บทความ

MARATHON MB SERIES


MARATHON ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงติดรถยนต์ชั้นนำ ที่ตอบสนองความต้องการของนักเล่น/นักฟังที่ชื่นชอบพลังเสียง และกำลังขับที่ได้เกณฑ์ตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะกลุ่มในไลน์เพาเวอร์แอมพ์ และลำโพงซับวูเฟอร์ ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับในตลาดเครื่องเสียงรถยนต์ในเมืองไทย และตลาดเครื่องเสียงติดรถยนต์ทั่วโลก

รูปลักษณ์ภายนอก

โครงสร้างตัวเครื่องทำด้วยอลูมิเนียมแบบเซาะร่อง เพื่อระบายความร้อน รวมถึงความสวยงามในการออกแบบ และให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านบนจะเป็นโลโก MARATHON เพื่อโชว์จุดเด่นให้กับบแรนด์ผลิตภัณฑ์ค่ายนี้
ในด้านการจัดวางตำแหน่งควบคุมปุ่มปรับต่างๆ ถูกจัดให้ใช้งานได้สะดวก และเป็นระเบียบ ส่วนขั้วต่อสายไฟ/สายลำโพงเป็นบลอคสกรู เพื่อรองรับสายขนาดใหญ่ตามมาตรฐานจากโรงงานได้กำหนดไว้ในคู่มือ และขั้วต่อสัญ

ญาณเป็นแจค RCA มีทั้งแบบ INPUT และ LINE OUTPUT เมื่อต้องการเชื่อมต่อสัญญาณจากเพาเวอร์แอมพ์อีกเครื่องไปอีกเครื่องหนึ่ง และเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเฮดยูนิทกับเพาเวอร์แอมพ์หลายๆ เครื่อง

นอกจากนี้ในโมเดล MB-1.2000 จะแตกต่างจากโมเดล MB-1.1500 และโมเดล MB-1.3000 ตรงที่โมเดล MB-1.2000 จะมีช่องต่อ DATA LINK สำหรับต่อพ่วงเพาเวอร์แอมพ์ 2 เครื่องเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มกำลังขับให้ดับเบิลขึ้นไปอีก โดยมีปุ่มสวิทช์สำหรับเลือก MASTER หรือ SLAVE ในการทำงานอื่นๆ มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน/เตือน แสดงระบบป้องกัน และช่องต่อรีโมทปรับเพิ่มเสียงเบสส์ ในครั้งนี้ได้นำ MARATHON MB SERIES มาให้สัมผัสกัน 3 โมเดล

MB-1.1500

เพาเวอร์แอมพ์กำลังขับ 600 วัตต์x1 แชนแนล (4 โอห์ม) หรือ 1,000 วัตต์x1 แชนแนล (2 โอห์ม) และ 1,500 วัตต์x1 แชนแนล (1 โอห์ม) ค่าความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 17-180 HZ (-3 ดีบี) ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน 90 ดีบี ค่า
อินพุท อิมพีแดนศ์ 20 กิโลโอห์ม ปรับค่าความไวอินพุทได้ 0.1-6 โวลท์ ค่าความเพี้ยนรวม THD ต่ำกว่า 0.05 % ปรับเสียงเบสส์ได้ 30-80 HZ พร้อมวงจรโลว์พาสส์ปรับได้ตั้งแต่ 40-180 HZ ปรับซับโซนิค ฟิลเตอร์ได้ 17-50 HZ ปรับเพิ่มเสียง
เบสส์ 0-12 ดีบี และแหล่งจ่ายแรงดันไฟตั้งแต่ 11-15 โวลท์ DC

MB-1.2000

เพาเวอร์แอมพ์กำลังขับ 700 วัตต์x1 แชนแนล (4 โอห์ม) หรือ 1,200 วัตต์x1 แชนแนล (2 โอห์ม) และ 2,000 วัตต์x1 แชนแนล (1 โอห์ม) ค่าความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 20-150 HZ (-3 ดีบี) ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน 90 ดีบี ค่า
อินพุท อิมพีแดนศ์ 20 กิโลโอห์ม ปรับค่าความไวอินพุทได้ 0.25-6 โวลท์ ค่าความเพี้ยนรวม THD ต่ำกว่า 0.05 % พร้อมวงจรโลว์พาสส์ปรับได้ 40-150 HZ ปรับซับโซนิค ฟิลเตอร์ได้ 20-50 HZ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-18 ดีบี และแหล่งจ่ายแรงดัน
ไฟตั้งแต่ 11-15 โวลท์ DC

MB-1.3000

เพาเวอร์แอมพ์กำลังขับ 1,200 วัตต์x1 แชนแนล (4 โอห์ม) หรือ 2,000 วัตต์x1 แชนแนล (2 โอห์ม) และ 3,000 วัตต์x1 แชนแนล (1 โอห์ม) ค่าความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 17-180 HZ (-3 ดีบี) ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน 90
ดีบี ค่าอินพุท อิมพีแดนศ์ 20 กิโลโอห์ม ปรับค่าความไวอินพุทได้ 0.1-6 โวลท์ ค่าความเพี้ยนรวม THD ต่ำกว่า 0.05 % พร้อมวงจรโลว์พาสส์ปรับได้ 40-180 HZ ปรับซับโซนิค ฟิลเตอร์ได้ 17-50 HZ ปรับเฟสได้ 0-180 องศา ปรับเพิ่มเสียงเบสส์
0-12 ดีบี ที่ค่าความถี่ 30-80 HZ และแหล่งจ่ายแรงดันไฟ 11-15 โวลท์ DC
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ AUDIO ACCESS CO., LTD. โทร. 0-2939-9130-2 แฟกซ์ 0-2939-9133------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2556
คอลัมน์ : เนื่องจากปก Car Stereo
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Ilqj2
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th