บทความ

พิทยา ธนาดำรงศักดิ์


ดีเอฟเอม เป็นรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กจากประเทศจีน ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมาก “ฟอร์มูลา” สัมภาษณ์ พิทยา ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี เอฟ เอ็ม มอเตอร์ เซลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ ดีเอฟเอม ถึงจุดเริ่มต้น และอนาคตของรถยนต์ยี่ห้อนี้ในประเทศไทย

 

ฟอร์มูลา : บริษัท ฯ มีความเป็นมาอย่างไร ?

พิทยา : บริษัท ดี เอฟ เอ็ม มอเตอร์ เซลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทลูกของ บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมานาน เริ่มจากธุรกิจอะไหล่ และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ อะไหล่ และชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ประดับรถยนต์ โดยมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนทั้งในประเทศไทยและจีน ส่งจำหน่ายทั่วโลก จึงค่อนข้างเป็นที่รู้จักในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมานาน

สำหรับจุดเริ่มต้นของแนวคิด ในการนำรถจีนเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนั้น เนื่องจากเห็นว่า ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปจากเดิมมาก และยังเป็นฐานการผลิตของรถยนต์หลายยี่ห้อ อาทิ ฮอนดา นิสสัน และรถยนต์จากค่ายยุโรป รวมทั้งรถจีนเองก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และได้มีการส่งออกไปจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก บริษัท ฯ จึงมีความคิดว่า วันนี้น่าจะถึงเวลาของรถจีน ที่จะได้เติบโตในตลาดโลก จึงนำรถจีนเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทย

 

ฟอร์มูลา : เหตุใดจึงเลือกนำรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กเข้ามาทำตลาด ?

พิทยา : รถที่บริษัท ฯ นำเข้ามาจำหน่าย คือ ดีเอฟเอม ผลิตโดย ตงฟง มอเตอร์ ซึ่งเป็นค่ายรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นหนึ่งในบริษัทรถยนต์รายแรกๆ ที่ให้ความสำคัญในด้านการบริการหลังการขาย เนื่องจากต้องการผลักดันตัวเองให้เทียบเท่าค่ายรถยนต์ระดับโลก มีการร่วมทุนกับต่างชาติเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้เทียบเท่าสากล รวมทั้งที่ผ่านมา ตงฟง มอเตอร์ ได้มีการส่งรถยนต์ไปจำหน่ายตลาดในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ประเทศแถบตะวันออกกลาง และฝรั่งเศส

ตงฟง มอเตอร์ ผลิตรถหลายประเภท แต่บริษัท ฯ มองว่า ตลาดในประเทศไทย ตลาดรถยนต์นั่งค่อนข้างอิ่มตัว และมีเจ้าตลาดซึ่งมีความเข้มแข็ง จึงมองไปที่ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก และพบว่ายังมีช่องว่างในการทำตลาดอีกมาก เนื่องจากยังมีผู้เล่นในตลาดน้อยราย

 

ฟอร์มูลา : บริษัท ฯ นำรถเข้ามาจำหน่ายกี่รุ่น ?

พิทยา : รถที่บริษัท ฯ นำเข้ามาทำตลาดในช่วงแรก คือ ดีเอฟเอม มีนี ทรัค/มีนี สตาร์ รถตู้นั่ง/มีนี แวน รถตู้ทึบ และ มีนี เอมพีวี โดยมุ่งจับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงกลาง หรือ SMEs นอกจากนี้ รถที่บริษัท ฯ นำเข้ามาทำตลาด ยังติดตั้งระบบเชื้อเพลิงแกส ซีเอนจี มาจากโรงงานผลิตในประเทศจีน เพราะมองว่าปัจจุบัน ซีเอนจี เป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูก จึงช่วยประหยัดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงของผู้ประกอบการ รวมทั้งภาครัฐก็ให้การสนับสนุน

 

ฟอร์มูลา : จุดเด่นของ ดีเอฟเอม คือ อะไร ?

พิทยา : ดีเอฟเอม เป็นรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก ราคาไม่แพง เริ่มต้นที่กว่า 200,000 บาทขึ้นไป ทั้งยังช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิง เนื่องจากติดตั้งระบบเชื้อเพลิงแกส ซีเอนจี มาจากโรงงานผลิต ซึ่งการติดตั้งนี้ระบบ นี้ บริษัท ฯ ได้นำเข้ารถเครื่องยนต์เบนซินมาก่อน จากนั้นได้ติดตั้งระบบแกส ซีเอนจี ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งตามมาตรฐานของ ปตท. ฯ แล้วส่งกลับไปยังโรงงานผลิตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ติดตั้งตามมาตรฐานของประเทศไทย รวมทั้ง เมื่อนำรถเข้ามาแล้ว บริษัท ฯ ยังได้มีการตรวจสอบ และรับรองอีกครั้งโดยวิศวกรชาวไทย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกค้าให้มากที่สุด

 

ฟอร์มูลา : วางกลยุทธ์การตลาดไว้อย่างไร ?

พิทยา : ที่ผ่านมา คนไทยมักมีทัศนคติที่ไม่ดีกับสินค้าที่ผลิตจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมองว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น สิ่งที่บริษัท ฯ ต้องเร่งดำเนินการ คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติดังกล่าว ด้วยการสร้างบแรนด์ ดีเอฟเอม ให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องสร้างบริการหลังการขายที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจให้มากที่สุด เพราะบริษัท ฯ มองว่า การขายรถไม่ใช่เรื่องยาก แต่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น และสร้างให้ลูกค้าเชื่อมั่นในบแรนด์เป็นสิ่งที่ยากกว่า

ด้านตัวแทนจำหน่าย บริษัท ฯ วางแผนที่จะเปิดตัวแทนจำหน่ายให้ครบทุกจังหวัด ซึ่งการขยายเครือค่ายตัวแทนจำหน่ายนั้น ต้องขึ้นอยู่กับการขยายสถานีบริการ ซีเอนจี ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 15 แห่ง และมีศูนย์บริการ 3-4 แห่ง โดยให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของโชว์รูม การสตอคอะไหล่ ความเชี่ยวชาญของช่างในศูนย์บริการ รวมทั้งพนักงานขายที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับรถ และสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังมีรถโมบายล์ เซอร์วิศ ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าถึงที่

 

ฟอร์มูลา : วางเป้าหมายของ ดีเอฟเอม ไว้อย่างไร ?

พิทยา : บริษัท ฯ เชื่อว่าจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน น่าจะทำให้ผู้ประกอบการที่มีรถขนส่ง หันมามองรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กมากขึ้น และ ดีเอฟเอม น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการได้ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้วางเป้าหมายไว้ว่า ต้องการให้ ดีเอฟเอม เป็นค่ายรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เหมือนที่เป็นในประเทศจีน อินโดนีเซีย และสิงคโปร์

 

ฟอร์มูลา : ในอนาคตมีแผนผลิตรถในประเทศไทยหรือไม่ ?

พิทยา : ปัจจุบัน ดีเอฟเอม เป็นรถนำเข้า 100 % แต่ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับ ตงฟง มอเตอร์ ซึ่งมีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศไทย เนื่องจากต้องการส่วนลดด้านภาษี สำหรับการส่งรถยนต์ไปจำหน่ายยังประเทศในแถบอาเซียน รวมทั้งแรงงานผลิตในประเทศไทย ก็เป็นแรงงานฝีมือดี

อย่างไรก็ตาม หาก ดีเอฟเอม สามารถสร้างยอดจำหน่ายในประเทศไทยได้มากพอ การลงทุนสร้างโรงงานผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศไทย คงเกิดขึ้นแน่นอน------------------------------
เรื่องโดย : นาทลดา ทองมาก
ภาพโดย : ราชวัตร แสงจันทรา
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2552
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/NinAM
อัพเดทล่าสุด
14 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
5,099,000
3.
2,379,000
4.
3,999,000
5.
16,900,000
7.
655,000
8.
1,350,000
9.
21,800,000
10.
12,959,000
11.
19,800,000
12.
31,900,000
13.
24,700,000
14.
31,900,000
16.
33,900,000
17.
5,350,000
18.
8,999,000
19.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th