บทความ

เทคนิคการต่อสาย สำหรับซับวูเฟอร์ และเพาเวอร์แอมพ์


ฉบับนี้ทีมงาน คาร์ สเตริโอ ได้นำเทคนิคสำหรับการต่อสายไฟให้กับซับวูเฟอร์ ที่โหลดความต้านทานต่างๆ นั้น มีผลอย่างไรกับค่าอิมพีแดนศ์ของซับวูเฟอร์ และการต่อเพาเวอร์แอมพ์ ระบบสเตริโอ และบริดจ์โมโน มีผลอย่างไรกับกำลังขับของเพาเวอร์แอมพ์ ซึ่งผู้อ่านสามารถหาคำตอบได้ในคอลัมน์นี้

การต่อที่โหลด 4 และ 8 โอห์ม
คำว่า โหลด เป็นการต่อซับวูเฟอร์ให้ทำงานที่ความต้านทานต่างๆ (IMPEDANCE) เมื่อต่อลำโพงกับเพาเวอร์แอมพ์ ซึ่งความต้านทานที่มากขึ้น และต่ำลง มีผลต่อกำลังขับของเพาเวอร์แอมพ์ และป้องกันไม่ให้เพาเวอร์แอมพ์เกิดความเสียหาย
โดยปกติเพาเวอร์แอมพ์ทุกๆ ตัวจะออกแบบให้สามารถรับโหลดที่ความต้านทานต่างๆ ได้ สำหรับเพาเวอร์แอมพ์ที่ใช้ในบ้านจะเริ่มต้นรับโหลดที่ 8 โอห์ม และเพาเวอร์แอมพ์ติดรถยนต์จะรับโหลด สำหรับใช้งานได้ที่ 4 โอห์ม ถ้าหากต่อเพาเวอร์แอมพ์โหลดความต้านทานสูงๆ จะทำให้เพาเวอร์แอมพ์ผลิตกำลังขับน้อยลงตามไปด้วย และโดยปกติเพาเวอร์แอมพ์ติดรถยนต์ส่วนใหญ่ ทางผู้ผลิตจะออกแบบให้สามารถรับโหลดได้ที่ 2 โอห์ม หรือบางยี่ห้อ สามารถรับได้ต่ำสุด 1/2 โอห์ม

ต่อบริดจ์เพาเวอร์อย่างไร ?
ประการแรก เพื่อความแน่ใจในการต่อบริดจ์เพาเวอร์แอมพ์ ควรศึกษาข้อมูลการใช้งานก่อนว่า ผู้ผลิตได้ออกแบบให้เพาเวอร์แอมพ์นั้น สามารถต่อบริดจ์โมโนได้หรือไม่ เพราะถ้าคุณต่อไปโดยที่ไม่รู้ ก็อาจทำให้เพาเวอร์แอมพ์นั้นเกิดความเสียหาย ถ้าโดยพื้นฐานแล้ว การต่อบริดจ์เพาเวอร์แอมพ์นั้น ต้องใช้ขั้วบวกจากแชนแนลหนึ่ง และขั้วลบจากอีกแชนแนลหนึ่ง โดยทำตามคู่มือคำแนะนำในการใช้งาน ถ้าไม่มีคู่มือก็ต้องมองหาเครื่องหมายบอกบางอย่างในการต่อขั้วลำโพงที่อยู่บนแอมพ์นั้นๆ ซึ่งต้องดูเครื่องหมายการต่อขั้วแอมพ์ที่แสดงอย่างถูกต้อง

เกิดอะไรขึ้น เมื่อบริดจ์แอมพ์
โดยหลักวิชาการ ผลลัพธ์ในการบริดจ์แอมพ์ กำลังขับที่ควรจะได้ คือ 4 เท่า ตัวอย่างเช่น แอมพ์ 50 วัตต์x2 เมื่อบริดจ์จะเท่ากับ 200 วัตต์x1 หรือที่ควรจะเป็น คือ 2/3 ถึง 3/4 ของกำลังขับ โดยดูตามตัวอย่าง แอมพ์สเตริโอ 2 แชนแนล เมื่อโหลดที่ความต้านทานแตกต่างกัน เช่น แอมพ์ 50 วัตต์x2 สเตริโอ ขับที่โหลด 4 โอห์ม และ 75 วัตต์x2 สเตริโอ เมื่อขับที่โหลด 2 โอห์ม และเมื่อต่อบริดจ์จะได้ 150 วัตต์x1 ที่โหลด 4 โอห์ม

ที่สำคัญในการต่อแอมพ์ที่โหลดความต้านทานต่างๆ ควรดูคำแนะนำในคู่มือด้วยว่า แอมพ์นั้นออกแบบให้สามารถขับเล่นได้ที่โหลดต่ำกว่า 2 โอห์ม สเตริโอ หรือ 4 โอห์ม โมโน ต่อบริดจ์ได้หรือไม่ เพื่อให้แอมพ์ สามารถรับโหลดการเล่นได้ถูกต้อง และไม่เกิดความเสียหาย

การต่อแบบขนาน และอนุกรม
การต่อลำโพงแบบขนาน จะใช้ขั้วบวกของแอมพ์ต่อกับขั้วบวกของลำโพงแต่ละตัว เช่นเดียวกับการต่อขั้วลบของแอมพ์กับขั้วลบของลำโพงแต่ละตัว ตัวอย่างเช่น มีลำโพงแบบ 4 โอห์ม 2 ตัว เมื่อต่อแบบขนานจะได้ความต้านทานรวมที่ควรจะเป็น คือ 2 โอห์ม
สำหรับการต่อลำโพงแบบอนุกรม ส่วนใหญ่จะไม่เป็นที่นิยมกัน เนื่องจากทำให้ความต้านทานรวมในระบบลำโพงสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ลำโพงแบบ 4 โอห์ม 2 ตัว เมื่อต่ออนุกรมจะได้ความต้านทานรวมเป็น 8 โอห์ม ซึ่งทำให้กำลังขับที่ได้นั้นน้อยลง นอกจากจะเป็นการต่อลำโพงแบบวอยศ์คอยล์คู่ เช่น ลำโพงวอยศ์คอยล์คู่ 2+2 โอห์ม 2 ตัว เมื่อต่ออนุกรมจะได้ความต้านทานรวมที่ 2 โอห์ม และ 0.5 โอห์ม ตามลำดับ เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานกับเพาเวอร์แอมพ์ที่ออกแบบให้รองรับการโหลดเล่นที่ความต้านทานต่างๆ และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ขนาดของสายลำโพง
สายลำโพงขนาดระหว่าง 18 GAUGE และ 12 GAUGE จะมีความแตกต่างด้านความดังเสียงเพียง 0.1 ดีบี สาย 18 GAUGE ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานกับลำโพงกลาง และแหลม ยกเว้นสำหรับการใช้งานพลังงานสูง (ซับวูเฟอร์) ซึ่งสายที่มีขนาดแตกต่างกันจะมีผลต่อค่าความจุไฟฟ้า (CAPACITANCES) ที่อยู่ภายในสาย ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ผลิตสายหลายยี่ห้อที่อ้างถึงคุณภาพของตัวนำ หรือฉนวนหุ้มสาย เพื่อใช้เป็นจุดขายสำหรับสายระดับไฮเอนด์

เลือกสายไฟ/กราวน์ด สำหรับแอมพ์
การเลือกขนาดของสาย หรือ GAUGE ให้เหมาะสมกับการใช้งานกับเพาเวอร์แอมพ์ติดรถยนต์ ตัวอย่างเช่น เพาเวอร์แอมพ์ยี่ห้อ A มีฟิวส์ขนาด 40 แอมพ์x3 ตัว (120 แอมพ์) โดยเทียบความยาวของสายเป็นฟุต เมื่อเดินสายไฟจากแบทเตอรีไปยังเพาเวอร์แอมพ์ ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังรถ (รถซีดานทั่วไปประมาณ 12 ฟุต) แนะนำให้ใช้สายไฟเบอร์ 2 GAUGE เป็นต้น ส่วนสายกราวน์ดใช้เบอร์ 2 GAUGE เช่นเดียวกัน แต่สายกราวน์ดที่จะลงตัวถังรถยนต์นั้นไม่ควรยาวเกินกว่า 1.5 ฟุต และถ้ามีจุดกราวน์ดหลายจุด ให้ลงจุดกราวน์ดที่ตำแหน่งตัวถังรถยนต์เพียงจุดเดียว เพื่อป้องกัน GROUND LOOP หรือเสียงรบกวนเข้าไปในระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2554
คอลัมน์ : เทคนิค
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/fKN42
อัพเดทล่าสุด
18 Jul 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th