บทความ

ทีมประชาสัมพันธ์ ฮอนดา ทีมเล็ก ใจใหญ่


แม้คนจะน้อย แต่ความทุ่มเทในการทำงานต้องเกินร้อย คือ สิ่งที่ทีมประชาสัมพันธ์ ฮอนดา คิด และปฏิบัติตลอดมา ประสบการณ์กว่า 10 ปี ของแต่ละคนในทีม มีส่วนช่วยสร้างความเติบโตให้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด อย่างแท้จริง

 

พงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาธุรกิจสื่อสารการตลาด จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทำงานด้านโฆษณามาโดยตลอด อาทิ บริษัทในเครือโอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย)/JWT (J WALTER THOMPSON) จากนั้นร่วมงานกับบริษัท โกดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลงานสื่อสารการตลาด บริษัท เบนซ์ทองหล่อ จำกัด ดูแลงานด้านการตลาด โฆษณา ส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์

ปี 2540 ร่วมงานกับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย จากนั้นดูแลด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ ต่อมาได้ดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วย กระทั่งปี 2548 เป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

“ผมโตมาในสายงานด้านการตลาด และการวางแผน จึงมีบุคลิกไม่เหมือนนักประชาสัมพันธ์มากนัก เมื่อได้รับมอบหมายให้ดูแลงานประชาสัมพันธ์ จึงนำหลักการตลาดมาใช้ในการทำงาน ประกอบไปด้วย 4P คือ PRODUCT/PRICE/PLACE/PROMOTION การตลาดของ ฮอนดา ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ และราคา ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม นอกจากนี้ ยังนำตัวเลขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของนักการตลาดมาใช้กับงานประชาสัมพันธ์”

“งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มองไม่ค่อยเห็น เหมือนการปิดทองฐานพระ การวัดความสำเร็จของการทำงาน ต้องวัดออกมาเป็นตัวเลขให้ได้ เหมือนงานด้านการตลาด ต้องวัดว่าด้วยงบประมาณที่มี สามารถสร้าง หรือทำให้เกิดข่าวที่เป็นผลดีต่อบริษัท ฯ ได้เป็นปริมาณเท่าใด ด้านปริมาณ คือ เปรียบเทียบปริมาณข่าวที่เผยแพร่ ตีเป็นมูลค่าในเชิงโฆษณา เทียบกับงบโฆษณาที่บริษัท ฯ มี ด้านคุณภาพ คือ เนื้อหาข่าวเป็นบวกหรือลบ มากน้อยขนาดไหน”

“งานประชาสัมพันธ์ ต้องใช้ทักษะ 2 ด้าน คือ ทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะด้านความสัมพันธ์ การแบ่งงานให้แก่ทีม จะพิจารณาจากทักษะของแต่ละคน ว่ามีความโดดเด่นในด้านใด จึงมอบหมายงานให้ดูแลตามความถนัด และมีการประสานงานกัน ช่วยเหลือกัน ผมเป็นคนให้โอกาสคน อยากเห็นลูกทีมทุกคนมีการพัฒนา และเติบโตในหน้าที่การงาน แต่จะไปได้ไกลแค่ไหน ขึ้นอยู่ที่ตัวของเขาเอง”

“สิ่งสำคัญของการทำงานเป็นทีม ต้องเปิดใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการสื่อสารที่ดีภายในทีม และสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้”

 

เรวดี รักปทุม
ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยุโทรทัศน์ จากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังเรียนจบเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมใน ภูเก็ต จากนั้นร่วมงานกับเอเจนซีแห่งหนึ่ง ดูแลงานประชาสัมพันธ์ ก่อนไปศึกษาต่อปริญญาโท ด้าน COMMUNICATIONS MANAGEMENT ที่ประเทศออสเตรเลีย กลับมาร่วมงานกับเอเจนซีจนถึงปี 2540 ร่วมงานกับ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลภาพรวมของงานประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

“การบริหารการทำงานของทีม พยายามให้ทุกคนได้เรียนรู้งานในแต่ละด้านให้มากที่สุด เพื่อจะได้รู้ภาพรวมของงาน นอกจากนี้ ยังทำให้การทำงานไม่เกิดความจำเจ แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองที่ชัดเจน แต่เมื่อมีงานของส่วนรวม ทุกคนต้องช่วยเหลือกัน”

“สิ่งที่ประทับใจที่สุดในการทำงาน คือ การนำระบบการทำงานแบบเอเจนซี มาปรับใช้กับทีมประชาสัมพันธ์ ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความเป็นระบบมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนช่วยสร้างการเติบโตให้แก่องค์กร และบแรนด์ ฮอนดา โดยวางเป้าหมายของการทำงานไว้ว่า ต้องทำให้ชื่อ ฮอนดา เข้าไปอยู่ในใจของคนไทยทุกคน เมื่อนึกถึงรถยนต์”

“สิ่งสำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีม คือ ทุกคนต้องแชร์ความรู้ และประสบการณ์ของตนเองแก่ทุกคน เพื่อให้ทีมสามารถเรียนรู้งานไปพร้อมกัน และสร้างให้งานประสบความสำเร็จ”

 

ศศิวรรณ ทองดีเลิศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสาขาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลังเรียนจบปริญญาตรี เริ่มงานที่บริษัทเอเจนซีแห่งหนึ่ง

ปี 2540 ทำงานกับ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบด้าน MEDIA RELATIONS อาทิ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เวบไซท์ของ ฮอนดา

“งานประชาสัมพันธ์ เป็นการทำงานร่วมกับคน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน เป็นความท้าทาย ว่าเราจะรักษาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนได้ขนาดไหน ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน”

“การทำงานต้องทำให้เรามีความสุข และเราต้องมีความสุขในทุกงานที่ได้ทำ การทำงานร่วมกับทีม แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเอง มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ของตน ทำให้งานง่ายและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ ทุกคนในทีมให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ประทับใจทุกผลงาน มีคนชอบ มีคนสนใจ ทำให้มีความสุข และอยากให้ทุกคนมีความสุขเมื่อได้ร่วมงานกับเรา”

“สิ่งสำคัญของการทำงานเป็นทีม ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้ คนอื่นก็ทำได้ ไว้ใจว่าเราทำได้ดี คนอื่นก็ต้องทำได้ดี เชื่อมั่นในฝีมือของตน เท่ากับที่เชื่อมั่นในฝีมือคนอื่น”

 

อังครีย์ เฆษะประพัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เอกวารสารศาสตร์ จากคณะนิเทศศาสตร์ โทโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เริ่มงานที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลงานลูกค้าสัมพันธ์ วารสาร HONDA NEWS และการจัดกิจกรรม อยู่ 2 ปี ต่อมาย้ายมาฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดูแลงานประชาสัมพันธ์องค์กร ประชาสมพันธ์ภายใน และวารสาร

“ทีมของเราแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ทำให้รู้รายละเอียดของงานในทุกขั้นตอน สิ่งที่ประทับใจ คือ ฮอนดา เป็นโรงเรียนที่ให้ประสบการณ์มากมาย นอกจากนี้ การทำวารสาร HONDA NEWS ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี ทำให้มีความสุข และอยากพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม”

สิ่งสำคัญของการทำงานเป็นทีม “ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจให้กัน”

 

ทัศนีย์ ตั้นสกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า ปี 2538 เริ่มงานที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลงานลูกค้าสัมพันธ์ รับผิดชอบวารสาร HONDA NEWS ต่อมาย้ายมาดูแลงานประชาสัมพันธ์ และศึกษาต่อปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลด้านผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ทั้งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดกิจกรรมทดสอบรถให้แก่สื่อมวลชน

“หลักในการทำงาน คือ ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด การทำงานที่ผ่านมา ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ได้รับประสบการณ์มากมาย ทำให้มุมมองความคิดกว้างขึ้น ภูมิใจกับทุกงานที่ได้ทำ และจะพยายามทำทุกงานให้ออกมาดีที่สุด”

“ทีมถือว่ามีความแข็งแกร่งมาก ด้วยจำนวนคนที่มี เราสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ ทำให้งานออกมาดีที่สุด”

“สิ่งสำคัญของการทำงานเป็นทีม คือ ความสามัคคี ซึ่งจะช่วยให้ทีมสามารถเดินต่อไปได้จนถึงจุดหมาย”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ/นาทลดา ทองมาก
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2551
คอลัมน์ : เล่นเป็นทีม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/0gD5x
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th