บทความ

คืนภาษีรถยนต์คันแรก


ที่รัฐบาลอนุมัติโครงการ “คืนภาษีรถยนต์คันแรก” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 กันยายน 2554 จนถึง 31 ธันวาคม 2555

รายละเอียดของข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงรถพิคอัพที่เข้าข่ายตามโครงการนี้ มีรุ่นใดบ้าง 4 WHEELS รายงาน

หลักเกณฑ์ของโครงการดังกล่าว มีดังต่อไปนี้
1. เป็นรถยนต์คันแรกของผู้ซื้อที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กย. 2554 จนถึงวันที่ 31 ธค. 2555
2. เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1 ล้านบาท/คัน
3. เป็นรถยนต์นั่ง ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/รถกระบะ (PICK UP)/รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (DOUBLE CAB)
4. เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)
5. คืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท/คัน
6. ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
7. ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
8. การคืนเงินจะคืนเมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (เริ่มจ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 2555 เป็นต้นไป)

 

แนวทางการดำเนินงาน

1. ผู้ซื้อรถยนต์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 กย. 2554 ถึงวันที่ 31 ธค. 2555 ต้องยื่นคำขอคืนเงินกับกรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
– หนังสือยินยอมสละสิทธิการโอนภายใน 5 ปี
– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ
– สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
2. กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อขอตรวจสอบการครอบครองรถยนต์คันแรก และแจ้งการสละสิทธิการโอนภายใน 5 ปีของผู้ซื้อ
3. กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด ตรวจสอบและบันทึก “ห้ามโอนภายใน 5 ปี” ลงในคอมพิวเตอร์ และในสมุดคู่มือการจดทะเบียน
4. กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด ส่งหนังสือรับรองการครอบครองรถยนต์คันแรก และสำเนาคู่มือการจดทะเบียนที่บันทึก “ห้ามโอนภายใน 5 ปี” ให้กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
5. กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และสั่งจ่ายเชคให้แก่ผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 2555 เป็นต้นไป

 

อัตราภาษีสรรพสามิต

เงินที่ผู้ซื้อรถคันแรกจะได้คืนจากรัฐบาล คือ เงินค่าภาษีสรรพสามิต ที่บริษัทรถยนต์ได้จ่ายให้รัฐไปนั่นเอง โดยมีอัตราการจัดเก็บดังนี้ รถยนต์นั่ง 17-25 % รถพิคอัพแบบตอนเดียวและตอนครึ่ง 3 % และรถยนต์นั่ง ที่มีกระบะ 12 %

 

พิคอัพบแรนด์ไหน รุ่นอะไร ได้เงินคืนเท่าไร ?

สำหรับผู้บริโภคที่กำลังจะซื้อรถพิคอัพ เป็นรถคันแรกของตนเอง เตรียมตัวรับเงินคืนได้ เพราะรถประเภทนี้เข้าข่ายด้วยเช่นกัน แต่จะเป็นบแรนด์อะไร และรุ่นไหนบ้าง รวมถึงได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร ติดตามได้จากรายงาน

 

ตารางการคืนภาษีสำหรับรถที่เข้าร่วมโครงการ
รถพิคอัพแบบตอนเดียว และตอนครึ่ง
ยี่ห้อ รุ่น รหัสรุ่น ขนาดเครื่องยนต์ (ซีซี) เงินภาษีคืน (บาท)
อีซูซุ ดี-แมกซ์ สปาร์ค อีเอกซ์ 2499 11000-12000
สปาร์ค อีเอกซ์ 2499 12000-13000
เอสเอกซ์ 2499 13000-14000
เอสแอลเอกซ์ สมาร์ท 2499 15000
เอสแอลเอกซ์ 2499 15000-17000
เอสแอลเอกซ์ 2999 19000
ไฮ-แลนเดอร์ 2499 16000-18000
ไฮ-แลนเดอร์ 2999 18000-19000
โรเดโอ แอลเอส 2499 18000-20000
โรเดโอ เอส 2999 20000
โตโยตา ไฮลักซ์ วีโก สมาร์ทแคบ 2494 14000-17000
สมาร์ทแคบ 2694 15000
สมาร์ทแคบ 4×4 2982 20000
สมาร์ทแคบ พรีรันเนอร์ 2982 18000
สมาร์ทแคบ 4×4 วีเอนเทอร์โบ 2494 18000
สมาร์ทแคบ พรีรันเนอร์ วีเอนเทอร์โบ 2494 17000
เอกซ์ตราแคบ 2494 13000-14000
สแตนดาร์ดแคบ (บีแคบ) 2982 13000
สแตนดาร์ดแคบ (บีแคบ) 2694 12000-13000
สแตนดาร์ดแคบ (บีแคบ) 2494 12000
มิตซูบิชิ ทไรทัน ซิงเกิลแคบ 4×4 3200 20000
ซิงเกิลแคบ 4×2 2500 11000
ซิงเกิลแคบ 4×2 2400 10000
เมกาแคบ (คลับแคบ) 2500 12000-14000
เมกาแคบ (คลับแคบ) 2400 10000
นิสสัน นาวารา ซิงเกิลแคบ 2488 10000-12000
คิงแคบ เอสอี 2488 14000-16000
คิงแคบ แอลอี 2488 15000-19000
คิงแคบ คาลิเบอร์ 2488 15000-17000
ฟอร์ด เรนเจอร์ สแตนดาร์ดแคบ 2499 12000
โอเพนแคบ 4×2 2499 12000-15000
โอเพนแคบ 4×4 2499-2953 14000-17000
ทาทา ซีนอน ซิงเกิลแคบ 2092 13000-14000
เอกซ์เทนด์แคบ 2179 13000-15000
มาซดา บีที-50 สแตนดาร์ด 2499 12000
ฟรีสไตล์แคบ 4×2 2499 12000-14000
ฟรีสไตล์แคบ 4×4 2953 15000
เชฟโรเลต์ โคโลราโด เอส-แคบ 2499 12000
เอกซ์-แคบ 4×2 2499 13000-17000
เอกซ์-แคบ 4×4 2499 18000
เอกซ์แคบ 4×4 2999 19000
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (รถพิคอัพ 4 ประตู)
อีซูซุ ดี-แมกซ์ แคบโฟร์ เอสเอกซ์ 2499 65000-66000
แคบโฟร์ เอสแอลเอกซ์ 2499 72000-73000
แคบโฟร์ แอลเอส 2999 91000-97000
ไฮ-แลนเดอร์ 4 ดีอาร์ 2499 75000-83000
ไฮ-แลนเดอร์ 4 ดีอาร์ 2999 79000-92000
โตโยตา ไฮลักซ์ วีโก ดับเบิลแคบ 4×2 2494 62000-78000
ดับเบิลแคบ 4×4 2494 81000
ดับเบิลแคบ 4×2 2982 83000-89000
ดับเบิลแคบ 4×4 2982 93000-99000
มิตซูบิชิ ทไรทัน ดับเบิลแคบ 4×2 2477 57000-79000
ดับเบิลแคบ 4×4 2477 71000-88000
ดับเบิลแคบ พลัส ซีเอนจี 2351 57000-59000
นิสสัน นาวารา ดับเบิลแคบ เอสอี 4×2 2488 65000
ดับเบิลแคบ เอสอี 4×4 2488 76000
ดับเบิลแคบ แอลอี 4×4 2488 71000-80000
ดับเบิลแคบ คาลิเบอร์ 2488 70000-80000
ฟอร์ด เรนเจอร์ ดับเบิลแคบ 4×2 2499 56000-83000
ดับเบิลแคบ 4×4 2953 70000-78000
ทาทา ซีนอน ดับเบิลแคบ 2179 69000-70000
มาซดา บีที-50 ดับเบิลแคบ 4×2 2499 58000-68000
ดับเบิลแคบ 4×4 2953 70000
เชฟโรเลต์ โคโลราโด ซี-แคบ 4×2 2499 62000-77000
ซี-แคบ 4×4 2999 79000-94000
หมายเหตุ: ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.excise.go.th


------------------------------
เรื่องโดย : ณัฐเทพ เผ่าจินดา
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2554
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/8zBfG
อัพเดทล่าสุด
5 Jul 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th