บทความ

ทีมการตลาด ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก ฯ


หลังการร่วมทุนระหว่างบริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด กับบริษัท ที อาร์ ดับบลิว ออโตโมทีฟ อาฟเตอร์ มาร์เก็ต จำกัด และจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก จำกัด ขึ้นในเดือนกันยายน 2550 สิ่งที่บริษัท ฯ ต้องเร่งดำเนินการ คือ การทำความเข้าใจกับหุ้นส่วนและผู้บริโภค รวมทั้งการขยายเครือข่ายในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งทีมการตลาด เป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

 

เฉลิมฤดี รุ่งโรจน์ดี 1-2
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะศิลปศาสตร์ เอกการละคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มงานที่บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของแผนกก่อสร้าง ดูแลงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ อยู่ 3 ปี จากนั้นศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารรัฐกิจ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา) ปี 2541 มีโอกาสร่วมงานกับบริษัท อีสต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด ล่าสุดร่วมเป็นพันธมิตรกับ TRW และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก จำกัด

“หน้าที่รับผิดชอบ คือ ดูแลงานด้านการตลาด สื่อสารมวลขน กิจกรรมการตลาด ให้แก่ สินค้าทุกบแรนด์ ซึ่งบริษัท ฯ แบ่งสินค้าเป็น 2 ประเภท คือ สินค้าบแรนด์ TRW และสินค้าที่ไม่ใช่บแรนด์ TRW โดยหน้าที่หลักของทีมการตลาด คือ สนับสนุนการทำงานของทีมผลิตภัณฑ์ อาทิ เมื่อทีมผลิตภัณฑ์วางเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้า ทีมการตลาดมีหน้าที่คิดกิจกรรมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม การตกแต่งร้านค้า รวมถึงโพรโมชันต่างๆ เพื่อให้ทีมผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย”

“นอกจากนี้ ยังต้องดูแลการตลาดในอาเซียนด้วย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม โดยประสานงานกับ
ฝ่ายขายในแต่ละประเทศ เนื่องจากเป้าหมายในการทำธุรกิจของบริษัท ฯ คือ การสร้างเครือข่ายสินค้าให้
ครอบคลุมมากที่สุด เพราะลูกค้าไม่ได้ต้องการสินค้าเพียงอย่างเดียว ยี่ห้อเดียวเท่านั้น บริษัท ฯ จึงจำเป็น
ต้องหาพาร์ทเนอร์รายใหม่ในการทำธุรกิจ เพื่อเสริมไลน์สินค้าให้มากขึ้น และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน”

“ทีมการตลาดมี 4 คน การบริหารงานในฐานะเป็นหัวหน้าทีม ได้มอบหมายให้แต่ละคน ดูแลสินค้าแต่ละ
บแรนด์ โดยดูสภาพตลาดของสินค้าแต่ละบแรนด์ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ของสินค้าบแรนด์นั้นๆ จากนั้นจึงพิจารณาคุณสมบัติของลูกทีมแต่ละคน ว่าเหมาะสมกับสินค้าบแรนด์ใด และมอบหมายให้รับผิดชอบการทำตลาดบแรนด์นั้นๆ เพื่อให้สามารถทำงานออกมาได้ดีที่สุด”

“เราทำงานกันมานาน มีความเข้าใจกันเป็นอย่างดี บางครั้งอาจมีปัญหาอันเกิดจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน
แต่ปัญหานั้นก็มักจะจบในที่ประชุม การทำงานจะเปิดโอกาสให้ลูกทีมทุกคนได้นำเสนอความคิดของตนเอง หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายอะไร ก็จะปล่อยให้เขาได้ทำตามความคิดนั้น โดยคอยแนะนำอยู่ห่างๆ เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง”

“ผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุดในการทำงาน คือ บแรนด์สินค้าที่ดูแล เช่น ระบบเบรค และระบบไฮดรอลิค ลูคัส เริ่มเป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้น แม้ว่างบประมาณด้านการตลาดของบริษัท ฯ จะไม่มากนัก แต่เมื่อเทียบกับการตอบรับของลูกค้าที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดี อีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจ คือ เจ้านาย
(พรศักดิ์ อริยพงศ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ) ที่ให้โอกาสเข้ามาทำงาน แม้จะไม่ได้จบด้านการตลาดมา
โดยตรง ทั้งยังให้คำแนะนำ และกำลังใจ เพื่อนร่วมงานทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี”

“สิ่งสำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีม คือ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน รับ
ฟังความคิดเห็น การให้อภัยซึ่งกันและกัน และยอมรับว่าการทำงานต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ดังนั้น
ต้องให้อภัยกัน”

 

ฐาปณีย์ ณ สงขลา 3-4
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จากนั้น
ศึกษาต่อปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มงานที่บริษัท ดี. เอ็ม อินเตอร์คอมมูนิเคชั่น จำกัด ดูแลรายการวิทยุ จากนั้นย้ายมาดูแลงานด้านกิจกรรม อยู่ 4 ปี ร่วมงานกับบริษัท รักลูก แฟมิลี่ กรุ๊ป ตำแหน่งโพรดิวเซอร์ ดูแลงานด้านกิจกรรม อยู่ 4 ปี

“ปี 2549 ตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับ บริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด โดยมองว่าเป็นบริษัท ฯ ที่มีความน่าสนใจ เพราะมีการทำงานเป็นสากล น่าจะช่วยทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้น รูปแบบการทำงานก็เหมือนกับงานที่ผ่านมา หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลสินค้าชอคอับ MONROE ระบบคลัทช์ LUK ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ INNA ลูกปืน FAG และ ไส้กรอง MANN”

“ทีม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม้แต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเอง แต่ทุกคนถือว่า นี่คืองานของทั้งทีม รวมทั้งมีการแชร์ข้อมูลระหว่างกัน มีความสามัคคี ทำให้การทำงานราบรื่นมากขึ้น”

“ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้ แต่ต้องทำให้งานทุกงานที่ได้รับมอบหมาย ออกมาดีที่สุด และประสบความสำเร็จ ที่ผ่านมา พอใจ และภูมิใจในทุกงานที่ได้ทำ”

“สิ่งสำคัญของการทำงานเป็นทีม ทุกคนต้องเข้าใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แชร์ข้อมูลระหว่างกัน ไม่แข่งขันกันเอง เพราะเราเป็นทีมเดียวกัน รวมทั้งการให้ใจกับทุกคนในทีม”

 

อัญชลี ใจจันทร์เดือน 5-6
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หลังเรียนจบเริ่มงานที่บริษัท อรรถบูลย์ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด ดูแลสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ งานด้านกิจกรรม อยู่ 1 ปี จากนั้นมีโอกาสร่วมงานกับ บริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโท เอมบีเอ ที่ นิดา

“หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลการตลาด ตลับลูกปืน TIMKEN ปั๊มดีเซล DELPHI ระบบช่วงล่าง และพวงมาลัย TRW โดยมีหลักในการทำงานว่า ต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ช่วงแรกของการเริ่มต้นการทำงาน ต้องปรับตัวบ้าง บางงานที่ไม่ถนัด เพื่อนร่วมงานจะให้ความช่วยเหลือ”

“การทำงานในทีม ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเอง ไม่ก้าวก่ายกัน แต่เมื่อมีกิจกรรม ทุกคนจะช่วยเหลือกัน เจ้านายค่อนข้างให้อิสระ จึงมีความสุขกับการทำงาน และตั้งใจทำให้ออกมาดีที่สุด”

“การทำงานเป็นทีม ทุกคนต้องคำนึงถึงเป้าหมายของทีม และทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ เพื่อให้ทีมบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

 

พัชรา กิจทองพูล 7-8
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เอกปรัชญา และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างเรียนทำงานพาร์ทไทม์ให้กับ บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลงานกิจกรรม และชอบงานด้านนี้ หลังเรียนจบ จึงเข้าทำงานที่แผนกโมบายล์ไลฟ์ สเปเชียลิสต์ (MOBILE LIFE SPECIALIST) ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ดูแลปัญหาของเนทเวิร์ค การเชื่อมโยงอินเตอร์เนทของโทรศัพท์มือถือ ดูแลปัญหาของคอมพิวเตอร์ภายในออฟฟิศ อยู่ 1 ปี ย้ายไปร่วมงานกับบริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลกิจกรรมในโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) อยู่ 1 ปี

หลังจากนั้นร่วมงานกับบริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UBE GROUP ดูแลงานจัดซื้อ ก่อนมาร่วมงานกับบริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนกค. 2550 เนื่องจากตั้งใจจะศึกษาต่อปริญญาโท ด้านการตลาด จึงอยากหาประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ก่อน

“หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลการตลาดให้กับสินค้าผ้าเบรค GIRLING ใบปัดน้ำฝนบแรนด์ LIP แม้ที่ผ่านมา ไม่เคยผ่านการทำงานด้านนี้ แต่เนื่องจากชอบสิ่งใหม่ๆ อยู่แล้ว จึงไม่ยากสำหรับการปรับตัวในการทำงาน งานด้านการตลาด ทำให้เรามีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา”

“สิ่งสำคัญของการทำงานเป็นทีม ทุกคนในทีมต้องรักกัน ซึ่งจะทำให้การทำงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ/นาทลดา ทองมาก
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2551
คอลัมน์ : เล่นเป็นทีม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/vvunx
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th