บทความ

นักหนังสือพิมพ์รางวัลศรีบูรพา 2551


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดปีที่ 103 ของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) ประยอม ซองทอง ประธานคณะกรรมการ “กองทุนศรีบูรพา” ประกาศต่อหน้าทายาทกุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) สื่อมวลชน และผู้มาร่วมงาน ณ บ้านศรีบูรพา ว่า คณะกรรมการกองทุน ฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ สุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล ”ศรีบูรพา” ประจำปี 2551 นี้

 

“กองทุนศรีบูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมิตรสหายที่รักใคร่นับถือ และยกย่อง กุหลาบ สายประดิษฐ์ นำโดย สุวัฒน์ วรดิลก ร่วมกับบรรดาทายาท เพื่อรำลึก และเผยแพร่เกียรติประวัติของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทย และของโลก (2448-2517)

 

“รางวัลศรีบูรพา” เป็นกิจกรรมหนึ่งของกองทุน ฯ เพื่อมอบแก่ศิลปิน นักคิด นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์ ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงาม และเป็นแบบฉบับ โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้

1. เป็นศิลปิน นักคิด นักเขียน นักแปล กวี หรือนักหนังสือพิมพ์ที่มีชีวิตที่ดีงาม และเป็นแบบฉบับในทางสร้างสรรค์ เฉกเช่น กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา)
2. สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคม และมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนไม่น้อยกว่า 30 ปี และต่อเนื่องมาถึงจนปัจจุบัน
3. ยังมีชีวิตอยู่ในระหว่างที่ได้รับการเสนอให้รับรางวัล

 

ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ “กองทุนศรีบูรพา” เมื่อ ปี 2531 มีผู้ได้รับรางวัลมาแล้วรวม 19 คน ตามลำดับดังนี้ ศักดิชัย บำรุงพงศ์ (“เสนีย์ เสาวพงศ์”) (เว้นปี 2532-1 ปี)/อำพัน ไชยวรศิลป์ (“อ.ไชยวรศิลป์”)/นิลวรรณ ปิ่นทอง/อาจินต์ ปัญจพรรค์/สุจิตต์ วงษ์เทศ/สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (“ส.ศิวรักษ์”)/ กรุณา กุศลาสัย/เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์/สุชาติ สวัสดิ์ศรี/วิทยากร เชียงกูล/สุภัทร สวัสดิรักษ์/สมชัย กตัญญุตานนท์ (“ชัย ราชวัตร”)/เสถียร จันทิมาธร/นิธิ เอียวศรีวงศ์/ธีรยุทธ บุญมี/เสกสรรค์ ประเสริฐกุล/สมบูรณ์ วรพงษ์/สุรชัย จันทิมาธร และ วัฒน์ วรรลยางกูร

 

อนึ่ง ในปี 2549 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 100 ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายรางวัลเกียรติคุณ ในคณะกรรมการจัดงาน 100 ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ซึ่ง รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร เป็นประธานอนุกรรมการสรรหา ได้ประกาศมอบ “รางวัลเกียรติคุณ 100 ปีศรีบูรพา” 3 สาขา ให้แก่ สุวัฒน์ วรดิลก สาขานักคิด-นักเขียน/ขรรค์ชัย บุนปาน สาขานักหนังสือพิมพ์ และ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ

 

พิธีมอบรางวัลศรีบูรพา กำหนดมอบในงาน “วันนักเขียน 5 พฤษภาคม” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน

ปัจจุบัน สุทธิชัย หยุ่น เป็นบรรณาธิการอำนวยการของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวัน THE NATION กรุงเทพธุรกิจ นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์และเป็นผู้ดำเนินรายการข่าวในประเทศ และต่างประเทศทางโทรทัศน์ที่เป็นที่นิยมอีกหลายรายการ

 

สุทธิชัย อายุ 62 ปี เกิดเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2489 เริ่มอาชีพนักหนังสือพิมพ์เมื่อ อายุ 16 ปี ขณะกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร LUMINARY ของโรงเรียน และในเวลาเดียวกัน ได้เขียนเรื่องให้แก่หนังสือพิมพ์ บางกอก โพสต์ และสยามรัฐ (นามปากกา กาแฟดำ) เป็นประจำ

 

เมื่อปี 2511 เข้าทำงานเป็นพนักงานของ บางกอก โพสต์ ในตำแหน่งผู้สื่อข่าว 5 เดือนต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นบรรณาธิการข่าวในประเทศ รับผิดชอบเรื่องการเสนอข่าวในประเทศทั้งหมด

 

เมื่อปี 2514 บางกอก โพสต์ ซึ่งขณะนั้นมี ลอร์ด ทอมสัน แห่งฟลีท (LORD THOMSON OF FLEET) จากประเทศอังกฤษ เป็นเจ้าของ ได้ซื้อหนังสือพิมพ์ BANGKOK WORLD ทำให้นักหนังสือพิมพ์ไทยมองเห็นเป็นการผูกขาดกิจการหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในประเทศไทย สุทธิชัย และ ธรรมนูญ มหาเปารยะ นักหนังสือพิมพ์ชั้นนำคนหนึ่ง (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) จึงร่วมกันก่อตั้ง เดอะ เนชั่น หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษฉบับแรกของประเทศไทย ที่เจ้าของเป็นคนไทย จุดประสงค์ของ สุทธิชัย คือ สร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่สื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศ

 

ด้วยความช่วยเหลือของมิตรสหายมืออาชีพ สุทธิชัย นำ THE NATION ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ด้วยความเด็ดเดี่ยว จนกลายเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีมาตรฐานสูง เน้นความทรหดอดทน และความมุ่งมั่นในการทำงาน รวมทั้งให้ความมั่นคงทางอาชีพแก่นักหนังสือพิมพ์รุ่นใหม่ไฟแรง

 

นอกจากต้องแข่งขันกับหนังสือพิมพ์เก่าที่มีทุนแน่นหนา มีสมาชิกมากกว่ามาก่อนเป็นเวลานานอย่าง บางกอก โพสต์ แล้ว THE NATION ยังต้องต่อสู้กับนักอ่านที่มี “อคติ” ต่อหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศฝีมือคนไทยอีกนานัปการ ต้องต่อสู้การหาสมาชิกและโฆษณาอย่างหนัก และเมื่อหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 หนังสือพิมพ์ที่ตรงไปตรงมา ไม่มีนักการเมือง และนายทุนใหญ่หนุนหลังอย่าง THE NATION ต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างหนักแทบเอาชีวิตไม่รอด กว่าจะเริ่มฟื้นตัวผ่านหัวหนังสือ VOICE OF THE NATION มาเป็น “กลุ่มนักหนังสือพิมพ์ไทยหัวฝรั่ง”(THE NATION GROUP) ที่เข้มแข็งได้วันนี้ ชีวิตของ สุทธิชัย และมิตรร่วมชะตากรรมคนแล้วคนเล่า ต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่เรียกได้เต็มปากว่า “มากมายมหาศาลแทบเลือดตากระเด็น” อย่างที่นักสื่อสารมวลชนปัจจุบันควรต้องไปศึกษาประวัติการต่อสู้มาให้ละเอียด จะได้สำนึกว่าการเป็นนักหนังสือพิมพ์แท้จริงนั้น มีเกียรติประวัติเช่นไร

 

สุทธิชัย ได้รับทุนจากมูลนิธินีแมน (NIEMAN FOUNDATION) ของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เมื่อปี 2522 ร่วมกับนักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียง 12 คน จากสหรัฐอเมริกา และอีก 6 คน จากประเทศอื่นๆ มูลนิธิหนังสือพิมพ์แห่งเอเชีย (PRESS FOUNDATION OF ASIA) ตั้งอยู่ที่กรุงมานิลา ประเทศฟิลิปปินส์ มอบรางวัล KOH JAI WOOK MEMORIAL AWARD ให้ สุทธิชัย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ปี 2524 สำหรับ “การรายงานเหตุการณ์ของประเทศซึ่งกระตุ้นให้ใช้ความคิด รวดเร็วฉับไว และองอาจกล้าหาญ” เขายังคงเขียนให้หนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ ทั้งภาษาไทย และอังกฤษอยู่เป็นประจำ

 

สุทธิชัย ยังเป็นนักหนังสือพิมพ์ไทยคนแรกที่ชนะรางวัล ASEAN AWARD FOR COMMUNICATIONS เมื่อปี 2532

เขาได้รับรางวัลผู้วิจารณ์ข่าวยอดเยี่ยม และรางวัลโทรทัศน์ทองคำสำหรับรายการวิเคราะห์ข่าวยอดเยี่ยม ในปี 2534

ทั้งได้รับยกย่องเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ในปีรณรงค์การใช้ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติเมื่อ 27 กรกฎาคม ปี 2550

 

ตำแหน่งปัจจุบัน (2549) บรรณาธิการอำนวยการ เครือเนชั่น กรุ๊ป ประธานกรรมการ บริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์เปอเรชั่น จำกัด เขียนคอลัมม์ประจำ คือ “กาแฟดำ” (ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)/THAITALK (ทุกวันพฤหัสในนสพ.เดอะเนชั่น)/“คิดนอกกรอบ” (ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ในนสพ.คมชัดลึก)/“สุทธิชัย หยุ่น” (ทุกวันศุกร์ใน เนชั่นสุดสัปดาห์) และ “ไม้เกาหลัง”(ในนิตยสารชีวจิต)

 

ดำเนินรายการโทรทัศน์ ต่างๆ คือ “รายการชีพจรโลกวันนี้” (จันทร์-ศุกร์/08.00-08.15 น. ช่อง 9)/”ชีพจรโลกกับสุทธิชัย หยุ่น” (วันจันทร์/22.00-23.00 น. ช่อง 9) และ “ชีพจรโลกวันนี้“ (จันทร์-เสาร์ /20.40-20.50 น. เนชัน แชนแนล)

 

นับเป็นผู้รับรางวัลศรีบูรพาคนที่ 20 และเป็นนักหนังสือพิมพ์อีกคนที่ควรแก่รางวัลอันทรงเกียรตินี้------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2551
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/WUSPV
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง