บทความ

TAQA AWARD 2012


ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ประจำปี 2555″ หรือ THAILAND AUTOMOTIVE QUALITY AWARD 2012 (TAQA AWARD 2012) ว่ารางวัลนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพการผลิตรถยนต์ และการบริการ ทั้งก่อนและหลังการขาย ตลอดจนระบบห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

“ที่สำคัญรางวัลนี้มาจากมหาชนอย่างแท้จริง เพราะสำรวจจากประชาชนผู้ใช้รถจริงเกือบหมื่นรายทั่วประเทศ เพื่อหาสุดยอดด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และภาพลักษณ์ต่างๆ แต่ละด้าน จำนวน 29 รางวัล แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานสากลของบรรดาผู้ผลิตในไทย และส่งผลให้เกิดการพัฒนามากขึ้นไปอีก เห็นได้จากผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล ที่นอกจากจะภูมิใจแล้ว ยังสัญญาที่จะพัฒนาการผลิตและบริการ เพื่อที่จะได้รับรางวัลอีก แต่ที่สำคัญเพื่อตอบสนองผู้บริโภคในไทย รวมถึงการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย”

ดร. พาณิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติม ปีนี้นับเป็นปีทองของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เพราะขณะนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ 10 ของโลก โดยมียอดการผลิตรถรวมกว่า 2 ล้านคัน เพื่อตลาดในประเทศและส่งออก แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และจากคะแนนการสำรวจของ TAQA AWARD พบว่าปีนี้ค่ายรถรายเล็กมีคะแนนใกล้เคียงกับบริษัทรถรายใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย

สุกิจ ตันสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คัสต้อม เอเชีย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาดมากว่า 30 ปี เปิดเผยว่า รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม หรือ TAQA AWARD เป็นรางวัลที่ดำเนินการโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีบริษัท คัสต้อม เอเชีย จำกัด บริษัท สื่อสากล จำกัด และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ให้การสนับสนุน จัดเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ ปี 2545 มอบให้แก่ผู้ประกอบการที่สามารถครองใจมหาชนได้มากที่สุด โดยวัดจากการทำวิจัยเชิงปริมาณสำรวจความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถจริงทั่วประเทศ ตั้งแต่ความพึงพอใจคุณภาพรถ และบริการหลังการขาย โดยปีนี้สำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่า 6,400 ราย ในพื้นที่ 76 จังหวัด ครอบคลุมรถยนต์ 45 รุ่น จาก 12 ยี่ห้อ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถต่างๆ

สำหรับผลรางวัลธุรกิจยานยนต์นิยม หรือ TAQA AWARD 2012 ปรากฏว่ามี 8 ค่ายรถที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลความพึงพอใจด้านการขาย (SSI) จำนวน 2 รางวัล

(1) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านการขาย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (OUTSTANDING SALES SATISFACTION FOR PASSENGER CAR) ได้แก่ บริษัท อีซูซุ ประเทศไทย จำกัด

(2) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านการขาย ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน (OUTSTANDING SALES SATISFACTION FOR 1-TON PICKUP) ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

รางวัลความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (IQS) จำนวน 11 รางวัล

(1) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลประเภท PRE-ENTRY (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR PRE-ENTRY PASSENGER CAR) ได้แก่ ฮอนดา บรีโอ

(2) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลท้ายลาด 5 ประตู (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR HATCHBACK PASSENGER CAR) ได้แก่ มาซดา 2

(3) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR SMALL PASSENGER CAR) ได้แก่ โตโยตา วีออส

(4) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางเล็ก (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR LOWER MEDIUM PASSENGER CAR) ได้แก่ โตโยตา ปรีอุส

(5) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางใหญ่ (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR UPPER MEDIUM PASSENGER CAR) ได้แก่ โตโยตา แคมรี ไฮบริด

(6) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางเล็ก-รถหรู (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR LOWER MEDIUM PASSENGER CAR-LUXURY) ได้แก่ เมร์เซเดส-เบนซ์ ซี-คลาสส์

(7) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางใหญ่-รถหรู (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR UPPER MEDIUM PASSENGER CAR-LUXURY) ได้แก่ เมร์เซเดส-เบนซ์ อี-คลาสส์

8) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน แบบ 2 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR 1-TON PICKUP 2 DOOR/2WD) ได้แก่ โตโยตา ไฮลักซ์ วีโก

(9) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน แบบ 2 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR 1-TON PICKUP 2 DOOR/4WD) ได้แก่ โตโยตา ไฮลักซ์ วีโก

(10) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR 1-TON PICKUP 4 DOOR) ได้แก่ มาซดา บีที-50

(11) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ประเภทรถตรวจการณ์ (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR SUV ได้แก่ อีซูซุ มิว-7

ความพึงพอใจด้านบริการหลังการขาย (CSI)

รางวัลความพึงพอใจด้านบริการหลังการขาย (CSI) จำนวน 2 รางวัล

(1) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านบริการหลังการขาย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (OUTSTANDING AFTER SALES SATISFACTION FOR PASSENGER CAR) ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

(2) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านบริการหลังการขาย ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน (OUTSTANDING AFTER SALES SATISFACTION FOR 1-TON PICKUP) ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ด้านภาพลักษณ์
รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์

(1) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์ดีเด่น-ดีไซจ์นที่ดึงดูดใจ (OUTSTANDING IMAGE: ATTRACTIVE DESIGN) ได้แก่ บีเอมดับเบิลยู

(2) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์ดีเด่น-สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (OUTSTANDING IMAGE: INNOVATION) ได้แก่ ฟอร์ด

(3) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์-เทคโนโลยีชั้นสูง (OUTSTANDING IMAGE: HIGH TECHNOLOGY) ได้แก่ บีเอมดับเบิลยู

(4) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์ดีเด่น–ขับขี่สนุก (OUTSTANDING IMAGE: FUN TO DRIVE) ได้แก่ เชฟโรเลต์

(5) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์ดีเด่น–ควบคุมการขับขี่ได้แม่นยำ (OUTSTANDING IMAGE: EXCELLENT DRIVING CONTROL) ได้แก่ เชฟโรเลต์

(6) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์ดีเด่น-ยี่ห้อที่น่าเชื่อถือ (OUTSTANDING IMAGE: TRUSTABLE BRAND) ได้แก่ ฮอนดา

ผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์
รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์

(1) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์: น้ำมันเชื้อเพลิง (OUTSTANDING SATISFACTION: FUEL) ได้แก่ ปตท.

(2) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์: สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (OUTSTANDING SATISFACTION: GAS STATION) ได้แก่ ปตท.

(3) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์: น้ำมันหล่อลื่น(OUTSTANDING SATISFACTION: LUBRICANT) ได้แก่ ปตท.

(4) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์: ยางรถยนต์ (OUTSTANDING SATISFACTION: TYRE) ได้แก่ บริดจ์สโตน

(5) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์: ฟีล์มกรองแสง (OUTSTANDING SATISFACTION: TINTED FILM) ได้แก่ ลามินา

(6) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์: แบทเตอรี (OUTSTANDING SATISFACTION: BATTERY) ได้แก่ แบทเตอรี 3 เค

(7) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกอบการใช้รถยนต์: มอเตอร์ไซค์ (OUTSTANDING SATISFACTION: MOTORCYCLE) ได้แก่ ฮอนดา------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2556
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/rSqkE
อัพเดทล่าสุด
13 Aug 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th