บทความ

MOTOR EXPO 2008 จัดงาน GRAND CHARITY DAY


บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 25” มอบรายได้จากค่าบัตรผ่านประตู“วันมหากุศล” (GRAND CHARITY DAY) และบัตรร่วมงาน MOTOR EXPO 2008 GRAND CHARITYNIGHT รวม 1.6 ล้านบาท สมทบทุนโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” สำหรับงาน MOTOR EXPO 2008GRAND CHARITY NIGHT จัดขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบิลี อาคารชาลเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่29 พฤศจิกายน 2551 โดยมี อุดมเดช รัตนเสถียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานกรรมการจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 25” เปิดเผยว่า “คณะผู้จัดงานมีนโยบายให้งานมหกรรมยานยนต์ มีส่วนส่งเสริมวงการยานยนต์และสังคมส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้นำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานวันแรก ซึ่งจัดให้เป็น “วันมหากุศล” ร่วมกับเงินบริจาคในงาน MOTOR EXPO 2008 GRAND CHARITY NIGHT สมทบทุน”โครงการลมหายใจไร้มลทิน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยในปีนี้เราได้รับเงินสมทบทุนโครงการ ฯ รวมทั้งสิ้น 1.6 ล้านบาทซึ่งจะใช้ในการดำเนินโครงการ ฯ ต่อไปเป็นปีที่ 3”

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” เป็นการรณรงค์ทางด้านกายภาพและด้านความคิด ทางด้านกายภาพเรามองในฐานะที่เป็นสมาชิกของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ถูกกล่าวหาว่า เป็นตัวการสร้างมลพิษและปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นการร่วมรณรงค์ต่อต้านภาวะโลกร้อนจึงเป็นประเด็นสำคัญของงาน “มหกรรมยานยนต์” ปีนี้ และเป็นหนึ่งในเป้าหมายการรณรงค์ของโครงการ ฯ

ส่วนด้านความคิดนั้น เรารณรงค์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่เห็นว่า การขาดความซื่อสัตย์สุจริตหรือการทุจริตประพฤติมิชอบนั้น ทำให้ชาติไม่พัฒนา และเสียเกียรติภูมิของประเทศชาติ จึงอยากให้คนไทยเกิดจิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ทรงพระราชทานไว้ตั้งแต่เมื่อ 50 ปีก่อน

สำหรับกิจกรรมปีนี้ได้แบ่งเป็นการจัดประกวดเรียงความ ร้องเพลง และกิจกรรมรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “ถ้าได้คิด ได้ทำ…จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน…จะสอนอย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต” และเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ ฯ

กิจกรรมปีนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การเขียนเรียงความ ภายใต้แนวคิด “ถ้าได้คิด ได้ทำ…จะคิดจะทำอะไร และถ้าได้สอน…จะสอนอย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต”ร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” และกิจกรรมรณรงค์ เชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2552
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/geU9l
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th