บทความ

คืนภาษีรถยนต์คันแรก


ที่รัฐบาลอนุมัติโครงการ “คืนภาษีรถยนต์คันแรก” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 กันยายน 2554 จนถึง 31 ธันวาคม 2555

รายละเอียดของข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงรถพิคอัพที่เข้าข่ายตามโครงการนี้ มีรุ่นใดบ้าง 4 WHEELS รายงาน

หลักเกณฑ์ของโครงการดังกล่าว มีดังต่อไปนี้
1. เป็นรถยนต์คันแรกของผู้ซื้อที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กย. 2554 จนถึงวันที่ 31 ธค. 2555
2. เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1 ล้านบาท/คัน
3. เป็นรถยนต์นั่ง ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/รถกระบะ (PICK UP)/รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (DOUBLE CAB)
4. เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)
5. คืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท/คัน
6. ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
7. ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
8. การคืนเงินจะคืนเมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (เริ่มจ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 2555 เป็นต้นไป)

 

แนวทางการดำเนินงาน

1. ผู้ซื้อรถยนต์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 กย. 2554 ถึงวันที่ 31 ธค. 2555 ต้องยื่นคำขอคืนเงินกับกรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
– หนังสือยินยอมสละสิทธิการโอนภายใน 5 ปี
– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ
– สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
2. กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อขอตรวจสอบการครอบครองรถยนต์คันแรก และแจ้งการสละสิทธิการโอนภายใน 5 ปีของผู้ซื้อ
3. กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด ตรวจสอบและบันทึก “ห้ามโอนภายใน 5 ปี” ลงในคอมพิวเตอร์ และในสมุดคู่มือการจดทะเบียน
4. กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด ส่งหนังสือรับรองการครอบครองรถยนต์คันแรก และสำเนาคู่มือการจดทะเบียนที่บันทึก “ห้ามโอนภายใน 5 ปี” ให้กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
5. กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และสั่งจ่ายเชคให้แก่ผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 2555 เป็นต้นไป

 

อัตราภาษีสรรพสามิต

เงินที่ผู้ซื้อรถคันแรกจะได้คืนจากรัฐบาล คือ เงินค่าภาษีสรรพสามิต ที่บริษัทรถยนต์ได้จ่ายให้รัฐไปนั่นเอง โดยมีอัตราการจัดเก็บดังนี้ รถยนต์นั่ง 17-25 % รถพิคอัพแบบตอนเดียวและตอนครึ่ง 3 % และรถยนต์นั่ง ที่มีกระบะ 12 %

 

พิคอัพบแรนด์ไหน รุ่นอะไร ได้เงินคืนเท่าไร ?

สำหรับผู้บริโภคที่กำลังจะซื้อรถพิคอัพ เป็นรถคันแรกของตนเอง เตรียมตัวรับเงินคืนได้ เพราะรถประเภทนี้เข้าข่ายด้วยเช่นกัน แต่จะเป็นบแรนด์อะไร และรุ่นไหนบ้าง รวมถึงได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร ติดตามได้จากรายงาน

 

ตารางการคืนภาษีสำหรับรถที่เข้าร่วมโครงการ
รถพิคอัพแบบตอนเดียว และตอนครึ่ง
ยี่ห้อ รุ่น รหัสรุ่น ขนาดเครื่องยนต์ (ซีซี) เงินภาษีคืน (บาท)
อีซูซุ ดี-แมกซ์ สปาร์ค อีเอกซ์ 2499 11000-12000
สปาร์ค อีเอกซ์ 2499 12000-13000
เอสเอกซ์ 2499 13000-14000
เอสแอลเอกซ์ สมาร์ท 2499 15000
เอสแอลเอกซ์ 2499 15000-17000
เอสแอลเอกซ์ 2999 19000
ไฮ-แลนเดอร์ 2499 16000-18000
ไฮ-แลนเดอร์ 2999 18000-19000
โรเดโอ แอลเอส 2499 18000-20000
โรเดโอ เอส 2999 20000
โตโยตา ไฮลักซ์ วีโก สมาร์ทแคบ 2494 14000-17000
สมาร์ทแคบ 2694 15000
สมาร์ทแคบ 4×4 2982 20000
สมาร์ทแคบ พรีรันเนอร์ 2982 18000
สมาร์ทแคบ 4×4 วีเอนเทอร์โบ 2494 18000
สมาร์ทแคบ พรีรันเนอร์ วีเอนเทอร์โบ 2494 17000
เอกซ์ตราแคบ 2494 13000-14000
สแตนดาร์ดแคบ (บีแคบ) 2982 13000
สแตนดาร์ดแคบ (บีแคบ) 2694 12000-13000
สแตนดาร์ดแคบ (บีแคบ) 2494 12000
มิตซูบิชิ ทไรทัน ซิงเกิลแคบ 4×4 3200 20000
ซิงเกิลแคบ 4×2 2500 11000
ซิงเกิลแคบ 4×2 2400 10000
เมกาแคบ (คลับแคบ) 2500 12000-14000
เมกาแคบ (คลับแคบ) 2400 10000
นิสสัน นาวารา ซิงเกิลแคบ 2488 10000-12000
คิงแคบ เอสอี 2488 14000-16000
คิงแคบ แอลอี 2488 15000-19000
คิงแคบ คาลิเบอร์ 2488 15000-17000
ฟอร์ด เรนเจอร์ สแตนดาร์ดแคบ 2499 12000
โอเพนแคบ 4×2 2499 12000-15000
โอเพนแคบ 4×4 2499-2953 14000-17000
ทาทา ซีนอน ซิงเกิลแคบ 2092 13000-14000
เอกซ์เทนด์แคบ 2179 13000-15000
มาซดา บีที-50 สแตนดาร์ด 2499 12000
ฟรีสไตล์แคบ 4×2 2499 12000-14000
ฟรีสไตล์แคบ 4×4 2953 15000
เชฟโรเลต์ โคโลราโด เอส-แคบ 2499 12000
เอกซ์-แคบ 4×2 2499 13000-17000
เอกซ์-แคบ 4×4 2499 18000
เอกซ์แคบ 4×4 2999 19000
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (รถพิคอัพ 4 ประตู)
อีซูซุ ดี-แมกซ์ แคบโฟร์ เอสเอกซ์ 2499 65000-66000
แคบโฟร์ เอสแอลเอกซ์ 2499 72000-73000
แคบโฟร์ แอลเอส 2999 91000-97000
ไฮ-แลนเดอร์ 4 ดีอาร์ 2499 75000-83000
ไฮ-แลนเดอร์ 4 ดีอาร์ 2999 79000-92000
โตโยตา ไฮลักซ์ วีโก ดับเบิลแคบ 4×2 2494 62000-78000
ดับเบิลแคบ 4×4 2494 81000
ดับเบิลแคบ 4×2 2982 83000-89000
ดับเบิลแคบ 4×4 2982 93000-99000
มิตซูบิชิ ทไรทัน ดับเบิลแคบ 4×2 2477 57000-79000
ดับเบิลแคบ 4×4 2477 71000-88000
ดับเบิลแคบ พลัส ซีเอนจี 2351 57000-59000
นิสสัน นาวารา ดับเบิลแคบ เอสอี 4×2 2488 65000
ดับเบิลแคบ เอสอี 4×4 2488 76000
ดับเบิลแคบ แอลอี 4×4 2488 71000-80000
ดับเบิลแคบ คาลิเบอร์ 2488 70000-80000
ฟอร์ด เรนเจอร์ ดับเบิลแคบ 4×2 2499 56000-83000
ดับเบิลแคบ 4×4 2953 70000-78000
ทาทา ซีนอน ดับเบิลแคบ 2179 69000-70000
มาซดา บีที-50 ดับเบิลแคบ 4×2 2499 58000-68000
ดับเบิลแคบ 4×4 2953 70000
เชฟโรเลต์ โคโลราโด ซี-แคบ 4×2 2499 62000-77000
ซี-แคบ 4×4 2999 79000-94000
หมายเหตุ: ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.excise.go.th


------------------------------
เรื่องโดย : ณัฐเทพ เผ่าจินดา
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2554
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/8zBfG
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th