บทความ

MOTOR EXPO 2008 กลางวิกฤตเหลือง-แดง


ผ่านไปอย่างใจหายใจคว่ำพอสมควร สำหรับงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 25” หรือ THE 25 th THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO 2008 ท่ามกลางวิกฤติ “เหลือง-แดง” ที่มี “ไฮไลท์” อยู่ที่การปิดสนามบินสุวรรณภูมิ และการยุบพรรคพลังประชาชน ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วง 4-5 วัน
แรกของงาน

ฉะนั้น เมื่อยอดขายรถ และยอดผู้ชม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงานตกลงเพียงเล็กน้อย จึงต้องถือว่าดีเกินคาด

ฉบับนี้ผมขอประมวลข้อมูลของผู้ชมงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,000 ระเบียน มารายงานต่อให้ท่านผู้อ่านตามธรรมเนียมดังนี้ (ตัวเลขในวงเล็บ คือ ข้อมูลของงานปีก่อน)

คำถามแรก เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่าสัดส่วน ชาย:หญิงต่อ 100 ของผู้ตอบ คือ 63.6:36.4 (74.8:25.2)

กลุ่มอายุส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 25-34 ปี มีถึง 39.9 % (38.0 %) รองลงไปได้แก่ กลุ่มอายุช่วง 35-44 ปี 21.9 % (22.3 %) 15-24 ปี 17.5 % (18.2 %) 45-54 ปี 12.1 % (13.6 %) 54 ปีขึ้นไป 6.5 % (5.4 %) ส่วนผู้ชมที่อายุต่ำกว่า 15 ปี มี 2.1 % (2.5 %)

กว่าครึ่งของผู้เข้าชมงาน หรือ 56.6 % (58.5 %) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 11.0 % (10.3 %) จบปริญญาโท 1.1 % (0.3 %) จบปริญญาเอก ในขณะที่ 29.7 % (29.5 %) เรียนต่ำกว่าปริญญาตรี และ 0.6 % (1.4 %) ตอบว่าอื่นๆ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 43.4 % (40.0 %) เป็นลูกจ้าง/พนักงาน/ข้าราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อีก 33.9 % (33.9 %) เป็นเจ้าของบริษัท/กิจการ/นักธุรกิจ 8.4 % (10.2 %) เป็นผู้ทำงานวิชาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์-พยาบาล/วิศวกร/สถาปนิก ส่วนนักศึกษาสนใจเข้ามาชมงานกัน 11.8 % (13.2 %)

โดยเฉลี่ย ผู้ชมของเราจัดเป็นคนมีฐานะดีพอใช้ แม้ว่า 43.2 % (25.0 %) จะมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 20,000 บาทก็ตาม แต่ 17.9 % (18.0 %) ก็มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 20,001-30,000 บาท และ 9.1 % (10.2 %) อยู่ในเกณฑ์ 30,001-40,000 บาท ส่วนอีก 6.8 % (7.5 %) และ 9.7 % (5.4 %) อยู่ในเกณฑ์ 40,001-50,000 บาท และ 50,001-60,000 บาท ตามลำดับ ขณะที่กลุ่มรายได้มากกว่า 100,000 บาท มี 6.3 % (6.5 %)

ต่อคำถามที่ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของเราเห็นว่าบริษัทไหนสามารถนำคำขวัญ “พันธกิจมนุษย์ หยุดโลกร้อน” ของงาน มาแสดงออกเป็นรูปธรรมให้เห็นได้ชัดเจนที่สุด ท่านเหล่านั้นเทคะแนนให้บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนรถรุ่นที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า มีลักษณะเข้ากันกับความหมาย “พันธกิจมนุษย์ หยุดโลกร้อน” ที่สุด คือ มาซดา ตาอีกิ

สุดท้าย คือ บูธที่ตกแต่งงดงามที่สุด ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ต่อมาเป็นคำถามเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้อยู่ และแผนการซื้อรถในอนาคต

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 68.0 (66.5) มีพาหนะเป็นของตัวเอง ในจำนวนรถที่เป็นเจ้าของนั้น 50.8 % (69.6 %) เป็นเก๋ง 4 ประตู 12.7 % (9.0 %) เป็นเจ้าของรถกระบะ 2 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ 4.8 % (4.4 %) เป็นเจ้าของรถกระบะ 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4.2 % (1.9 %) เป็นรถอเนกประสงค์

35.3 % (50.3 %) บอกอยากได้รถคันใหม่เป็นเก๋ง 4 ประตู 9.0 % (6.3 %) อยากได้รถอเนกประสงค์ 8.0 % (4.2 %) รถสปอร์ท 7.2 % (7.0 %) รถกระบะ 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ 6.6 % (9.7 %) รถคูเป 6.0 % (6.7 %) รถกิจกรรมกลางแจ้ง 6.0 % (3.4 %) รถกระบะ 4 ประตู ขับ 2 ล้อ 5.5 % (4.2 %) รถกระบะ 2 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ 4.7 % (0.9 %) รถตู้ 3.3 % (2.7 %) รถตรวจการณ์ 2.8 % (2.7 %) รถกระบะ 2 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.2 % (1.2 %) รถท้ายลาด 3 ประตู และ 0.6 % (0.1 %) อื่นๆ

ผู้เข้าชมงานของเรามากันทุกภาคของประเทศ มากที่สุด 60.0 % (59.6 %) อยู่ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล 14.5 % (14.0 %) อยู่ในภาคกลาง 5.6 % (3.2 %) มาจาก ภาคเหนือ 6.6 % (3.5 %) ตะวันออกเฉียงเหนือ มาจากภาคใต้ 3.2 % (5.7 %) จากภาคตะวันออก และ 6.4 % (3.8 %) จากภาคตะวันตก 3.7 % (4.3 %)

ส่วนข้อมูลที่ย้ำว่างานนี้ดีเกินคาด คือ ยอดผู้ชมงานกว่า 1,519,179 คน ยอดขายรถ 14,690 คัน กับเม็ดเงินที่สะพัดในงาน 20,000 ล้านบาท------------------------------
เรื่องโดย : ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2552
คอลัมน์ : ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/KpU4S
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
2,180,000
2.
19,800,000
3.
31,900,000
4.
24,700,000
5.
1,990,000
6.
12,959,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th