บทความ

ความหมายภาพสัญลักษณ์ “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 29″


มือนาง ปิยะพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ บริษัท พับลิค มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชันส์ จำกัด เปิดเผยถึงความเป็นมา และความหมายของภาพสัญลักษณ์งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 29″ ว่า สะดวก ประหยัด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ คุณสมบัติของยานยนต์อนาคต ตามแนวคิด “ยานยนต์วันหน้า ที่มาวันนี้” ของงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 29″ และเป็นที่มาของภาพที่สะท้อนให้เห็นมิติแห่งทัศนศิลป์เชิงสัญลักษณ์ โดยเชื่อมโยงรูปทรงรถ กับสิ่งมีชีวิต เช่น แมลงทับ แมลงเต่าทอง ตลอดจนรูปทรงของหอย ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความงาม และพลังงานขับเคลื่อนจากธรรมชาติ

ยิ่งกว่านั้น ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ ซึ่งแทนค่าด้วยเส้นสีแดงกับผีเสื้อน้อย ที่สื่อถึงคุณสมบัติของยานยนต์วันนี้ ได้อย่างลงตัว
นี่คือที่มาของภาพสัญลักษณ์งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 29″ กับแนวคิด “ยานยนต์วันหน้า ที่มาวันนี้”

 

 

“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจซื่อสัตย์

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ก้าวสู่ปีที่ 6 ชวนเยาวชนรุ่นใหม่ ละลายพฤติกรรมออกค่าย 3 วัน 2 คืน สร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ ผนึกพลังเล็กๆ สู่อนาคตที่ดีของชาติ

 

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ ลมหายใจไร้มลทิน เปิดเผยว่า โครงการดำเนินกิจกรรมเข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว ความภูมิใจที่ผ่านมา คือ เยาวชนกว่า 15,000 คน จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และช่วยถ่ายทอดความสำคัญของความซื่อสัตย์สู่คนในครอบครัวและสังคม ถึงแม้เป็นเพียงพลังเล็กๆ รวมถึงต้องใช้ระยะเวลานานในการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้แก่เยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ แต่คณะทำงานยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา จาก บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)

 

สำหรับปี 2555 นี้ เป็นปีแรกที่จะนำร่องพัฒนาโครงการ ด้วยการจัดค่ายเยาวชน “ลมหายใจไร้มลทิน” ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก สท. รวมถึงสมาชิกสภาเด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย ในการคัดเลือกเยาวชนร่วมกิจกรรม และที่ขาดไม่ได้ คือ เยาวชนโครงการ ลมหายใจไร้มลทิน ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ 5 เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ และรุ่นน้องได้มาทำความรู้จัก และทำกิจกรรมร่วมกันภายในค่ายแห่งนี้

 

ตลอดเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เยาวชน 50 คน ที่มีอายุระหว่าง 13-20 ปี จะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยนักจิตวิทยาเด็กที่จะมาสอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเข้าไปในทุกๆ กิจกรรม รวมถึงสอนขับร้องเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” เพลงใหม่ของโครงการ ซึ่งประพันธ์โดยอาจารย์ จิรพรรณ อังศวานนท์ และขับร้องโดย อาร์ท ถมยา บทเพลงความหมายดี ที่มีเนื้อหาจดจำง่าย ช่วยปลูกฝังให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

 

นอกจากนี้ ยังนำเยาวชนทัศนศึกษาที่ ชุมชนลำไทร เขตหนองจอก ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาฝึกสอนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เข้าใจความหมายจากการปฏิบัติจริง ผ่านการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืชน้ำ การเก็บรักษาพืชพันธุ์ การเลี้ยงปลาชนิดต่างๆ ฯลฯ รวมถึงศึกษาทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน ช่วยลดภาระครอบครัวอีกทางหนึ่ง

 

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว และรายละเอียดโครงการ ลมหายใจไร้มลทิน ได้ที่ www.lomhaijai.org, www.opp.go.th, www.oppy.opp.go.th และ https://lomhaijaimotorexpo.hi5.com หรือ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 215 นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับเยาวชนโดยตรงผ่านสังคมออนไลน์ https://www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo

 

 

ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล ก้าวสู่ปีที่ 4

 

Skill Driving_02 copy

 

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” หรือ “SKILLl DRIVING EXPERIENCE” กล่าวว่า “อุบัติเหตุบนท้องถนน ล้วนสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ขับขี่ขาดทักษะการควบคุมรถ กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” จึงเข้ามาช่วยลดปัญหาดังกล่าว ด้วยการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถที่ถูกต้อง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกวิธี ซึ่งปีนี้โครงการก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว และที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากสมาชิกนิตยสาร ในเครือสื่อสากล รวมถึงลูกค้าที่ซื้อรถภายในงาน MOTOR EXPO ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วประมาณ 200 คน”

 

skill copy

 

ผู้เข้าอบรมในโครงการปีนี้ ยังคงได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูฝึกมืออาชีพ อาทิ ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ สิรคุปต์ เมทะนี และวุฒินันท์ สภาวสุ ซึ่งมีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย ส่วนรถที่ใช้ในการอบรมมี 3 ประเภท ได้แก่ รถขับเคลื่อนล้อหน้า ล้อหลัง และขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยโครงการ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตร ได้แก่ บริษัท มอเตอร์ อิมเมจ ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รวมถึงสนามทดสอบไทยบริดจ์สโตน ที่เปิดให้ใช้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรม การฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อเรียนรู้ถึงระบบการขับเคลื่อนของรถ ระบบเบรค การปรับเบาะ และท่านั่งที่ถูกต้อง วิธีจับพวงมาลัย ส่วนภาคปฏิบัติ จะมี 3 สถานการณ์ให้ได้เรียนรู้จริง คือ 1. การแก้ไขอาการหลุดโค้ง หรือรถหมุนในโค้ง (OVER/UNDER STEERING) 2. การเบรคแบบฉุกเฉิน (EMERGENCY BRAKE) และ 3. การเปลี่ยนเลนกะทันหันแล้วต้องหยุดรถ (EMERGENCY HANDLING) และปิดท้ายด้วยการแข่งสลาลอมแบบจิมคานา เพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้ฝึกอบรมมา โดยผู้ที่ใช้เวลาน้อยที่สุด จะเป็นผู้ชนะ และได้รับโล่รางวัลของโครงการด้วย

 

Skill Driving_01 copy

 

ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/skilldriving หรือสมัครเข้าร่วมอบรม เพียงดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครจาก www.skilldriving-imc.com จากนั้นส่งแฟกซ์กลับมาที่ บริษัท สื่อสากล จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-8444 ต่อ SKILL DRIVING------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2555
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/hbsj5
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
6,990,000
18.
8,999,000
19.
1,550,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th