บทความ

เยือนใจกลางอาณาจักรขอม มหานครแห่งปราสาทหิน


บนเบาะหลังหนานุ่มของ มาซดา 3 จากกรุงเทพ ฯ จนถึงจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ผมเดินทางร่วมขบวนกับคาราวาน “เปิดประตูสู่อินโดจีน” ตามคำเชิญของ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยเพื่อนนักข่าวสายรถยนต์ และท่องเที่ยวหลายสิบชีวิต จากนี้ไปเราจะได้เที่ยวชมโตนเล สาบ และความวิจิตรของ 4 มหาปราสาทหินในเสียมเรียบ ได้แก่ บันทายสรี ตาพรหม นครวัต-นครธม และบายน ที่ที่อยู่รายล้อมรอบเมืองพระนคร อดีตศูนย์กลางอาณาจักรขอมโบราณ ที่ยังคงความยิ่งใหญ่อย่างไม่เสื่อมคลาย

 

แสงอาทิตย์สุดท้ายของวัน กำลังจะลับหายไปที่ปลายเส้นน้ำของโตนเล สาบ (TONLE SAB) ทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดจากแม่น้ำโขง ที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ของ กัมพูชา ได้แก่ กัมปง ธม (KAMPONG THOM) กัมปงชะนัง (KAMPONG CHHNANG) โพธิสัต (POUTHISAT) พระตะบอง (BATDAMBANG) และเสียมเรียบ (SIEM REAB) สถานที่นี้เป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืดกว่า 300 สายพันธุ์

 

ชาวบ้านที่นี่นอกจากทำประมงแล้ว ยังยึดอาชีพเสริม ด้วยการขายของให้แก่นักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า บนเรือนแพกลางน้ำ และของขายที่ฮิทที่สุด เห็นจะเป็นกล้วยไข่ ราคาหวีละ 20 บาท ไม่ถูกไม่แพง

 

บันทายสรี เป็นปราสาทขนาดเล็ก ทำจากหินทรายชีชมพูสร้างขึ้นโดย ยัชญวราหะ พราหมณ์นักปราชญ์ ในปีพุทธศักราช 1510 โครุปะ คือ กรอบประตูสูงราว 2 เมตรครึ่ง ทางเข้าปูลาดด้วยหินทราย ตลอดแนวยาว 40 เมตร ภาพประติมากรรม แกะสลัก ลวดลาย คมชัด ฝีมือแกะสลักได้อ่อนช้อย งดงาม ดูมีชีวิตชีวา ศิลปะแบบบันทายสรี ในปีพุทธศักราช 1510-1550

 

ปราสาทบายน สร้างในพุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีเอกลักษณ์ที่ปรางค์ของปราสาททั้ง 54 ปรางค์ ที่สลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร รอยยิ้มระเรื่อผันพระพักตร์ หากนับรวมกันแล้ว จะมีมากถึง 216 หน้า ออกไปทั้ง 4 ทิศ ใครที่เข้าไปอยู่ภายในบริเวณปราสาท จึงมีความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองตลอดเวลา เดินคนเดียวขนลุกซู่

 

ปราสาทนครวัต สร้างในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ระหว่างปีพุทธศักราช 1656-1693 เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุเทพ ในศาสนาฮินดู หรือศาสนาพราหมณ์ และยังใช้เป็นราชสุสานเก็บพระศพของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ปราสาทจึงสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งต่างจากปราสาทอื่นๆ ที่หันหน้าไปทิศตะวันออก ภาพศิลปลวดลายแกะสลักเรื่องราวที่ปราสาทแห่งนี้มีชื่อเสียงมาก โดยรวมของภาพแกะสลักที่มีความยาวเกือบ 600 เมตร ความสำคัญในภาพแกะสลักเป็นที่สนใจของบรรดานักท่องเที่ยว คือ ภาพกองทัพชาวสยาม ซึ่งปัจจุบันยังหาข้อสรุปไม่ได้เสียทีว่าเป็นชาวสยามกลุ่มใด

 

แม้เมื่อครั้งอดีต อาณาจักรขอมจะยิ่งใหญ่เกรียงไกร แต่ก็ใช่ว่าจะคงอยู่ได้ตลอดกาล เหลียวมองสังคมทุกวันนี้ ผู้คนพร้อมแก่งแย่ง แข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ เงินตรา และบารมี บางคนละเลยความผิดชอบชั่วดี วันใดที่หมดลมหายใจ ก็เหลือเพียงเถ้าธุลี ไร้ซึ่งความดีให้กล่าวชม

 

รถยนต์ : มาซดา 3
สถานที่ : จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ขอขอบคุณ : บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด------------------------------
เรื่องโดย : ธนกฤต นรพันธุ์พงศ์
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2551
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/UPiwF
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th