บทความ

เพาเวอร์แอมพ์ AUDISON รุ่น LRX 5.1K


AUDISON รุ่น LRX 5.1K เพาเวอร์แอมพ์แบบ 5 แชนแนล กำลังขับต่อเนื่อง 60 วัตต์x2 แชนแนล+170 วัตต์x2 แชนแนล+750 วัตต์ (SUB) ที่โหลด 4 โอห์ม และสำหรับซับวูเฟอร์เมื่อโหลดที่ 2 โอห์ม ได้กำลังขับเป็น 1,150 วัตต์ แผงฮีทซิงค์ทำด้วยอลูมิเนียมหล่อ พร้อมชุดอีเลคทรอนิค ครอสส์โอเวอร์ สามารถเปลี่ยนขั้วต่อสัญญาณไฮเลเวลอินพุทได้ ชุดปรับแต่งเสียงแยกสำหรับ A/B และซับ ทุกชุดมีปุ่มปรับความไวอินพุท 0.3-5.0 โวลท์ สำหรับโลว์เลเวล อินพุท และ 1.4-24 โวลท์ สำหรับไฮเลเวล อินพุท โดยแยกเป็นชุด A ปรับอีเลคทรอนิค ครอสส์โอเวอร์ย่านไฮพาสส์ได้ที่ 50-500 HZ พร้อมสวิทช์เลือกใช้งาน เพื่อปรับจุดตัดเป็น 500-5,000 HZ และชุด B มีสวิทช์เลือกสัญญาณจากชุด A และเป็นพรีเอาท์ อีเลคทรอนิค ครอสส์โอเวอร์ ย่านไฮพาสส์ 50-1,000 HZ พร้อมสวิทช์เลือกเล่น เพิ่มชุดโลว์พาสส์ 250-5,000 HZ สำหรับเลือกเล่นแบนด์พาสส์ได้ในช่วง 50-5,000 HZ ส่วนชุดซับวูเฟอร์ มีสวิทช์เลือกสัญญาณจาก A+B ชุดอีเลคทรอนิค ครอสส์โอเวอร์โลว์พาสส์ 50-150 HZ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ได้ 2/4 ดีบี ที่ความถี่ 50 HZ ปรับซับโซนิค ฟิลเตอร์ได้ที่ 20/30 HZ ชุดฟิวส์ขนาด 100 แอมพ์------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2552
คอลัมน์ : แนะนำเครื่องเสียง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/JlrP4

Follow autoinfo.co.th