บทความ

MOTOR EXPO สานฝันเยาวชนไทย หัวใจสร้างสรรค์ กับโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 1


ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27″ เปิดเผยว่า สื่อสากล ดำเนินธุรกิจในวงการยานยนต์มายาวนาน ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ยึดมั่นนโยบายการตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนของประเทศ ล่าสุดได้จัดโครงการ “ประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 1″ หรือ THE 1st MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2010 ในระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้คิดพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ ที่สามารถผลิตใช้ประโยชน์ได้จริง โดยผู้ผ่านเข้ารอบจะได้จัดแสดงผลงานต่อสาธารณชนในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27” ด้วย

“ที่ผ่านมา สื่อสากล ได้จัดโครงการประกวดออกแบบยานยนต์ หรือ MOTOR EXPO DESIGN AWARD เป็นประจำและต่อเนื่องมาแล้ว 10 ปี แต่ในปีนี้ได้เพิ่ม การประกวดนวัตกรรมยานยนต์ เนื่องจากเล็งเห็นว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ควรเริ่มต้นส่งเสริมบุคลากรตั้งแต่ในระดับอุดมศึกษา โดยการประกวดครั้งนี้ เน้นการผลิตเพื่อใช้งานจริง ตามประเภทของนวัตกรรมที่ผู้จัดกำหนด”

“ประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านต่างๆ สื่อสากล มองว่าประเทศไทยมีบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร กิจกรรมการประกวดครั้งนี้ จึงเป็นแรงผลักดันหนึ่ง ที่จะสร้างปรากฏการณ์นวัตกรรมยานยนต์รูปแบบใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ภายใต้ลิขสิทธิ์ของคนไทย” ขวัญชัย กล่าว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม แนวคิดงานที่จะส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น 4 หัวข้อดังนี้ 1. นวัตกรรมยานยนต์เพื่อความปลอดภัย 2. นวัตกรรมยานยนต์เพื่อการประหยัดพลังงาน 3. นวัตกรรมยานยนต์เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ และ 4. นวัตกรรมยานยนต์อื่นๆ อาทิ เครื่องมือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ด้านต่างๆ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้นำผลงานจัดแสดงต่อสาธารณชนในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27″ โดยผู้ชนะการประกวดจะ ได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา

โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่ 1 ได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2553
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/61Pyv

Follow autoinfo.co.th