู้คงเหลือ แต่ไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อสัญญา

 

K.LEASING
ดอกเบี้ยต่ำพร้อมส่วนลดพิเศษ

บริษัท ลิสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย เป็นสินเชื่อในลักษณะเช่าซื้อสำหรับบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีรถยนต์ในครอบครอง และมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งปราศจากภาระผูกพันใดๆ โดยนำรถยนต์พร้อมทะเบียนรถมาเบิกเงินสด ซึ่งลูกค้ายังสามารถครอบครอง และใช้รถยนต์ได้ตามปกติ เมื่อผ่อนชำระครบ กรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของรถ จะกลับคืนสู่ลูกค้าดังเดิม
ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถขอปิดบัญชีก่อนกำหนดโดยไม่เสียค่าปรับ พร้อมได้รับส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุดถึง 50 %

 

KK CAR CASH
อนุมัติวงเงินสูง และ ไม่มีค่าธรรมเนียม

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เสนอ สินเชื่อรถแลกเงิน ที่มีรถยนต์เป็นหลักทรัพย์คำประกัน และ ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ลูกค้าสามารถนำรถยนต์ไปใช้งานได้ตามปกติ แต่ต้องเป็นรถเก๋ง หรือ รถกระบะ ที่จดทะเบียนไม่เกิน 10 ปี

การขอสินเชื่อ นอกจากได้วงเงินสูงสุดถึง 100 % หรือในวงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000-700,000 บาท ยังไม่เสียค่าธรรมเนียม จำพวกค่าโอนทะเบียน/ค่าตรวจสภาพ ฯลฯ

 

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน
รับเงินสด รถยังมีขับ

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้บริการ สินเชื่อธนชาตรถแลกเงินสำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หมดภาระการผ่อนชำระ และต้องการใช้เงิน เพียงนำเล่มทะเบียนมาขอสินเชื่อที่ธนาคารทุกสาขา ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้งานรถยนต์ได้ตามปกติ
การขอสินเชื่อไม่ต้องใช้ผู้ค้ำ รถยนต์ที่เข้าร่วม สามารถจดทะเบียนใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี โดยผ่อนนานสูงสุดถึง 72 เดือน

 

เรื่องควรรู้ของนวัตกรรมจำนำรถ
นอกจากแคมเปญเย้ายวนใจ นวัตกรรมจำนำรถ ยังมีอีกหลายเรื่องที่ควรรู้ มาลองดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อ
ด่วนที่สุด คือ ภายใน 1 วัน (หลังจากได้รับการอนุมัติและธนาคารได้โอนเล่มทะเบียนแล้วเสร็จ) แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ

ระยะเวลา
ระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่ 12 – 72 เดือน

วงเงินกู้
อนุมัติสูงสุด 100 % ของราคาประเมินรถยนต์จากราคากลางของธนาคารกำหนด เริ่มต้นที่ 50,000 – 700,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย
จะต่ำกว่าสิ่นเชื่อบุคคลทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่แต่ละบริษัท จะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ FLAT RATE คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่อน เริ่มต้นที่ประมาณ 3.65 % บางบริษัทฯ และมักใช้พโรโมชันแบบลดต้นลดดอก คือ การคิดดอกเบี้ยแบบรายวันตามจำนวนเงินต้นคงเหลือที่แท้จริง

หลักเกณฑ์การพิจารณาขอสินเชื่อ

1. รถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ ฯ ต้องปลอดภาระใดๆ และมีชื่อลูกค้าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์บนสมุดทะเบียนรถยนต์

2. รถยนต์ที่นำมาของสินเชื่อ ฯ จะต้องมีอายุนับจากวันจดทะเบียนไม่เกิน 10 ปี (แล้วแต่เงื่อนไขแต่ละบริษัท)

3. รับพิจารณาเฉพาะรถยนต์ประเภท รถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะ เท่านั้น แต่ไม่รับพิจารณารถยนต์บรรทุก หรือรถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 1 ตันทุกประเภท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-70 ปี

2. รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท

3. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ

4. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้

เอกสารประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ
สำหรับบุคคลธรรมดา

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. เอกสารแสดงรายได้ สลิพเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน

4. สมุดทะเบียนรถยนต์ (ตัวจริง)

5. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

6. แผนที่ที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน (ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/เจ้าของกิจการ)

3. สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สลิพเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

4. สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)

5. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า

6. แผนที่ตั้งกิจการ

 

รถ “จำนำ” ง่าย

รถที่รับจำนำ หากเป็นรถที่ได้รับความนิยม หรือ บแรนด์ยอดฮิท แทบจะไม่ต้องตรวจสอบอะไรมากนัก เพราะไม่เสี่ยงในเรื่องของราคาค่าตัว ที่หล่นหาย ซึ่งเป็นปัจจัยในการอนุมัติวงเงิน

 

รถที่จำนำยาก หรือ ไม่รับจำนำ
นอกจากรถเก่าเกิน 10 ปี ยังรวมถึงรถยี่ห้อที่ไม่ได้รับความนิยม หรือ รถรูปแบบแปลกๆ ที่ไม่มีราคากลางที่แน่นอนนั่นเอง

 

รายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลที่ได้จาก บริษัทที่ให้บริการสินเชื่อ ดอกเบี้ยสามารถปรับขึ้น/ลงได้ตลอดเวลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุงศรี ออโต้ โทร. 0-2740-7400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ลิสซิ่งกสิกรไทย โทร. 0-2696-9999
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนชาต โทร. 1770
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกียรตินาคิน โทร. 0-2680-3333------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2556
คอลัมน์ : รายงาน
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/lLUaF
อัพเดทล่าสุด
20 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
679,000
2.
1,079,000
4.
1,269,000
5.
765,000
6.
640,000
7.
1,475,000
8.
14,790,000
9.
1,180,000
10.
970,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th