บทความ

ราชวงศ์วินด์เซอร์


ราชวงศ์วินด์เซอร์ คือ ราชวงศ์ในปัจจุบันของสหราชอาณาจักรบริเทนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ ปฐมราชันคือ พระเจ้าจอร์จที่ 5 ทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นในวันที่ 17 กรกฏาคม 1917 เป็นการเปลี่ยนแปลงจากราชวงศ์เดิมเยอรมัน “แซกซ์-โคบวร์ก-โกธา” มาเป็นสหราชอาณาจักร “วินด์เซอร์”

 

และเมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสอ่านหนังสือเรื่อง “พระราชินีนาถวิคทอเรีย” ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต หรือ “ว. ณ ประมวญมารค” ทรงประพันธ์ก็ทราบว่า พระราชวงศ์อังกฤษในปัจจุบันสืบเนื่องโดยตรงมาจากพระราชินีนาถวิคทอเรีย พระองค์นี้

 

พระราชินีนาถวิคทอเรีย ทรงครองราชสมบัติในปี 1837 และสิ้นสุดในปี 1901 ต่อด้วยรัชสมัยของพระเจ้าเอดเวิร์ดที่ 7 พระราชโอรสครองบัลลังก์ระหว่างปี 1901 จนถึงปี 1910

 

พระเจ้าจอร์จที่ 5 พระราชโอรสพระเจ้าเอดเวิร์ดที่ 7 ขึ้นเสวยราชย์ในปี 1910 จนถึงปี 1936

 

พระเจ้าเอดเวิร์ดที่ 8 ครองราชย์เมื่อเดือนมกราคม 1936 แต่ได้สละราชบัลลังก์ให้พระเจ้าจอร์จที่ 6 สมเด็จพระอนุชา ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน รัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่ 6 จึงเริ่มต้นในปี 1936 จนถึงปี 1952 อันเป็นปีที่พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พระราชธิดาองค์ใหญ่เสวยราชย์ขณะมีพระชนมายุ 26 พระชันษา เริ่ม ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 1952 สืบเนื่องมาถึงวันนี้

 

พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าชายฟิลิป ดยุคออฟเอดินบวร์ก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 1947 ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ มีพระราชโอรส และพระราชธิดา 4 พระองค์ คือ

 

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ พรินศ์ออฟเวลส์ ประสูติเมื่อ 14 พฤศจิกายน 1948 รัชทายาทลำดับที่ 1 เจ้าหญิงแอนน์ ประสูติในปี 1950 เจ้าชายแอนดรูว์ ประสูติในปี 1960 และเจ้าชายเอดเวิร์ด ประสูติปี 1964

 

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ พรินศ์ออฟเวลส์ ทรงเสกสมรสกับเลดีไดอานา สเปนเซอร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม ปี 1981 ณ มหาวิหารเซนท์ พอล วัดซึ่งสร้างโดย คริสโตเฟอร์ เรน และเป็นผู้สร้างพระราชวังเคนซิงทันด้วย

 

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ พรินศ์ออฟเวลส์ และไดอานา พรินเซสส์ออฟเวลส์ มีพระโอรส 2 พระองค์ คือ เจ้าชายวิลเลียม รัชทายาทลำดับที่ 2 ประสูติในปี 1982 และเจ้าชายเฮนรี ออฟเวลส์ (ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่า เจ้าชายแฮร์รี) รัชทายาทลำดับที่ 3 ประสูติเมื่อปี 1984 นับเป็นพระราชนัดดาองค์ที่ 4 ของพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

 

นี่คือที่มาแห่งเทพนิยายรักร่วมสมัยระหว่างเจ้าชายวิลเลียม กับ เคท มิดเดิลทัน ซึ่งทั้งสองได้เข้าพิธีเสกสมรส ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา นับเป็นห้วงเวลาห่างจากพิธีเสกสมรสของเจ้าชายชาร์ลส์ พระบิดากับเลดี ไดอานา พระมารดาถึง 30 ปี

 

หลังพิธีเสกสมรสแล้ว พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้พระราชทานพระยศให้ เจ้าชายวิลเลียม เป็นดยุคออฟแคมบริดจ์ และ เคท มิดเดิลทันเป็น ดัชเชสส์ออฟแคมบริดจ์

 

พระยศดังกล่าวได้รับการมองจากสื่อเมืองผู้ดีว่า เป็นเพราะดยุคออฟแคมบริดจ์ที่ 2-เจ้าชายจอร์จพระราชนัดดาของพระเจ้าจอร์จที่ 3 ก็เข้าพิธีเสกสมรสกับสาวสามัญชนเช่นกัน ในขณะที่เจ้าชายวิลเลียมนับเป็นดยุคออฟแคมบริดจ์ที่ 3

 

ส่วนดยุคออฟแคมบริดจ์ที่ 1 คือ เจ้าชายอโดลฟัส ฟเรเดอริค ซึ่งมีพระโอรสองค์เดียว ก็คือ เจ้าชายจอร์จ

 

นอกจากเจ้าชายวิลเลียมได้พระยศเป็นดยุคออฟแคมบริดจ์แล้ว ยังได้พระยศเป็น เอิร์ลออฟสตราเธิร์น และบารอนคาร์ริคเฟอร์กัส เป็นผลให้ดัชเชสส์ออฟแคมบริดจ์ได้พระยศเป็น เคาน์เตสออฟสตราเธิร์นและบารอนเนสส์คาร์ริคเฟอร์กัส

 

หลังการสิ้นพระชนม์ของไดอานา พรินเซสส์ออฟเวลส์ในปี 1997 พระชายาใหม่ของเจ้าชายชาร์ลส์คือ ดัชเชสส์ออฟโคร์นวอลล์

 

พิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียม กับเคท มิดเดิลทัน ในโบสถ์มีบุคคลสำคัญทั่วโลกได้รับเชิญ ทั้งเป็นการเชิญโดยตรงจากพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และจากเจ้าชายวิลเลียม กับเคท ปรากฏว่าเจ้าชายวิลเลียม ทรงเชิญอดีตเพื่อนหญิงทั้ง 4 ราย ในขณะที่ เคท ก็เชิญอดีตเพื่อนชายอีก 2 รายมาร่วมพิธี งานนี้เป็นเรื่องเอนจอยสื่อเมืองผู้ดีอย่างไม่อั้น

 

หนังสือ “สืบราชสมบัติ” พระนิพนธ์ของ น.ม.ส. ตอนหนึ่งบันทึกว่า

 

“ปริ้นเซสอเลกซานดรินาวิกตอเรีย ซึ่งภายหลังได้เสวยราชย์ ทรงพระนามว่า ควีนวิกตอเรียนั้น เป็นพระธิดาของดยู้กออฟเก็นต์ พระราชโอรสของพระเจ้าจอชที่ 3 รองพระเจ้าวิลเลียมที่ 4 แลข้อที่ว่าดยู้กออฟเก็นต์เป็นพระราชอนุชาผู้ใหญ่ของพระเจ้าวิลเลียมที่ 4 เมื่อพระเจ้าวิลเลียมที่ 4 สิ้นพระชนม์ ด้วยมิได้มีพระราชโอรสหรือธิดาสืบตระกูลของพระองค์ ราชสมบัติก็ต้องตกแก่พระราชอนุชาองค์ใหญ่คือ ดยู้กออฟเก็นต์ตามลำดับ แต่ดยู้กออฟเก็นต์สิ้นพระชนม์เสียก่อนพระเจ้าวิลเลียมที่ 4 ราชสมบัติจึงได้แก่พระธิดาของพระอนุชาองค์ใหญ่คือ ควีนวิกตอเรีย พระธิดาของดยู้กออฟเก็นต์””

 

เกี่ยวกับพระราชินีนาถวิคทอเรียนี้ “ว. ณ ประมวญมารค” ยังได้อธิบายเพิ่มเติมในหนังสือ “พระราชินีนาถวิกตอเรีย” ด้วยว่า

 

“ควีนวิกตอเรียประสูติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1819 ที่พระราชวังเคนซิงตัน พระมารดาเป็นเจ้าหญิงเยอรมันทรงพระนามว่า วิกตอเรีย แมรี หลุยส เป็นแม่หม้ายของปรินซ์ชาลส์เจ้าผู้ครองนครไลนิงเง่น (Leiningen) เป็นธิดาองค์ที่ 4 ของฟรานซิส ดยู้กผู้ครองนครซักส์-โคบวก-ชาลแฟลด์ เป็นพระพี่นางของพระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 1 แห่งประเทศเบลเยี่ยม”

 

เมื่อทรงเสกสมรสกับเอดเวิร์ด ดยุคออฟเคนท์แล้วก็ประทับอยู่ด้วยกันที่อโมร์บัค (AMORBACH) ใกล้ไลนิงเจนในเยอรมนี

 

เมื่อดัชเชสส์ทรงพระครรภ์ดยุคจึงตกลงพระทัยจะเสด็จกลับประเทศอังกฤษ เพราะพระโอรส หรือพระธิดาที่จะประสูติ มีสิทธิ์ที่จะสืบราชสมบัติอันดับที่ 5 จึงสมควรที่จะประสูติในประเทศอังกฤษ

 

ดังนี้แล้ว ดยุค จึงกู้เงินสำหรับเดินทาง เช่ารถม้าพาดัชเชสส์ผ่านดินแดนประเทศต่างๆ หลายประเทศ ข้ามทะเลกลับมาประเทศอังกฤษ เพื่อจะให้พระธิดาประสูติที่พระราชวังเคนซิงทัน อันเป็นสถานที่ซึ่งทางราชการอังกฤษจัดถวายเป็นที่ประทับ

 

เมื่อเจ้าหญิงอเลกซานดรินาวิกทอเรียมีพระชนมายุเพียง 8 เดือน พระบิดาก็ประชวรสิ้นพระชนม์ ในปีเดียวกันนั้นพระเจ้าจอร์จที่ 3 ก็สิ้นพระชนม์ลง พรินศ์ รีเจนจึงครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าจอร์จที่ 4

 

ดยุคออฟเคนท์พระบิดาของเจ้าหญิงวิคทอเรีย มีหนี้สินทิ้งไว้มากมาย ดัชเชสส์ทรงได้รับความลำบากพระทัยเป็นอันมาก เกือบจะพาพระธิดาหลบไปจากประเทศอังกฤษ แต่โชคดีที่ทรงได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากเจ้าชายเลโอโพลด์ พระอนุชา ซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ในประเทศอังกฤษ (ยังมิได้เป็นพระเจ้ากรุงเบลเยียม)

 

ดัชเชสส์จึงสามารถประทับอยู่ต่อไปที่พระราชวังเคนซิงทันอย่างเงียบๆ ได้ ทรงเลี้ยงพระธิดามาอย่างเข้มงวดมาก เข้มงวดจนเกินไป แต่ที่ประหลาดที่สุด ก็คือ ดัชเชสส์ทำพระองค์เป็นศัตรูกับพระญาติสนิทของสามีทุกพระองค์ รวมทั้งคนสำคัญทุกคนในประเทศอังกฤษด้วย แม้พระเจ้าแผ่นดิน หรืออัครมหาเสนาบดีก็ไม่ได้รับการยกเว้น

 

ควีนวิคทอเรียทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายอัลเบิร์ท พระโอรสองค์ที่ 2 ของดยุคแอนซ์ หรือเออเนสส์ ผู้ครองนคร แซกซ์-โคบวร์ก-โกธา มีพระราชโอรสด้วยกัน 4 พระองค์ พระราชธิดา 5 รวม 9 พระองค์ โดยที่ทุกพระองค์ได้ทรงเสกสมรสทั้งหมด และต่างก็ทรงมีพระโอรสธิดาองค์ละมากๆ ควีนจึงมีพระราชนัดดา คือ หลานย่าหลานยายถึง 32 พระองค์ มีพระราชปนัดดาหรือเหลนถึง 78 พระองค์ ลูกของเหลน หรือ “ลื่อ” อีก 102 และหลานของเหลนอีก 50

 

ดังนี้ พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งประเทศอังกฤษ และเจ้าชายฟิลิพ ดยุคออฟเอดินบวร์ก พระราชสวามี ต่างก็เป็นลูกของเหลน หรือ “ลื่อ” ของควีนวิคทอเรียด้วยกันทั้ง 2 พระองค์ อนึ่งในปี 2012 ที่จะมาถึง นับเป็นปี “พัชราภิเษก” DIAMOND JUBILEE การครองราชย์ครบรอบ 60 ปีของพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ด้วย------------------------------
เรื่องโดย : "สยาม เมืองยิ้ม"
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2554
คอลัมน์ : ระหว่างเพื่อน
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/pUsQU
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th