บทความ

MARATHON MB 100E


MARATHON ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงติดรถยนต์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเล่น/นักฟังที่ชื่นชอบพลังเสียงเป็นพิเศษ เช่น MB 100E รุ่นใหม่ในอนุกรม COMPETITION SERIES ที่ให้เสียงเบสส์ได้หนักหน่วง และนุ่มลึก เนื่องจากการออกแบบเซอร์ราวน์ด ที่มีลักษณะพิเศษเป็นรูปตัว U-STYLE ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ M! พร้อมด้วยโครงสร้างแม่เหล็กแบบ 2 ชั้น ทำให้สามารถถ่ายทอดพลังเสียงเบสส์ได้หนักแน่นแล้ว ยังให้เสียงเบสส์ที่นุ่มนวล และลึก โดยมีค่า X-MAX สูงสุดถึง 1″

นอกจากรุ่น COMPETITION SERIES แล้วยังมีลำโพงซับวูเฟอร์รุ่น REFERENCE, PRO, PRECISION มาให้นักเล่นได้สัมผัสตามความต้องการ และเหมาะสมกับงบประมาณของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอีกด้วย
คุณสมบัติทั่วไป

MB 100E และ MB120E

วอยศ์คอยล์คู่ ทำด้วยอลูมิเนียมดำแบบ 4 ชั้น ทนความร้อนสูงพิเศษ พร้อมด้วยค่า X-MAX สูงสุด จุดต่อสายแบบ HEAVY DUTY ROPE จากขั้วต่อสายไปยังวอยศ์คอยล์ ขอบลักษณะ U-STYLE ใหญ่พิเศษแบบ POLYESTER RESIN MULTI-LAYER กรวยแบบ THICK MINERAL FILLED PAPER โครงสร้างมอเตอร์แบบ SUPER LINEAR เพื่อให้เสียงเบสส์ลึกเป็นพิเศษ โครงบาสเกททำด้วยอลูมิเนียมสไตล์แข่งขัน ดัสแคพแบบ MINERAL FILLED EXTRA THICK POLY เพื่อให้การเคลื่อนตัวของกรวยเที่ยงตรง และไร้ความเพี้ยนในขณะรับแรงดันสัญญาณสูงๆ

MB 100E

ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 10″ กำลังขับที่แนะนำ 400 วัตต์ ค่าอิมพีแดนศ์ 4+4 โอห์ม ค่า SPL 87 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) ค่า X-MAX 1″ ค่า FS 47 HZ ค่า QTS 0.44 ค่า VAS 21 ลิตร และความลึกติดตั้งรวมทั้งหมด 8.07″

MB 120E

ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 12″ กำลังขับที่แนะนำ 500 วัตต์ ค่าอิมพีแดนศ์ 4+4 โอห์ม ค่า SPL 89 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) ค่า X-MAX 1″ ค่า FS 37 HZ ค่า QTS 0.39 ค่า VAS 37 ลิตร และความลึกติดตั้งรวมทั้งหมด 8.07″

คุณสมบัติทั่วไป
MB10.00N และ MB12.00N

วอยศ์คอยล์คู่ ทำด้วยอลูมิเนียมดำแบบ 4 ชั้น ทนความร้อนสูงพิเศษ พร้อมด้วยค่า X-MAX สูงสุด จุดต่อสายแบบ HEAVY DUTY ROPE จากขั้วต่อสายไปยังวอยศ์คอยล์ ขอบ POLYESTER DESING หลายชั้นแบบ BIG EDGE กรวยแบบ THICK MINERAL FILLED PAPER โครงสร้างมอเตอร์แบบ SUPER LINEAR เพื่อให้เสียงเบสส์ลึกเป็นพิเศษ โครงบาสเกททำด้วยอลูมิเนียมสไตล์แข่งขัน สไปเดอร์แบบฟแลท ดัสแคพแบบ MINERAL FILLED EXTRA THICK POLY

MB10.00N

ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 10″ กำลังขับที่แนะนำ 400 วัตต์ กำลังขับสูงสุด 800 วัตต์ MAX ค่าอิมพีแดนศ์ 4+4 โอห์ม ค่า SPL 91 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) ค่า X-MAX 1.39″ ค่า FS 31.38 HZ ค่า QTS 0.53 ค่า VAS 1.20 ลูกบาศ์กฟุต

MB12.00N

ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 12″ กำลังขับที่แนะนำ 450 วัตต์ กำลังขับสูงสุด 800 วัตต์ MAX ค่าอิมพีแดนศ์ 4+4 โอห์ม ค่า SPL 93.4 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) ค่า X-MAX 1.39″ ค่า FS 35.86 HZ ค่า QTS 0.63 ค่า VAS 1.98 ลูกบาศ์กฟุต

คุณสมบัติทั่วไป
MB-08.SN/10.SN/12.SN

กรวยแบบ NEW MICA FILLED POLY EXTRA RIGID เพื่อการตอบสนองเสียงเบสส์ที่รวดเร็ว วอยศ์คอยล์ชนิดแคพทัน 4 ชั้น ทนความร้อนสูง จุดต่อสายแบบ HEAVY DUTY ROPE โครงสร้างมอเตอร์แบบ SUPER LINEAR สไปเดอร์แบบ POLY-COTTON ที่มีความแข็งแรง ดัสแคพแบบ MINERAL FILLED EXTRA THICK POLY

MB-08.SN

ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 8″ กำลังขับที่แนะนำ 150 วัตต์ กำลังขับสูงสุด 300 วัตต์ MAX ค่าอิมพีแดนศ์ 4 โอห์ม ค่า SPL 90.8 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) ค่า X-MAX 0.177 ค่า FS 43.60 HZ ค่า QTS 0.64 ค่า VAS 0.61 ลูกบาศ์กฟุต

MB-10.SN

ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 10″ กำลังขับที่แนะนำ 250 วัตต์ กำลังขับสูงสุด 500 วัตต์ MAX ค่าอิมพีแดนศ์ 4 โอห์ม ค่า SPL 93.9 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) ค่า X-MAX 0.30 ค่า FS 30.22 HZ ค่า QTS 0.43 ค่า VAS 1.47 ลูกบาศ์กฟุต

MB-12.SN

ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 12″ กำลังขับที่แนะนำ 350 วัตต์ กำลังขับสูงสุด 700 วัตต์ MAX ค่าอิมพีแดนศ์ 4 โอห์ม ค่า SPL 96.6 ดีบี (2.83 โวลท์/1 เมตร) ค่า X-MAX 0.30 ค่า FS 25.38 HZ ค่า QTS 0.42 ค่า VAS 3.66 ลูกบาศ์กฟุต

คุณสมบัติทั่วไป
MB10SL/12SL/15SL

โครงบาสเกทอลูมิเนียมหล่อแบบ DIAMOND CUT กรวยคาร์บอนไฟเบอร์ 2 ชั้น ที่เบาเป็นพิเศษ และดัสต์แคพอลูมิเนียม วอยศ์คอยล์คู่ ทำด้วยอลูมิเนียมดำแบบ 4 ชั้น ทนความร้อนสูง จุดต่อสายแบบ HEAVY DUTY ROPE สไปเดอร์แบบ POLY-COTTON ที่มีความแข็งแรง

MB10SL

ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 10″ วอยศ์คอยล์ 2.5″ แม่เหล็กหนัก 50+50 ออนซ์ ค่าอิมพีแดนศ์ 2+2 โอห์ม

MB12SL

ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 12″ วอยศ์คอยล์ 3″ แม่เหล็กหนัก 65+65 ออนซ์ ค่าอิมพีแดนศ์ 2+2 โอห์ม

MB15SL

ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 15″ วอยศ์คอยล์ 3″ แม่เหล็กหนัก 75+75 ออนซ์ ค่าอิมพีแดนศ์ 2+2 โอห์ม
คุณสมบัติทั่วไป

MB10.F/12.F/15.F

วอยศ์คอยล์คู่ ทำด้วยอลูมิเนียมดำแบบ 4 ชั้น ทนความร้อนสูงพิเศษ จุดต่อสายแบบ HEAVY DUTY ROPE ขอบเซอร์ราวน์ดขนาดใหญ่ทำด้วยโพลีเอสเตอร์หลายชั้น กรวยแบบ THICK MINERAL FILLED PAPER แม่เหล็กแบบ SUPER LINEAR โครงบาสเกททำด้วยอลูมิเนียมหล่อสไตล์แข่งขัน สไปเดอร์แบบฟแลท

MB10.F

ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 10″ กำลังขับต่อเนื่อง 250 วัตต์ RMS และสูงสุด 500 วัตต์ MAX วอยศ์คอยล์ 2″ แม่เหล็กหนัก 40 ออนซ์ ค่าอิมพีแดนศ์ 4+4 โอห์ม

MB12.F

ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 12″ กำลังขับต่อเนื่อง 375 วัตต์ RMS และสูงสุด 750 วัตต์ MAX วอยศ์คอยล์ 2″ แม่เหล็กหนัก 50 ออนซ์ ค่าอิมพีแดนศ์ 4+4 โอห์ม

MB15.F

ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 15″ กำลังขับต่อเนื่อง 425 วัตต์ RMS และสูงสุด 850 วัตต์ MAX วอยศ์คอยล์ 2.5″ แม่เหล็กหนัก 65 ออนซ์ ค่าอิมพีแดนศ์ 4+4 โอห์ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ AUDIO ACCESS CO., LTD. โทร. 0-2939-9130-2 แฟกซ์ 0-2939-9133------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2556
คอลัมน์ : เนื่องจากปก Car Stereo
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/v7VGN
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th