บทความ

THAI LAND CRUISER CLUB คลับใหญ่ปันน้ำใจกันและกัน


THAI LAND CRUISER CLUB คือ กลุ่มผู้ใช้รถยนต์ โตโยตา แลนด์ ครูเซอร์ รุ่นต่างๆ ที่มารวมตัวเพื่อพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ โดยมิได้มุ่งหวังรายได้หรือผลกำไร

จากการรวมตัวเพียงไม่กี่คันเมื่อปี 2541 จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศแล้วมากกว่า 100 คันโดยมี จิรายุ ไชยเทพ เป็นประธาน จุดประสงค์หลักของการก่อตั้งชมรม ฯ คือ เพื่อรวบรวมสมาชิกที่ใช้รถ โตโยตา แลนด์ ครูเซอร์ รุ่นต่างๆ ในประเทศไทย เข้ามาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งเรื่องการซ่อมบำรุง การดูแลรักษารถ รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ ทั้งยังร่วมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีในกลุ่มผู้รักการท่องเที่ยวแบบคาราวาน แคมพิง นอกจากนี้ยังรวบรวมความรู้ เทคนิค ทักษะต่างๆตลอดจนการดูแลและซ่อมบำรุงรถและชิ้นส่วนต่างๆ โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ อาทิแหล่งท่องเที่ยว ร้านขายอะไหล่ อู่ซ่อมรถ อยู่เสมอๆ และช่วยพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ การกุศลการบริจาคสิ่งของ โดยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมหลักที่ชมรม ฯ ปฏิบัติและยึดถือมาโดยตลอด

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทางชมรม ฯ ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากมาย อาทิช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามจังหวัดต่างๆ มอบสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชนในถิ่นทุรกันดารมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ทุกปี

ปัจจุบันทางชมรม ฯ จัดทำเวบไซท์ www.thailandcruiser.com เพื่อให้สมาชิกสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมี มโนพัศ อัมพาผล และยศพงศ์ ปิตวัฒนกุลเป็นผู้ดูแลเวบไซท์ และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้แก่สมาชิกได้ทราบทั่วกัน

สำหรับท่านที่สนใจอยากร่วมกิจกรรม หรือเป็นสมาชิกของชมรม ฯ สามารถติดต่อได้ที่ www.thailandcruiser.com------------------------------
เรื่องโดย : ธนกฤต นรพันธุ์พงศ์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2552
คอลัมน์ : ชุมชนชาวโฟร์วีลล์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/k5sBV

Follow autoinfo.co.th