บทความ

AUDIO DYNAMIC ไฮเอนด์หรู…พลังแรงเกินห้ามใจ


AUDIO DYNAMIC ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์ระดับไฮเอนด์ ที่ออกแบบโดยทีมวิศวกรชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเล่น และนักฟังเครื่องเสียงระดับมืออาชีพในบ้านเรา ได้สัมผัสขุมพลังเสียงที่แรงเกินห้ามใจ นำมาฝากนักเล่นประเภทหูหนักได้สัมผัสกัน ในครั้งนี้นำไลน์สินค้าประเภทเพาเวอร์แอมพ์ CLASS D ที่ออกแบบพิเศษ มีให้เลือกหลายโมเดล สำหรับขับเล่นกับซับวูเฟอร์พันธุ์ดุ และแบบ CLASS AB ที่มีให้เลือก ทั้งประเภท 2 และ 4 แชนแนล เพื่อขับเล่นกับลำโพงแยกชิ้น พร้อมความมันสะใจแฟนคอเครื่องเสียงโดยเฉพาะ
AD 7000.1D

วัตต์แรงสุดขั้วตัวจริง
เพาเวอร์แอมพ์ประเภท CLASS D MONO BLOCK พระเอกรุ่นใหญ่สุด ภาคจ่ายไฟได้ออกแบบเป็นพิเศษ ด้วยหม้อแปลงวงแหวนขนาดใหญ่ พร้อมด้วยทรานซิสเตอร์ชนิด MOSFET แบบ HIGH SPEED SWITCHING ประสิทธิภาพสูง เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน โดยสำรองระบบไฟด้วยคาพาซิเตอร์ขนาด 3,000 ไมโครฟารัด/160 โวลท์ ถึง 8 ตัว เพื่อความเสถียรภาพในการรองรับพลังขับที่สูงๆ สามารถอัดฉีดกระแสไฟได้อย่างรวดเร็ว ในด้านกำลังขับนั้นมีให้อย่างเหลือเฟือ ตั้งแต่ 2,800 วัตต์x1 แชนแนล RMS (4 โอห์ม) สามารถเพิ่มกำลังขับได้อีก 5,400 วัตต์x1 แชนแนล RMS (2 โอห์ม) และ 10,000 วัตต์x1 แชนแนล (1 โอห์ม) ซึ่งเหลือเฟือเพื่อลำโพงซับวูเฟอร์ประเภทพันธุ์ดุ และประเภทใช้ในการแข่งขัน DB DRAG สำหรับการทดสอบกำลังขับดังกล่าว วัดที่แรงดันไฟ 18 โวลท์ DC โดยมีค่าความเพี้ยน THD เพียง 1 % เท่านั้น ซึ่งค่อนข้างต่ำเป็นพิเศษ อัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวนกว่า 90 ดีบี ค่าความถี่ตอบสนอง 15-400 HZ (+/-3 ดีบี) พร้อมครอสส์โอเวอร์ชนิดโลว์พาสส์ ปรับได้ 50-400 HZ ค่าความลาดชัน 24 ดีบี/ออคเทฟ ปรับซับโซนิค ฟิลเตอร์ได้ 20-50 HZ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-18 ดีบี ที่ค่าความถี่ 45 HZ ปรับควบคุมเกนอินพุท 0.2-6.0 โวลท์

MX 3000.1D
เพาเวอร์แอมพ์ประเภท CLASS D MONO BLOCK กำลังขับ 1,200 วัตต์x1 แชนแนล (4 โอห์ม) 2,100 วัตต์x1 แชนแนล (2 โอห์ม) และ 3,000 วัตต์x1 แชนแนล (1 โอห์ม) สามารถต่อพ่วงเพาเวอร์แอมพ์ได้ด้วยโหมด SLAVEABLE เพื่อเพิ่มกำลังขับได้อีกเท่าตัว อัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน 90 ดีบี ปรับโลว์พาสส์ ฟิลเตอร์ได้ 50-250 HZ ค่าความลาดชัน 24 ดีบี/ออคเทฟ ปรับซับโซนิค ฟิลเตอร์ได้ 10-55 HZ ค่าความลาดชัน 24 ดีบี/ออคเทฟ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-18 ดีบี ปรับเฟส 0-180 องศา

MX 2200.1D
เพาเวอร์แอมพ์ประเภท CLASS D MONO BLOCK กำลังขับ 800 วัตต์x1 แชนแนล (4 โอห์ม), 1,400 วัตต์x1 แชนแนล (2 โอห์ม) และ 2,200 วัตต์x1 แชนแนล (1 โอห์ม) สามารถต่อพ่วงเพาเวอร์แอมพ์ได้ด้วยโหมด SLAVEABLE อัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน 90 ดีบี ปรับโลว์พาสส์ ฟิลเตอร์ได้ 50-250 HZ ค่าความลาดชัน 24 ดีบี/ออคเทฟ ปรับซับโซนิค ฟิลเตอร์ได้ 10-55 HZ ค่าความลาดชัน 24 ดีบี/ออคเทฟ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-12 ดีบี (45 HZ) ปรับเฟส 0-180 องศา

MX 1500.1D
เพาเวอร์แอมพ์ประเภท CLASS D MONO BLOCK กำลังขับ 500 วัตต์x1 แชนแนล (4 โอห์ม), 900 วัตต์x1 แชนแนล (2 โอห์ม) และ 1,500 วัตต์x1 แชนแนล (1 โอห์ม) สามารถต่อพ่วงเพาเวอร์แอมพ์ได้ด้วยโหมด SLAVEABLE อัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน 90 ดีบี ปรับโลว์พาสส์ ฟิลเตอร์ได้ 50-250 HZ ค่าความลาดชัน 24 ดีบี/ออคเทฟ ปรับซับโซนิค ฟิลเตอร์ได้ 10-55 HZ ค่าความลาดชัน 24 ดีบี/ออคเทฟ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-12 ดีบี (45 HZ) ปรับเฟส 0-180 องศา

AD SX750.1D
เพาเวอร์แอมพ์ประเภท CLASS D MONO BLOCK กำลังขับ 300 วัตต์x1 แชนแนล (4 โอห์ม), 500 วัตต์x1 แชนแนล (2 โอห์ม) และ 750 วัตต์x1 แชนแนล (1 โอห์ม) ค่าความถี่ตอบสนอง 10-150 HZ ค่าความไวอินพุท 0.2-6.0 โวลท์ อัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวนกว่า 95 ดีบี ค่าความเพี้ยน THD & NOISE ต่ำกว่า 0.1 % ปรับโลว์พาสส์ได้ 40-150 HZ ปรับซับโซนิค ฟิลเตอร์ 15-55 HZ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-12 ดีบี (45 HZ)

AD SX800.4
เพาเวอร์แอมพ์ประเภท 4 แชนแนล กำลังขับ 75 วัตต์x4 แชนแนล (4 โอห์ม), 150 วัตต์x4 แชนแนล (2 โอห์ม) และบริดจ์ 300 วัตต์x2 แชนแนล (4 โอห์ม) ค่าความถี่ตอบสนอง 10-50,000 HZ ค่าความไวอินพุท 0.2-6.0 โวลท์ อัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงกวนกว่า 90 ดีบี ค่าความเพี้ยน THD & NOISE ต่ำกว่า 0.05 % ปรับโลว์พาสส์ได้ 30-150 HZ ปรับไฮพาสส์ 10-1,200 HZ ปรับเบสส์ EQ 0-9 ดีบี

AD SX500.2
เพาเวอร์แอมพ์ประเภท 2 แชนแนล กำลังขับ 150 วัตต์x2 แชนแนล และบริดจ์ 600 วัตต์x1 แชนแนล ค่าความถี่ตอบสนอง 10-50,000 HZ ค่าความไวอินพุท 0.2-6.0 โวลท์ อัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวนกว่า 90 ดีบี ค่าความเพี้ยน THD & NOISE ต่ำกว่า 0.05 % ปรับโลว์พาสส์ได้ 30-150 HZ ปรับไฮพาสส์ 10-1,200 HZ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-18 ดีบี

AD 480
เพาเวอร์แอมพ์กำลังขับ 500 วัตต์ MAX สามารถขับเล่นได้ที่โหลด 2 โอห์ม ค่าความถี่ตอบสนอง 10-50,000 HZ อัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงกวนกว่า 90 ดีบี ปรับไฮพาสส์ได้ 120-3,000 HZ ปรับโลว์พาสส์ 50-250 HZ ปรับเสียงเบสส์ได้เป็นพิเศษ 0, 6, 12 ดีบี

สนใจติดต่อ บริษัท ซี.เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด โทร. 0-2970-1131-4 แฟกซ์ 0-2970-1135 e-mail : zpowergroup@yahoo.com------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน กันยายน ปี 2553
คอลัมน์ : เนื่องจากปก Car Stereo
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Ctu17
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,385,000
2.
5,099,000
5.
3,580,000
9.
2,379,000
10.
2,959,000
11.
3,999,000
12.
19,900,000
13.
16,900,000
14.
689,000
16.
1,094,000
17.
359,000
18.
655,000
19.
1,350,000
20.
1,070,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th