บทความ

ริบทรัพย์สิน


คดีความงวดนี้ขอแฉลบไปถึงเรื่องยาเสพติด ซึ่งระยะนี้ใครใคร่ค้า ใครใคร่จับ เป็นข่าวทุกวัน

พวกค้ายาเสพติดไม่สนใจว่าจะโดนลงโทษหรือไง อย่างว่าติดคุกอยู่แท้ๆ ยังเสพยาเฮฮาพาร์ทีในคุกได้ ใช้ไอแพด ไอโฟนได้ มันถึงไม่กลัว อ้อ…ผมเห็นด้วยอย่างแรง ในการกระชับพื้นที่ สำหรับการลงโทษประหาร ต้องรวดเร็วทันเกม คดีถึงที่สุดปุ๊บ เชือดปั๊บภายใน 5-7 วัน ไม่มีการขออภัยโทษหรือรั้งรอ มันถึงจะเข็ด

เอาอย่างนี้ อยากให้เราๆ ท่านๆ รู้ถึง “มาตรการริบทรัพย์สิน” ซะหน่อย ว่าบ้านเราใช้ “ยาแรง” ทีเดียว โดยอาศัย พรบ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พศ. 2534 คือ ริบดะ ริบแทบไม่ฟังเสียง

เช่น มีมาตรา 22 กำหนดวิธีการชนิด “เหวี่ยงแห” ไว้ว่า “ทรัพย์สิน” ให้หมายความรวมถึง
(1) ทรัพย์สินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ และดอกผล จากทรัพย์สินดังกล่าว
(2) หนี้ที่บุคคลภายนอกถึงกำหนดชำระแก่ผู้ต้องหา
(3) ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหา ที่ได้รับ ขาย จำหน่าย โอน หรือยักย้ายไปเสียในระหว่างระยะเวลา 10 ปีก่อนมีคำสั่งยึดหรืออายัด และภายหลังนั้น เว้นแต่ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์ จะพิสูจน์ต่อคณะกรรมการได้ว่า การโอนหรือการกระทำนั้นได้กระทำไปโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน

คนทั่วไปอาจไม่สนใจเรื่องการพิสูจน์ตามที่ผมกล่าวไว้ แต่นักกฎหมายเขารู้ดีว่า นี่คือวิธีการใช้ยาปราบปรามพวกเล่นกับยาเสพติดแบบ “รุนแรงเป็นพิเศษ” ทรัพย์สินที่โดนยึด อายัด โดนริบ ใครอยากได้คืนต้องเป็นฝ่าย “พิสูจน์” ว่าไม่เกี่ยวข้อง หรือได้มาโดยสุจริตมีค่าตอบแทน ต่างจากการริบทรัพย์ในคดีปกติ รัฐต้องพิสูจน์

“เวลา” ก็เป็นการเหวี่ยงแห ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการยักย้ายก่อนมีการสั่งยึดอายัดนานถึง 10 ปีก็หนีไม่รอด และภายหลังจากนั้นไม่ต้องพูดถึง ริบได้โดยไม่มีกำหนด เมื่อเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด

ไม่ใช่แค่นั้น ในการริบทรัพย์สินยังมีมาตรา 27 ให้อัยการร้องขอได้ แม้กระทั่งเมื่อศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้ว หากมีเหตุผลแสดงว่าไม่อาจยื่นคำร้องได้ก่อนนั้น โดยขยายเวลาให้ตั้ง 1 ปีหลังคำตัดสิน เว้นแต่ยกฟ้อง

วิธีการยึด อายัด และริบ ก็ตัดตอนพอสมควร โดยมีมาตรา 28 กำหนดไว้แบบรวบรัดดังนี้

เมื่อศาลสั่งรับคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา27 แล้ว ให้ศาลสั่งให้ประกาศในหนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่น 2 วันติดต่อกัน เพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สิน มายื่นคำร้องขอเข้ามาในคดีก่อนคดีถึงที่สุด ในกรณีที่มีหลักฐาน แสดงว่าผู้ใดอาจอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ เพื่อใช้สิทธิดังกล่าวด้วย โดยแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏ หลักฐานในสำนวนการสอบสวน ใครคิดว่ามีสิทธิได้รับคืน เผลอไม่ได้ชักช้าไม่ได้เลย

ครับไม่ได้เน้นที่จะแจ้งจำเลยโดยตรงเสียด้วยซ้ำ แต่ถ้าศาลสั่งให้แจ้ง อย่างเช่นคดีนี้ ก็ยุ่งเหมือนกัน “นางหอบเพชร” คงอยากมีเพชรเยอะเหมือนชื่อ จึงโดนคดีค้ายาบ้าพร้อมกับพวกอีก 2 คน และโดนยึดทรัพย์บานเบอะ ทั้งรถยนต์ ที่ดิน คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ บัญชีเงินสด และอื่นๆ มูลค่าไม่ใช่น้อย

ศาลชั้นต้นตัดสินเอาผิด นางหอบเพชร จำคุกไปแล้ว อยู่ระหว่างดิ้นรนอุทธรณ์ฎีกา ส่วนอัยการท่านเดิน หน้า ยื่นคำร้องขอให้ริบทรัพย์สินทั้งหมด ศาลชั้นต้นเจ้าของคดีสั่งให้ประกาศหนังสือพิมพ์ และให้แจ้ง

แก่ นางหอบเพชร ซะด้วย แต่ยังไงไม่รู้ ไม่มีการแจ้งตามคำสั่ง แต่ นางหอบเพชร ก็ให้ทนายยื่นคำร้องคัดค้านไว้ด้วย เพื่อเอาทรัพย์คืน

ศาลเจ้าของคดี คือ ศาลชั้นต้นดำเนินไต่สวนทวนความแล้ว สั่งริบทรัพย์สินเกือบทั้งหมดตามที่อัยการร้องขอ นางหอบเพชร ค้าความอีกตามเคยในคดีริบทรัพย์สิน ยื่นอุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ริบเช่นเดิม

เรื่องถึงศาลฎีกา ให้ออกเหงื่อชี้ขาดในข้อที่ว่า ยังไม่ได้แจ้งการขอริบทรัพย์สินตามที่อัยการร้องขอให้นางหอบเพชรทราบ จึงสั่งริบทรัพย์ไม่ได้

ศาลฎีกาเหล่ดูประเด็นนี้ด้วยความอ่อนเพลีย แล้วชี้ขาดออกมาว่า เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้แจ้งแก่ นาง หอบเพชร แล้ว ก็ต้องดำเนินการอย่างในคดีแพ่ง จะรวบรัดตัดตอนไม่ส่ง หรืออ้างว่ามีการประกาศในหนังสือพิมพ์แล้วไม่ได้ เพราะ นางหอบเพชร ย่อมไม่ทราบประกาศ เนื่องจากมีธุระอยู่ในคุก ศาลฎีกาจึงย้อนสำนวนให้ศาลชั้นต้น จัดการแจ้งการขอริบทรัพย์ให้ นางหอบเพชร ทราบซะก่อน แล้วจึงไต่สวนเรื่องริบทรัพย์ใหม่ มีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป

ครับ กฎหมายเข้มข้นขนาดนี้ ก็ยังดันทุรัง ค้ายาเสพติดแบบไม่ถอย คนพูดกันมากขึ้นว่า “ผู้เสพ” คือ ตัวปัญหาใหญ่ ทำยังไงบอกกล่าวยังไง ไม่ให้มีคนอยากเสพยา แล้วไม่ซื้อยา มันก็ค้าไม่ได้

จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8895/2552------------------------------
เรื่องโดย : ณรงค์ นิติจันทร์ 4wheels@autoinfo.co.th
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2555
คอลัมน์ : รู้ไว้ใช่ว่า
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/DORU8
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
19,800,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th