บทความ

ป้ายทะเบียนใหม่ ใช้ได้ 157 ปี !


ใครที่ซื้อรถใหม่ในช่วงนี้ เตรียมเฮได้เลย เพราะคุณเป็นคนแรกๆ ที่ได้ใช้ป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่ ถ้าอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร สวยงามกว่าเดิมหรือไม่ เกาะกระแส จะพาไปดู

ทำไมต้องเปลี่ยน ?

อย่างที่ทราบกันดี ว่าปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาล หลายคนที่คิดอยากมีรถจึงตัดสินใจได้ไม่ยาก ที่จะซื้อรถในช่วงนี้ ถ้าดูจากข้อมูลการจดทะเบียนรถใหม่ของทางกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศพบว่า ตั้งแต่ต้นปี (2555) มียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 80,000 คัน/เดือน จากเดิมที่เคยเฉลี่ยอยู่ที่ 40,000 คัน/เดือน ส่งผลให้หมวดทะเบียนรถหมดลงอย่างรวดเร็ว จากเดิมเดือนละประมาณ 2 หมวดอักษร กลายเป็นเดือนละประมาณ 5 หมวดอักษร

อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หมวดหมดไว คือ กรมขนส่งทางบกได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้เจ้าของรถที่ใช้หมวดเลขทะเบียนเก่า (1ก-9999) ต้องมาเทียบเปลี่ยนหมวดให้เป็นหมวดใหม่ เช่น (1ก-9999) เทียบเปลี่ยนเป็น (กก-9999) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันหมวดสุดท้าย คือ (ฆฮ-9999) ซึ่งหมดลงไปแล้วเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นับรวมเวลากว่า 15 ปีที่ใช้หมวดเลขทะเบียนนี้ ถ้านับรวมจำนวนรถทั้งหมดที่เคยจดทะเบียนมาตั้งแต่หมวด (1ก-9999) เข้าไปด้วย จะมีรถที่จดทะเบียนไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านคันอย่างแน่นอน

เปลี่ยนเป็นแบบไหน ?

หลังจากที่ได้พิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้หมายเลขทะเบียนเดิม รวมถึงกระบวนการผลิตแผ่นป้ายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงออกประกาศเป็นกฎกระทรวงเรื่องการเปลี่ยนหมวดแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ โดยใช้ตัวเลขนำหน้าตัวอักษร 2 ตัว ตามด้วยหมายเลขทะเบียน เช่น (1กก-1) ถึง (1กก-9999) แล้วขึ้นหมวดใหม่เป็น (1กข-1) ถึง (1กข-9999) ไล่ไปจนครบหมวดอักษร ซึ่งจะเรียงหมวดอักษรจาก ก-ฮ ยกเว้นคำที่มีความหมายไม่สุภาพ จะไม่นำมาใช้ เช่น อักษร “ศพ” “ตด” เป็นต้น

แผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อย แต่ยังมีขนาดของแผ่นป้ายทะเบียนเท่าเดิม คือ มีความยาว 34 ซม. สูง 15 ซม. และมีตัวอักษร (ขส) อยู่ภายในวงกลมมุมล่างขวา โดยแบ่งเป็น 2 บรรทัดสําหรับตัวเลข ขนาดที่ตัวอักษรจะมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมเล็กน้อย ซึ่งขนาดของทะเบียนแบบใหม่นี้สามารถใช้กรอบป้ายทะเบียนแบบเก่า (กก-9999) ได้เลย

เริ่มบังคับใช้เมื่อไร ?

หลังจากหมวดเลขทะเบียนแบบปัจจุบันแล้ว กรมการขนส่งทางบกก็จะเริ่มใช้ทะเบียนรถยนต์หมวดใหม่ทันที ซึ่งได้ออกประกาศเป็นกฎกระทรวงเรื่องการเปลี่ยนหมวดแผ่นป้ายทะเบียนใหม่เรียบร้อยแล้ว ที่ผ่านมาได้เปิดให้จองเลขทะเบียนแบบใหม่นี้แล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้เจ้าของรถไม่ต้องนำรถที่ใช้หมวดทะเบียนเดิม มาเทียบเปลี่ยนเป็นหมวดใหม่อีกแล้ว เพราะอาจทำให้ทะเบียนรถของหมวดใหม่หมดเร็วขึ้น อีกอย่างจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาคิดเทียบกับหมวดใหม่อีก

หมวดทะเบียนใหม่นี้ จะเริ่มจดทะเบียนจากหมวด 1กก เรื่อยไป มีหมวดเลขทะเบียนทั้งสิ้น 5,634 หมวด และสามารถใช้จดทะเบียนรถใหม่ได้ชั่วลูกชั่วหลานถึง 157 ปี คิดเป็นจำนวนรถทั้งสิ้น 56,334,366 คัน
เลือกเลขเองได้ โดยไม่ต้องประมูล
คุณรู้หรือไม่ว่า เราสามารถเลือกเลขเองได้ โดยไม่ต้องประมูล แต่เลขนั้นต้องไม่ใช่เลขเดี่ยว (9), เลขคู่ (99), เลขตอง (999), เลขตองสี่ (9999), เลขคู่สลับ (9900), เลขพัน (9000) หรือเลขหาบ (9009) ถ้าชอบเลขนอกเหนือจากนี้ เช่น ชอบเลขตรงกับวันเกิด (1011) ชอบเลขตรงกับปีพศ. (2555) หรือชอบเลขแบบว่า (1233) หรือ (9998) สามารถเลือกเองได้เลย โดยเราสามารถตรวจสอบวันเปิดหมวดของเลขเหล่านี้ได้จากเวป https://apps.dlt.go.th/vrtsdi/number.htm และมีหลักเกณฑ์การจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ดังนี้

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียน หรือผู้เช่าซื้อรถ เท่านั้น

  • แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมแสดงบัตรฉบับจริง
  • สำเนาใบรับมอบรถ หรือสำเนาสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ พร้อมแสดงฉบับจริง

2. กรณีนิติบุคคล ผู้ขอต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนาม

  •  แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตรประชาชน
  •  กรณีมอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเป็นพนักงานบริษัท แนบสำเนาบัตรประชาชน และหนังสือรับรองการทำงาน

3. จองหมายเลขทะเบียนรถมากกว่า 1 คัน หรือจดทะเบียนเลขที่จองไปแล้วไม่เกิน 6 เดือน ต้องแนบหลักฐานการซื้อรถ หรือหลักฐานทางทะเบียนรถทุกคัน

4. เลขทะเบียนที่จองแล้ว ห้ามเปลี่ยนเลข หรือโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อ หรือยกเลิก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. เมื่อรับทราบหมายเลขทะเบียนแล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน หากไม่มาดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา ยินยอมให้นำหมายเลขทะเบียนที่ได้รับจัดให้กับผู้อื่นรายต่อไป

6. หากมีข้อผิดพลาดในการจอง ไม่ว่ากรณีใดๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่ และจะแจ้งให้ทราบ------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2555
คอลัมน์ : เกาะกระแส
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/VDF7L
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th