บทความ

เผยภาพสัญลักษณ์ MORTOR EXPO 2009


มือนาง ปิยะพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ บริษัท พับลิค มีเดีย แอนด์ คอมมูนิเคชันส์ จำกัด เปิดเผยถึงแนวคิดของการออกแบบตราสัญลักษณ์งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 26″ ว่า ภาพสัญลักษณ์ของงานในปีนี้ เป็นภาพแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ซึ่งเปรียบเสมือนความสำเร็จที่รออยู่ และมีเส้นประกอบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายอย่างมุ่งมั่น สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานในปีนี้ว่า “ขับเคลื่อน…สู่ความยั่งยืน” หรือ DRIVING…FOR SUSTAINABILITY โดยแนวคิดงานปีนี้ สื่อให้เห็นถึงความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ต้องร่วมใจกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ไปสู่ความสำเร็จอันยั่งยืนในอนาคต

คำขวัญ หรือ แนวคิด และภาพสัญลักษณ์ของงาน “มหกรรมยานยนต์” ในแต่ละปี ล้วนสะท้อนความ
เคลื่อนไหว แนวโน้ม และความก้าวหน้าของธุรกิจ อุตสาหกรรม ตลอดจนเทคโนโลยียานยนต์ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยภาพสัญลักษณ์ของงาน จะปรากฎคู่คำขวัญในทุกสื่อโฆษณา------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการข่าวธุรกิจและสังคม formula@autoinfo.co.th
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2552
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/qu1yG

Follow autoinfo.co.th