บทความ

คปภ. เพิ่มโทษประกันนอกรีต


คำถามยอดฮิทจากกระดานถาม-ตอบ เวบไซท์ คปภ. คือ

เมื่อ คปภ. รู้แล้วว่า บริษัทประกันมีปัญหา ตัวแทน-นายหน้า ต่างก็สร้างแต่ปัญหาซ้ำซาก เมื่อไร คปภ. จะจัดการขั้นเด็ดขาดซักที และนี่ก็เป็นอีกตัวอย่าง คำถาม-คำตอบ ที่มีเข้ามาทุกๆ วัน

ถาม : บริษัทนี้ขายประกันจริงไหม เนื่องจากผมจะทำประกันภัยทำนายหน้า บริษัท DJ INSURE BROKER แต่เชคไปที่บริษัทประกันภัยแล้ว ไม่มีชื่ออยู่ในตัวแทนจำหน่าย แต่ทราบชื่อว่า ปวีณา ศรีสวนีย์ฉันกูล ตามเลข คปภ. 5204004424 อยากให้ช่วยดูว่ามีบุคคลนี้ขายประกันภัยจริงหรือไม่ ?

ตอบ : เป็นนายหน้าบุคคลเท่านั้น ในนามของ ปวีณา ศรีเสาวนีย์กูล ส่วน DJ INSURE BROKER มิใช่ชื่อที่จดทะเบียนเป็นนายหน้า (ชื่อผู้ตอบ: ส่วนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 2 สนง. คปภ.)

ถาม : บริษัทประกันไม่ดำเนินการเรื่องเคลม-เนื่องจากทางลิเบอร์ตี้ ฯ ยังไม่ออกใบเคลมให้ตั้งแต่เมษายน 2552 โดยอ้างว่าการแจ้งเคลมในครั้งแรก ให้ข้อมูลที่ไม่ตรง คือ แจ้งชื่อผู้ขับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ไม่ตรงกับความจริง ซึ่งต่อมาได้ตรวจสอบและแจ้งเป็นชื่อผู้ขับที่ถูกต้องแล้ว และก็รอดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ณ 21 ธค. 2552 ยังบอกว่าอยู่ระหว่างพิจารณา และจะแจ้งกลับ ?

ตอบ : เรื่องบริษัทลิเบอร์ตี้ ฯ สามารถมาร้องเรียนบริษัทได้ที่ สำนักงาน คปภ. สอบถามรายละเอียด สายด่วนประกันภัย 1186 (ชื่อผู้ตอบ: ส่วนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 2 สนง. คปภ.)

ถาม : ทำประกันภัยรถยนต์กับฟีนิกซ์ ฯ ประสบอุบัติเหตุชนกัน ชนหน้าแตกได้เปิดใบเคลม 2 เดือนที่แล้ว และเอารถเข้าอู่เพื่อประเมินค่าซ่อมแล้ว ผ่านไป 2 เดือนในระหว่างนั้นติดต่อไปที่ สนง. ใหญ่ฟีนิกซ์ ฯ เจ้าหน้าที่โยนสายไปมาโดยไม่ได้รับคำตอบใดๆ เชคกับอู่ อู่แจ้งว่าเดินเรื่องกับทางประกันอยู่ ประกันไม่จ่ายเงินเสียที ก็ซ่อมไม่ได้…(อู่ที่ไปเปิดเคลมแจ้งว่ามีเคสที่รอซ่อมของฟีนิกซ์ ฯ ค้าง 13 เคส) และเนื่องจากกรมธรรม์ฉบับปัจจุบันจะหมดอายุในอีก 1 เดือน ดิฉันจะต้องทำการซ่อมเพื่อต่อกรมธรรม์ให้ทันเวลา ในกรณีนี้ควรทำอย่างไรดี และขอถามดังนี้คะ-กรณีซ่อมเองจ่ายเงินก่อน สามารถนำใบเสร็จมาฟ้องร้องค่าเสียหายได้หรือไม่ และทำได้อย่างไร–ถ้ายกเลิกใบเคลมแล้วซ่อมเองเพื่อไม่ให้มีผลต่อการต่อประกันครั้งต่อไป สามารถเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฟีนิกซ์ ฯ ได้หรือไม่ ?

ตอบ : กรณีซ่อมเองจ่ายเงินก่อน สามารถนำใบเสร็จมาฟ้องร้องค่าเสียหายได้หรือไม่ และทำได้อย่างไร ตอบว่า ได้ แต่ควรมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ คปภ. ก่อนเพื่อดำเนินการเจรจาในชั้นต้น ซึ่งอาจยุติได้

– ถ้ายกเลิกใบเคลมแล้วซ่อมเอง เพื่อไม่ให้มีผลต่อการต่อประกันครั้งต่อไป สามารถเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฟีนิกซ์ ฯ ได้หรือไม่ ตอบว่า ยกเลิกใบเคลม จะแสดงว่าไม่มีการเคลม ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ (ชื่อผู้ตอบ: ส่วนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 2 สนง. คปภ.)

ถาม : รถซ่อมเสร็จแล้ว อู่ไม่ปล่อยรถได้หรือไม่-รถทำประกันภัยกับบริษัท ฟินิกซ์ ฯ เข้าซ่อมอู่ในเครือของฟินิกซ์ ฯ ซ่อมเสร็จแล้ว อู่ไม่ปล่อยรถ แจ้งว่า ต้องให้ฟินิกซ์ ฯ จ่ายค่าซ่อม หรือให้ผู้เอาประกันภัยไปจ่ายค่าซ่อมก่อน ทำอย่างไรได้บ้าง และอู่มีสิทธิยึดรถไว้หรือไม่ ขอคำแนะนำด้วยครับ ?

ตอบ : ให้ท่านติดต่อสำนักงาน คปภ. หรือสายด่วนประกันภัย 1186 ให้ดำเนินการให้ครับ (ชื่อผู้ตอบ: ส่วนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 2 สนง. คปภ.)

คปภ. ประกาศเพิ่มโทษพร้อมประจานประกันนอกรีต

โดนหมดตัวแทน-นายหน้า-นักคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ คปภ. เตรียมหวดหนักอีกยกประกันนอกรีต เพิ่มโทษความผิดประจานผ่านเวบไซท์นอกจากเงินกองทุนขาด-ประวิงสินไหมแล้ว ขยายถึงตัวแทน นายหน้า นักคณิตศาสตร์ยันผู้ประเมินที่ฝ่าฝืน พรบ. ชีวิต-วินาศภัย ทุกมาตรา ประจานละเอียดยิบ ตั้งแต่ชื่อ ลักษณะความผิด ยันจำนวนเงินกองทุนที่ขาด ระยะเวลา ประจานต่ำสุด 6 เดือน

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจได้ลงนามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยฉบับใหม่ล่าสุด เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประกันวินาศภัย และประกันชีวิต ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552

ทั้งนี้ประกาศ คปภ. ดังกล่าวได้กำหนดให้สำนักงาน คปภ. ประกาศ หรือ โฆษณาผู้ที่ถูก คปภ. ลงโทษ และคณะกรรมการเปรียบเทียบสั่งปรับเนื่องจากฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันชีวิตพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ปี 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมปี 2551 รวมถึงกฎหมายลูกต่างๆ ที่ออกมารองรับ พรบ. ทั้ง 2 ฉบับ โดยผู้ที่กระทำความผิดครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ตัวแทนนายหน้าประกันภัย

นักคณิตศาสตร์ หรือผู้ประเมิน (เฉพาะประกันวินาศภัย) ยันบริษัทประกันภัยโดยให้ประกาศผ่านทางเวบไซท์ หรือสื่ออื่นๆ อย่างไรก็ดีในการประกาศ หรือ โฆษณาผู้กระทำผิดกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบสั่งปรับ และได้ชำระค่าปรับแล้วกำหนดให้สำนักงาน คปภ. ระบุชื่อผู้กระทำความผิด ลักษณะการกระทำความผิดและโทษที่มีการเปรียบเทียบ กรณีนี้ให้ประกาศเป็นเวลา 6 เดือน สำหรับโทษปรับไม่ถึง 300,000 บาท และ 1 ปีสำหรับโทษปรับตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป หรือมีโทษจำคุก

แต่หากผู้กระทำความผิด ไม่ชำระค่าปรับ ให้สำนักงาน คปภ. ระบุเพิ่มเติมด้วยว่า สำนักงานได้ดำเนินการต่อไปอย่างไร เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่ชำระค่าปรับ ทั้งให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในประกาศ หรือโฆษณาดังกล่าวตามความคืบหน้าของคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยกรณีนี้ให้ประกาศต่อไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่คดีถึงที่สุด

กรณีความผิดเนื่องจากบริษัทดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย นอกเหนือจากระบุชื่อบริษัทประกันภัยซึ่งเป็นกติกาเดิมแล้ว กติกาของใหม่ให้สำนักงาน คปภ. ระบุจำนวนเงินกองทุนที่บริษัทดำรงไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและสถานะของบริษัทที่ต้องห้ามมิให้ขยายธุรกิจ โดยไม่สามารถรับประกันภัยรายใหม่ได้ เช่น สถานะ ห้ามขาย เป็นต้น และให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในประกาศตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งกรณีนี้ให้ประกาศต่อไปอีก 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทดำรงเงินกองทุนครบถ้วนครั้งหลังสุด

ส่วนกรณีตัวแทนนายหน้า นักคณิตศาสตร์ หรือ ผู้ประเมินที่กระทำความผิดถูกนายทะเบียนสั่งเพิกถอน หรือ สั่งพักใบอนุญาตให้สำนักงาน คปภ. ประกาศ หรือ โฆษณาคำสั่งเพิกถอนหรือสั่งพักใบอนุญาต และหากมีการอุทธรณ์ให้ประกาศการอุทธรณ์และผลการพิจารณาด้วย โดยกรณีนี้ให้ประกาศเป็นเวลา 1 ปี แต่หากมีการอุทธรณ์คำสั่งให้ประกาศต่อไปอีก 1 ปี นับแต่คดีถึงที่สุด

ของเดิม คปภ. จะประกาศ หรือ โฆษณาเฉพาะบริษัทประกันภัยที่ทำความผิดและถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับแค่ 2 ความผิดเท่านั้น คือ ดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย และประวิงค่าสินไหมทดแทนรวมถึงประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย ซึ่งระยะเวลาการประกาศหากแก้ไขได้ จะประกาศต่ออีก 1 เดือน แต่ของใหม่ ขั้นต่ำ คือ 6 เดือนเข้มกว่าของเดิมมาก คนที่เกี่ยวข้องจะได้ไม่กล้ากระทำความผิด

ด้านของสมาคมโบรคเกอร์ ขานรับเตรียมพร้อมรับมือกฎเหล็ก คปภ. ใหม่ๆ ที่ออกมาไม่ยั้ง ประเดิมแต่งตั้งผู้อำนวยการสมาคม รับหน้าประสานงานต่อเนื่อง อีกด้านก็เดินแผนเชิงรุก สำรวจความเห็นสมาชิก เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคธุรกิจ เตรียมชงเรื่องแก้ปัญหาใหญ่ หลังกฎหมายใหม่กำหนดให้โบรคเกอร์ต้องแยกบริษัทตามไลเซนส์ขายประกันชีวิต-วินาศภัย ซึ่งกระทบกับ 10 ค่ายยักษ์ มือเก๋าแห่งวงการ ลั่นขอใช้กรอบเดียวกับแบงค์เป็นนายหน้าขายประกันได้ โดยไม่เห็นต้องแยกบริษัท ส่วนเรื่องแผนคุมจรรยาบรรณนายหน้าสำเร็จแน่ ตามที่ คปภ. ออกประกาศให้แยก บัญชี TRUST กับ NON TRUST ซึ่งมีผลปฏิบัติตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 แล้ว พร้อมจับตาหากมีโบรคเกอร์ใดไม่ปฏิบัติก็มีสิทธิ์ถูกปิดกิจการ ซึ่ง คปภ. จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

เรื่องนี้ก็ต้องคอยติดตามดูว่า คปภ. จะลงดาบจัดการขั้นเด็ดขาดกับพวกนอกรีตได้แค่ไหน ถ้าทำได้จริง ประกันภัยไทยก็จะได้มีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของคนไทยได้ตลอดไป ช่วยกันเป็นกำลังใจให้นะครับ------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2553
คอลัมน์ : ประกันภัย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Dlyzb
อัพเดทล่าสุด
8 Oct 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,090,000
3.
2,229,000
4.
779,000
5.
3,590,000
7.
1,316,000
8.
1,749,000
9.
1,699,000
11.
3,299,000
12.
5,399,000
13.
6,799,000
14.
3,249,000
15.
4,980,000
16.
53,500,000
18.
3,600,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th