บทความ

ระวังประกันล้มซ้ำรอยอดีต


เราได้พูดคุยกันเรื่องปัญหาประกันภัยมา 2-3 ฉบับแล้ว สาเหตุสำคัญของปัญหาประกันภัย ก็เพราะประกันภัยมีปัญหา และปัญหานั้นก็มักจะเกิดซ้ำซาก วนเวียนอยู่กับบริษัทเดิมๆ ที่เคยมีปัญหา เป็นการช่วยย้ำถึงทฤษฎีที่ว่า “อะไร ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว มันจะต้องเกิดขึ้นอีก” เป็นเหตุให้เราจะต้องมากล่าวย้ำเตือนกันว่า “ระวังประกันล้มซ้ำรอยอดีต” ในฉบับนี้

 

ฉบับที่แล้วได้แจ้งให้ทราบว่า ศาลสั่งให้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ล้มละลาย และพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยมีหนี้สินตามคำขอรับชำระหนี้กว่า 2 พันล้านบาท เพื่อที่จะย้ำเตือนว่า “ทำไมต้องเลือกบริษัทประกันภัยที่มั่นคง” รวมถึง คปภ. ได้สั่งลงลงโทษปรับ และประจานหลายบริษัทที่ทำผิดซ้ำซากกับปัญหาเดิมๆ

 

วันนี้ได้ผลพวงของทุกปัญหาประกันภัยก็ยังแก้ไม่จบ และขอถือโอกาสนี้แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องของ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่ได้ถูกศาลสั่งให้ล้มละลายไปเมื่อเดือนเมษายน 2553 ด้วย จากผู้ถามในเวบบอร์ดของ คปภ.

 

คำถาม : เรียน คปภ. ตอนนี้ทราบแล้วว่าศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กับบริษัทสัมพันธ์ประกันภัย ฯ กระผมอยากถามว่าจะยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ที่ไหน และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ ? เพราะต้องยื่นคำขอรับภายใน 2 เดือนนับวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา สุดท้ายเบอร์โทรที่ให้สอบถามโทร. 08-1441-8060 ก็ไม่ยอมรับสายด้วย กระผมเลยไม่รู้จะสอบถามใครดี อยากขอความกรุณา คปภ. ช่วยตอบด้วยครับ สำหรับคนที่รอคอยมานานมาก (ชื่อผู้ถาม : ประยุทธ์ 11 พฤษภาคม 2553)

 

คำตอบ : ข่าวเกี่ยวกับบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด สุวิมล อุ้ยนุมาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี โทร. 0-2881-4386 ฝากประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหนี้ของบริษัท สัมพันธ์ ฯ ทราบว่า

1. เจ้าหนี้ของบริษัท สัมพันธ์ ฯ สามารถยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ได้หลังวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2553
2. เตรียมต้นฉบับเอกสารการเป็นเจ้าหนี้ทั้งหมดยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
3. เตรียมแบบฟอร์มยื่นขอรับชำระหนี้ ล. 29 ดาวน์โหลดได้จากเวบไซท์กรมบังคับคดี ถ้าไม่สามารถไปได้ด้วยตนเอง ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจ ล. 53 มอบหมายให้ผู้อื่นไปแทน แต่จะต้องถ่ายบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจ
4. สถานที่ยื่น สามารถยื่นได้ตามภูมิลำเนาของเจ้าหนี้ หรือที่กรมบังคับคดี บางขุนนนท์ (ชื่อผู้ตอบ: ส่วนคุ้มครองสิทธิประโยชน์)

 

เรายังจะต้องได้พบได้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนอย่างที่ผู้คนอีกมากมายหลายคนต้องร่วมประสบชะตากรรมอยู่ กับปัญหาการล้มละลายของ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ในบริษัทประกันภัยอื่นๆ ที่จะเกิดตามมาอีกแน่นอน

 

โดยขณะนี้มีเรื่องร้อนๆ อีก 2 บริษัท ที่เราจะต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด คือ บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด และ บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ที่ คปภ. ได้มีประกาศเข้าไปควบคุมการทำธุรกรรมอย่างเข้างวด ดังนี้

 

1. คปภ. หรือ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกรณ์ เสนอให้นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด โดยมี สุภา ปิยะจิตติ เป็นประธานคณะกรรมการควบคุม เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต ฯ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง คปภ. ได้ให้เวลาบริษัท ฯ แก้ไขถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จนถึงปัจจุบันฐานะและการดำเนินงานของบริษัท ฯ ก็ยังไม่ดีขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัท ฯ มีเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1,008 ล้านบาท มีสินทรัพย์น้อยกว่าหนี้สิน จำนวน 891 ล้านบาท ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นตามบัญชีติดลบ จำนวน 434 ล้านบาท

2. คปภ. ได้ประกาศสั่งคุมค่าใช้จ่าย บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ควบคู่กับการออกคำสั่งให้บริษัท ฯ หยุดรับประกันจากลูกค้า ชำเลือง ชาติสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะนายทะเบียนแจ้งว่า คปภ. ได้มีคำสั่งเข้าควบคุมเรื่องการเบิกจ่ายเงินของบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ควบคู่กับการออกคำสั่งให้บริษัท ฯ หยุดรับประกันจากลูกค้าประชาชนเป็นการชั่วคราว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน เป็นต้นไป------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล นิติธรรมโกศล
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2553
คอลัมน์ : ประกันภัย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/0TuPE
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th