บทความ

ทูนเสียงอย่างมืออาชีพ โดยใช้เทคนิคพื้นฐาน (จบ)


ฉบับนี้เรามาเข้าเรื่อง การทูนเสียงอย่างมืออาชีพ โดยใช้เทคนิคขั้นพื้นฐาน และเพื่อไม่ให้เสียเวลา เริ่มกันเลยนะครับ

ปรับค่าความถี่ครอสส์โอเวอร์

ในลำดับต่อไป เลื่อนค่าความถี่ของครอสส์โอเวอร์ ขึ้น และลง และดูว่า ถ้าจุดตัดครอสส์โอเวอร์เกิดการเปลี่ยนแปลง และมันทำความแตกต่างในระบบเสียงอย่างไร ดังที่กล่าวถึงในบทความนี้ จุดตัดค่าความถี่ครอสส์โอเวอร์ ซึ่งเป็นอยู่ในเวลานี้ สามารถตั้งได้ในทุกที่ และใช้ย่านความถี่ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างลำโพงซับวูเฟอร์ และมิดเรนจ์

ลำโพงมิดเรนจ์ ผู้ผลิตจะระบุค่าความถี่ต่ำสุดของลำโพง สามารถผลิตขึ้นได้ และอย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงสามารถใช้จำกัดค่าความถี่ต่ำให้ลำโพงมิดเรนจ์ในระบบเสียงของคุณ อาจจะเป็นอะไรที่แตกต่างกว่าสิ่งที่อยู่ในคู่มือ ด้วยเทคนิค เพื่อเป็นตัวกำหนดที่สามารถใช้จำกัดค่าความถี่ต่ำ สำหรับลำโพงมิดเรนจ์คือ การปิดซับวูเฟอร์ โดยฟังค่าความถี่ตอบสนองของเสียงกลางให้มาก…ในการตั้งจุดครอสส์โอเวอร์คือ ฟังกีตาร์เบสส์ กระเดื่อง (กลองใบใหญ่สุดของกลองชุด) และอื่นๆ ดังนั้นจุดครอสส์โอเวอร์ คือ การเลื่อนปรับตั้งแต่ค่าความถี่ที่สูงกว่าไปยังค่าความถี่ที่ต่ำกว่า คุณจะได้ยินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เมื่อหมุนจุดครอสส์โอเวอร์ลงมาตั้งแต่ 125 HZ ถึง 100 HZ แต่ในบางจุด คุณจะสังเกตว่าเสียงค่าความถี่ต่ำไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อจุดครอสส์โอเวอร์เปลี่ยนแปลง นั่นคือ จุดที่เสียงกลาง สามารถผลิตดนตรีได้อย่างวางใจ แต่ในกรณีใดๆ จุดครอสส์โอเวอร์เสียงกลาง ไม่ควรตั้งต่ำกว่าค่าความถี่ครอสส์โอเวอร์ที่โรงงานได้แนะนำ

ปรับความชัน ครอสส์โอเวอร์

จากนั้นทำการปรับค่าความลาดชันครอสส์โอเวอร์ ถ้าครอสส์โอเวอร์ของคุณมีลักษณะนี้ ความชันสูง ความชันตื้น และถ้าเป็นไปได้ คุณสามารถผสมมันโดยใช้ค่าความชันที่แตกต่างกันของโลว์พาสส์ และไฮพาสส์ ตัวอย่าง เช่น 24 ดีบี/ออคเทฟ ที่ซับวูเฟอร์ และ 12 ดีบี/ออคเทฟ ที่มิดเรนจ์ ซึ่งอาจเป็นเทคนิคในวงการเครื่องเสียงบ้าน มันสามารถให้ประสิทธิภาพที่มาก เมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี
นอกจากนี้ ให้ลองแยกจุดไฮพาสส์ และโลว์พาสส์ ตัวอย่าง เช่น ตั้งโลว์พาสส์ ซับวูเฟอร์ที่ 60 HZ และจุดไฮพาสส์ที่ 80 HZ ซึ่งเป็นเทคนิคดีที่ใช้ในระบบจำนวนมาก เพราะภายในรถจะมีพีคของสภาพอคูสติคที่เป็นธรรมชาติ ที่ 50-100 HZ และแยกจุดครอสส์โอเวอร์ที่สามารถช่วยเสริมการตอบสนอง ณ จุดนี้ ฟังเพื่อเปลี่ยนจุด PEAK หรือ DIP การตอบสนองค่าความถี่ในย่านครอสส์โอเวอร์ หรือกีตาร์เบสส์จะมี SCALE ตั้งแต่ ค่าความถี่ต่ำกว่าถึงค่าความถี่ที่สูงกว่า และคุณได้น้ำเสียงความกังวานมากกว่าสิ่งอื่น การปรับจุดครอสส์โอเวอร์ให้นุ่มนวล วิธีนี้เป็นหลักการทำ EQUALIZATION ของครอสส์โอเวอร์ ซึ่งมีประสิทธิภาพมาก สำหรับการปรับแต่งการตอบสนองค่าความถี่

ขั้วลำโพง

นอกจากนี้ยังสามารถทดลองโดยกลับขั้วซับวูเฟอร์ และดูการตอบสนองค่าความถี่ว่าเสริม หรือหักล้าง ซึ่งขึ้นเกิดบ่อย เพราะสภาพอคูสติคเมื่อต้องติดตั้งลำโพง และลักษณะทางฟิสิกซ์ภายในรถ ซึ่งคุณภาพเสียงของระบบ สามารถเปลี่ยนได้โดยการกลับขั้วลำโพงที่แตกต่างกัน

จำไว้ว่า แม้ครอสส์โอเวอร์อาจตั้งไว้ที่ 80 HZ และซับวูเฟอร์จะผลิตค่าความถี่ที่สูงกว่า 80 HZ ณ ที่นี้ เสียงจะมีการเสริม หรือหักล้างที่ตำแหน่งการนั่งฟัง ถ้าได้ยินอาการ DIP หรือ PEAK ในช่วงนี้ ทดลองกลับขั้วซับวูเฟอร์ และดูว่าเสียงดีขึ้นหรือไม่ และเป็นการตั้งเสียงที่ดี

สุดท้าย อย่าลืมตั้งจุดครอสส์โอเวอร์ไว้สูงกว่า ถ้าไม่ส่งผลกระทบกับระบบเสียง วิธีนี้จะช่วยให้ค่าความถี่ต่ำออกลำโพงเสียงกลาง และซับวูเฟอร์ทำงานในช่วงความถี่ต่ำมากขึ้น ซึ่งสามารถเสริมการรับกำลังขับทั้งหมด และลดความเพี้ยนที่ระดับเอาท์พุทที่สูงกว่า

การทูนระบบขั้นสูง

ทุกสิ่งที่ได้กล่าวไว้จนถึงขณะนี้ ดังนั้นการตั้งค่าความถี่ครอสส์โอเวอร์สูงกว่า และการทูนระบบขั้นสูง ถ้าใช้แอคทีฟ ครอสส์โอเวอร์ทั้งหมด ซึ่งเทคนิคดังกล่าวยังคงใช้อยู่ โดยลองก้าวผ่านตัวอย่าง เพิ่มเติม และเก็บรายละเอียดให้เข้าใจสิ่งที่กำลังพูดถึง

เมื่อตั้งครอสส์โอเวอร์ ระหว่างมิดเรนจ์ และทวีเตอร์ โปรดจำไว้เสมอว่า การตั้งไฮพาสส์ ครอสส์โอเวอร์กับทวีเตอร์ไม่ให้ต่ำกว่าค่าความถี่ครอสส์โอเวอร์ที่ผู้ผลิตแนะนำ การตั้งค่าใดๆ ที่ต่ำกว่า และหมุนวอลูมขึ้นด้วย คุณอาจจะเห็น “ควันอัศจรรย์” จากทวีเตอร์ของคุณ

เมื่อทำงานร่วมกับลำโพงค่าความถี่สูง ขอแนะนำการทูนเพียง 1 แชนแนลตลอดเวลา เพราะต้องการให้ได้ยินเสียงจากมิดเรนจ์ และทวีเตอร์จากด้านข้างรวมกัน ปรับเฉพาะแชนแนลซ้ายหรือขวา และฟังลำโพงเหล่านั้น พร้อมติดตามเฉพาะเสียงพูด เพราะเราจะคุ้นเคย ซึ่งเป็นเรื่องง่ายมากที่จะได้ยินเสียง และเป็นช่วงค่าความถี่ตอนบนที่มีการบันทึกเสียงพูดไว้

ถ้าคุณใช้พาสสีฟ ครอสส์โอเวอร์ ให้ลองเปลี่ยนสวิทช์ หรือการปรับตัว JUMPER และฟังเสียงที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงการตอบสนองค่าความถี่ที่ราบรื่น และอื่นๆ ในย่านครอสส์โอเวอร์ ทดลองการตั้งชุดค่าผสมทั้งหมด หรือกลับขั้วทวีเตอร์ สิ่งนี้อาจไม่สร้างความแตกต่างที่สำคัญ แต่บางครั้งก็ช่วยเพิ่มเสียง และขึ้นอยู่ที่ทวีเตอร์มีความสำคัญกับมิดเรนจ์ ด้วย แอคทีฟ ครอสส์โอเวอร์ในมิดเรนจ์/ทวีเตอร์ ทำให้คุณควบคุมได้มากขึ้น และสามารถทดลองจุดครอสส์โอเวอร์ที่แตกต่างกันได้ โดยแยกจุดไฮพาสส์ และโลว์พาสส์ ความลาดชัน และอื่นๆ โดยการทูนเพียง 1 แชนแนลตลอดเวลา

เมื่อมีความสุขกับเสียงสำหรับ 1 แชนแนล โดยใช้การตั้งให้แมทช์กัน และกลับขั้วในแชนแนลอื่นๆ และฟังระบบเสียงทั้งหมด ซึ่งคุณอาจต้องการการทดสอบเพิ่มเติมได้ที่จุดนี้ แต่ขอให้แน่ใจว่าคุณได้รับอะไรในทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณกลับไปเอาจุดนี้ได้ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ใช้ RTA สำหรับตั้งครอสส์โอเวอร์

RTA สามารถช่วยในการตั้งค่าครอสส์โอเวอร์เริ่มต้น เครื่อง RTA สามารถวัดค่าความลาดชันได้ 1/3 ออคเทฟ ซึ่ง RTA จะทำการปรับเพื่อตั้งค่าครอสส์โอเวอร์ แต่ในรุ่นที่มีความละเอียดสูง เช่น 1/12 หรือ 1/24 ออคเทฟ เครื่อง RTA จะช่วย สำหรับชดเชยตรงจุดที่วิกฤต

เมื่อใช้ RTA ตั้งครอสส์โอเวอร์ ให้เริ่มต้นด้วยค่าฐาน โดยใช้แผ่นทดสอบที่บันทึกสัญญาณ PINK NOISE (สัญญาณที่มีแถบความถี่เสียงเท่ากันทุกความถี่ตั้งแต่ 20-20,000 HZ) เซทการตอบสนอง RTA โดยตั้งให้ช้า เพื่ออ่านค่าเฉลี่ยระยะยาว และ SWEEP ไมโครโฟนไปที่หัวของผู้ฟัง

ตอนนี้โฟคัสไปที่ย่านค่าความถี่ครอสส์โอเวอร์ที่แสดงผล โดยทำการเปลี่ยน ค่าความถี่ครอสส์โอเวอร์ ระดับการขยายสัญญาณ ความลาดชัน โดยดูจุดตัดค่าความถี่ไฮพาสส์ และโลว์พาสส์ ว่าราบเรียบหรือมีรอยแยกหรือไม่ นอกจากนี้ให้กลับขั้วลำโพง และมองหาการตอบสนองค่าความถี่ที่ราบเรียบที่เป็นไปได้ แต่ควรระมัดระวัง ในขณะที่เครื่อง RTA แสดงรูปคลื่นที่ฟแลทอย่างสมบูรณ์ โปรดจำไว้ว่า มันเป็นอย่างไร เมื่อเส้นจุดกราฟแสดงค่าขึ้นมา และทำอีกครั้งโดยตั้งเพียง 1 แชนแนล ตลอดเวลา
อย่าลืม พยายามกลับขั้วลำโพงในด้านหนึ่งของครอสส์โอเวอร์ หรืออื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามีหลุมลึกจนเห็นได้ชัด ในช่วงค่าความถี่ใกล้จุดครอสส์โอเวอร์ สามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์อื่นๆ หลุมอาจเกิดจากการหักล้างของค่าความถี่สูง และค่าความถี่ต่ำ จากความแตกต่างของลำโพงในตำแหน่งนั่งฟัง การกลับขั้วอาจช่วยปรับปรุงการตอบสนองค่าความถี่ หรืออาจจะไม่ ก็ได้ แต่มันเป็นทางลัดที่น่าลอง

สรุป

เช่นเคยครับ หูของคุณ คือ ผู้ตัดสินขั้นตอนสุดท้าย และเอกสารการตั้งค่า นั้นกลับไปสู่ทุกสิ่งขณะที่ฟังระบบเสียง โดยการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง และดูว่าคุณสามารถปรับปรุงได้ต่อไป ดูที่ RTA ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลาให้คุณเข้าไปศึกษาในเกมได้รวดเร็วกว่าใช้เพียงแค่หูของคุณ และจำไว้ว่า ถ้า RTA แสดงรูปกราฟออกมาดี แต่เสียงออกมาแย่…ควรจะวางใจในหูของคุณ โดยไม่ต้องวิ่งวนเพื่อดูที่ RTA หรือคุณฟังดนตรีก็พอเพียง



------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน มกราคม ปี 2554
คอลัมน์ : เทคนิค
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/tnf2b
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th