บทความ

เพิ่มศักดิ์ โกศลพันธุ์ ประธานบริหาร บริษัท วาโวลีน (ประเทศไทย) จำกัด


น่าจับตามองว่า ตลาดน้ำมันเครื่องที่มียอดจำหน่ายกว่า 450 ล้านลิตร/ปี จะได้รับผลกระทบจากการหดตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์มากน้อยเพียงใด “ฟอร์มูลา” สัมภาษณ์ เพิ่มศักดิ์ โกศลพันธุ์ ประธานบริหาร บริษัท วาโวลีน (ประเทศไทย) จำกัด ถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนทิศทางของตลาดน้ำมันเครื่องเมืองไทย

ฟอร์มูลา : บริษัท ฯ มีผลิตภัณฑ์กลุ่มใดบ้าง ?

เพิ่มศักดิ์ : บริษัท ฯ มีสินค้าครบวงจรเป็น ONE STOP SERVICE สำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเป็นเจ้าของศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ หรืออู่ซ่อมรถยนต์ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น ผลิตภัณฑ์ด้านการหล่อลื่น ซึ่งมีครบทุกเซกเมนท์ตามความต้องการของตลาดในปัจจุบัน คือ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ แบ่งเป็น น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์ดีเซล น้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย น้ำมันเบรค จาระบี รวมทั้งน้ำมันเอาท์บอร์ดที่ใช้กับยานพาหนะทางน้ำ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม แบ่งเป็น น้ำมันไฮดรอลิคน้ำมันเกียร์ น้ำมันที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น

กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ เช่น ไส้กรอง ผลิตภัณฑ์รักษาหม้อน้ำรถยนต์บแรนด์ ZEREX ผลิตภัณฑ์กันสนิมบแรนด์ TECTYL และผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมีบแรนด์ PYROIL นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลรักษารถยนต์บแรนด์ EAGLE ONE และ CAR BRITE ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เคลือบสีขัดเงา ทั้งภายนอก/ภายใน เคลือบเบาะ ทำความสะอาดพรม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบล้อ
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นำเข้าจากบริษัทแม่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วาโวลีน ฯ เริ่มต้นดำเนินธุรกิจในปี 2541 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มคนไทยร้อยละ 30และ วาลโวลีน อินเตอร์เนชันแนล (VALVOLINE INC.) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ แอชแลนด์ (ASHLAND) ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนร้อยละ 70 มีทุนจดทะเบียนก่อตั้ง 40 ล้านบาท โดยการเข้ามาลงทุนในเมืองไทยนั้น เนื่องจากบริษัทแม่ เล็งเห็นโอกาส และการเติบโตของตลาดน้ำมันเครื่องเมืองไทย

ฟอร์มูลา : วางนโยบายการตลาดไว้อย่างไร ?

เพิ่มศักดิ์ : กว่า 10 ปี ที่ผ่านมา วาลโวลีน เป็นที่รู้จัก และมีการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคในตลาดเมืองไทย เนื่องจากนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ คือ การให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า รวมทั้งความหลากหลายของสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือก ภายใต้สโลแกนGOOD-BETTER-BEST คือ คุ้มค่า คุ้มราคา-ให้การปกป้องที่ดีกว่า-ประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ เมื่อ
ผู้บริโภคต้องการซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับรถพิคอัพ วาลโวลีน ก็มีผลิตภัณฑ์ POWER COMMONRAILน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ ที่ให้พลังสูงสุด สำหรับเครื่องยนต์คอมมอนเรล DIESEL POWER PICK-UPน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ สำหรับเครื่องยนต์พิคอัพดีเซล และ DIESEL SYNTHETIC น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100 % ผสมสาร PAO (POLY ALPHA OLEFINS)

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ทำตลาดด้วยการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง ปัจจุบันมีลูกค้าทั่วประเทศกว่า 3,500ราย ส่วนใหญ่เป็นศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องร้านอะไหล่ทั่วไป กลุ่มผู้ใช้ตรง และโรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัท ฯ พยายามดำเนินนโยบายเพื่อให้ลูกค้ามีกำไรจากการจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า สำหรับนโยบายด้านโพรโมชันสินค้า มีบ้าง แต่ไม่มากนัก เพราะบริษัท ฯ ต้องการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพของสินค้ามากกว่า รวมทั้ง พยายามหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ฟอร์มูลา : ผลประกอบการของบริษัท ฯ ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ?

เพิ่มศักดิ์ : บริษัท ฯ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 ต่อเนื่องทุกปี โดยปีแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัท ฯ มียอดจำหน่ายเพียง 40 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดจำหน่ายกว่า 500 ล้านบาทซึ่งปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ ก็เติบโตตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นบริษัท ฯ ใหม่ ฐานยังเล็ก ส่วนแบ่งการตลาดก็ยังมีไม่มาก ดังนั้น โอกาสในการเติบโตจึงเป็นไปได้ง่าย สำหรับปีนี้ ตั้งเป้าการเติบโต
ไว้ร้อยละ 15-20 ทั้งนี้ แม้ว่าการแข่งขันในตลาดน้ำมันเครื่องจะรุนแรงมาก แต่บริษัท ฯ มั่นใจว่าด้วยคุณภาพของสินค้า และความหลากหลายครบทุกความต้องการของผู้บริโภค จะทำให้บริษัท ฯยังคงความเติบโตได้

บริษัท ฯ จับกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บน ที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง โดยที่ผ่านมามีส่วนแบ่งในตลาดน้ำมันเครื่องระดับบน ประมาณร้อยละ 3-4 จากมูลค่าตลาดรวมน้ำมันเครื่อง 450 ล้านลิตร/ปีแบ่งเป็น ตลาดระดับบนร้อยละ 20 ระดับกลางร้อยละ 30 และระดับล่างร้อยละ 50

ฟอร์มูลา : จุดเด่นของ วาลโวลีน คือ อะไร ?

เพิ่มศักดิ์ : วาลโวลีน เป็นน้ำมันเครื่องยี่ห้อแรกของโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2409 ปัจจุบันมีจำหน่ายมากกว่า 140 ประเทศ ทั่วโลก โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การผลิต การตลาด ตลอดจนแนวทางในการบริหารงาน ถือเป็นข้อได้เปรียบของ วาลโวลีน นอกจากนี้ ในการสำรวจช่างทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา
ติดต่อกันเกือบ 10 ปี พบว่าช่างส่วนใหญ่เลือกใช้น้ำมันเครื่อง วาลโวลีน กับรถยนต์ของตัวเองมากที่สุด รวมทั้งในกลุ่มนักแข่งรถก็เลือกใช้น้ำมันเครื่อง วาลโวลีน เป็นอันดับ 1 เช่นเดียวกันและได้รับเลือกให้ใช้สำหรับการแข่งขันรถยนต์รายการดังระดับโลก อาทิ INDY CAR และNASCAR

นอกจากชื่อเสียงของน้ำมันเครื่อง วาลโวลีน ที่มีมาอย่างยาวนาน วาลโวลีน ยังให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับ 1 โดยผลิตภัณฑ์ วาลโวลีน ทุกตัวมีมาตรฐานการผลิตที่เหมือนกันทั่วโลก มีความคุ้มค่า คุ้มราคา รวมทั้งมีทางเลือกที่หลากหลายสำหรับทุกความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ฟอร์มูลา : การแข่งขันในตลาดน้ำมันเครื่องเป็นอย่างไร ?

เพิ่มศักดิ์ : ตลาดน้ำมันเครื่อง มีการแข่งขันรุนแรงมาก ในอดีตมีน้ำมันเครื่องในตลาดมากกว่า 200ยี่ห้อ แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงประมาณ 40 ยี่ห้อ เท่านั้น เนื่องจากผู้บริโภคคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ เป็นสำคัญ ดังนั้น การที่ วาลโวลีน สามารถอยู่ในตลาดน้ำมันเครื่องเมืองไทยมาถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ วาลโวลีน

นอกจากนี้ ผมมองว่าการจัดโพรโมชัน ลด แลก แจก แถม มากเกินไป เป็นการตลาดที่ไม่สามารถสร้างการเติบโตแบบมั่นคงถาวรได้ หากแต่ควรสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงแบบ SUSTAINABLE GROWTH โดยเน้นการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคถึงคุณภาพของสินค้า การใช้งานที่ถูกต้อง และเหมาะสม

ฟอร์มูลา : บริษัท ฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด ?

เพิ่มศักดิ์ : จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง ประกอบกับยอดจำหน่ายรถยนต์ที่ตกลงในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ตลาดน้ำมันเครื่องได้รับผลกระทบบ้าง แต่ไม่มากนัก เนื่องจากยอดจำหน่ายน้ำมันเครื่องจะไปในทิศทางเดียวกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยปีนี้ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงกว่าปีก่อนประมาณร้อยละ 6-7 เนื่องจากราคาน้ำมันถูกลง เมื่ออัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น อัตรา
การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ผู้บริโภคที่ชะลอการซื้อรถใหม่ อาจมีการยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องออกไป ดังนั้น จึงน่าจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่ช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องออกไป โดยไม่กระทบกับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

ฟอร์มูลา : วางเป้าหมายของ วาลโวลีน ไว้อย่างไร ?

เพิ่มศักดิ์ : อยากให้ วาลโวลีน เป็นบแรนด์น้ำมันเครื่องอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย ซึ่งคาดว่าอีกไม่เกิน 1-2 ปี น่าจะเป็นได้ และอยากให้ผู้บริโภคที่ต้องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง นึกถึงผลิตภัณฑ์วาลโวลีน เป็นลำดับต้นๆ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ/นาทลดา ทองมาก
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2552
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/wizru
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th