บทความ

การใช้แกสกับเครื่องยนต์ดีเซล


ปัญหาราคาน้ำมันดีเซลนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ใช้รถจำนวนมาก เลือกใช้รถผิดประเภท โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยต้องบรรทุกอะไร ? แต่กลับเลือกซื้อรถกระบะเครื่องยนต์ดีเซล ประกอบกับรถประเภทนี้มียอดขายสูงกว่ารถเก๋งเครื่องยนต์เบนซิน หลายเท่าตัว บวกกับความต้องการของภาคขนส่ง ที่ต้องใช้น้ำมันดีเซลจำนวนมหาศาลต่อวัน ทำให้ความต้องการน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้นมาก เทียบกับช่วง 4-5 ปีก่อน และเมื่อส่วนต่างเรื่องราคาน้ำมันลดลงหลายท่านเพิ่งจะรู้สึกว่า อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 2.5-3.0 ลิตรนั้น ประมาณ 8-10 กม./ลิตร ใกล้เคียงกับเครื่องยนต์เบนซิน ในรถเก๋งระดับ 1.8-2.0 ลิตร

 

แต่ทว่าเครื่องยนต์เบนซินนั้น มีทางออกในการเลือกเชื้อเพลิงทดแทน เช่น หันมาใช้แกสธรรมชาติ
อย่าง ซีเอนจี (CNG) ที่ ปตท. เรียกว่า เอนจีวี (NGV) หรือจะหันมาใช้แกส แอลพีจี (LPG) ทดแทนน้ำมันเบนซิน ก็สามารถทำได้เกือบ 100 % เพราะการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันนั้น ทำได้ง่ายกว่า และราคา ซีเอนจี กก. ละ 8.5 บาท และเร็วๆ นี้ราคา ซีเอนจี กำลังจะปรับราคาขึ้นอยู่ในระดับ 10-10.50 บาท ขณะที่ แอลพีจี อยู่ที่ 9.25-9.50 บาท และในอนาคตอาจจะมีการลอยตัว แต่ก็สามารถลดค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซินได้ครึ่งต่อครึ่ง หรือมากกว่า ถ้าจะพูดว่าเอามาใช้แทน 100 % ขอให้เข้าใจง่ายๆ ก็ไม่ผิดอะไร แต่สภาวะเช่นนี้ เครื่องยนต์ดีเซล กลับมีทางเลือกน้อยมาก จะหันไปคบหากับน้ำมันจากพืชก็ยาก เพราะส่วนมากจะมีใช้ใกล้ๆ กับแหล่งปลูกมะพร้าว หรือปาล์ม จึงจะมีส่วนต่างมาก

 

และการสนับสนุนของภาครัฐ ฯ ก็ไม่จริงจัง และไม่มีแผนรองรับระยะยาวไว้เลย หลายคนจึงหาทาง
ออกด้วยการติดแกส แต่เครื่องยนต์ดีเซลไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 100 % เหมือนเครื่องยนต์เบนซิน เนื่องจากพื้นฐานของการเผาไหม้ต่างกัน เครื่องยนต์เบนซินนั้น เชื้อเพลิงต้องคลุกเคล้ากับอากาศก่อน แล้วจึงจุดระเบิดด้วยประกายไฟจากหัวเทียน ไม่ว่าจะใช้น้ำมันหรือแกส ก็เป็นหลักการเดียวกัน ส่วนเครื่องยนต์ดีเซลต่างกัน การจุดระเบิดนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยการอัดอากาศให้เกิดความร้อนสูงก่อน จากนั้นจึงฉีดละอองน้ำมันเข้าไป จึงจะเกิดการลุกไหม้ การใช้แกสกับเครื่องยนต์ดีเซล สามารถใช้งานได้เพียงเล็กน้อยราว 10-20 %

 

การใช้แกสร่วมกับน้ำมันดีเซล มีขั้นตอนยุ่งยากกว่า โดยเฉพาะเรื่องของการปรับส่วนผสม ต้องลดการ
จ่ายน้ำมันลงจากเดิมราว 10-20 % ส่วนแกสที่นำมาใช้ ต้องปล่อยเข้าสู่ท่อร่วมในสัดส่วนที่ใกล้เคียง
กัน เพื่อให้สมรรถนะใกล้เคียงของเดิม และเห็นผลในเรื่องของความประหยัด การจุดระเบิดนั้น ยังคง
เหมือนเดิม คือ อากาศและแกส ที่ถูกดูดเข้าไปนั้น เมื่อถูกอัดจะเกิดความร้อน แต่ยังไม่ลุกไหม้จนกว่าน้ำมันดีเซลจะถูกฉีดออกมา เมื่อเกิดการลุกไหม้ แกสก็จะถูกเผาไหม้ไปพร้อมๆ กัน นอกจากเรื่องของความประหยัดแล้ว ยังช่วยลดปัญหาควันดำเพราะการเผาไหม้รวดเร็ว และหมดจดกว่า

 

แต่จะมีปัญหาในเรื่องของการทูนอัพ ถ้าปล่อยแกสเข้ามาเกินไป เพื่อหวังความประหยัด โอกาสที่แกส
จะลุกไหม้เองก็มีสูง จะทำให้เกิดอาการที่เราเรียกว่า เครื่องนอค ผลเสียร้ายแรงอาจทำให้ชิ้นส่วนภายใน เช่น ลูกสูบแตกได้ง่ายๆ ณ ปัจจุบันเราจะเห็นปัญหาของเครื่องยนต์ดีเซล ที่พังเพราะติดแกส มากขึ้น เนื่องจากช่างขาดความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ และการนำแกสเข้ามาใช้งานนั้น จุดคุ้มทุนจะยาวนานมาก ขณะที่เครื่องยนต์เบนซินอาจจะกินเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้น ซึ่งคิดได้ง่าย ถ้าติดตั้งอุปกรณ์ราคา 20,000 บาท คุณประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้ 20 % ต่อเดือน ค่าน้ำมันเฉลี่ย 5,000 บาท เดือนหนึ่งประหยัดได้ 1,000 บาท ต้องกินเวลากว่า 20 เดือน ถึงจะคุ้มทุน แต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 8-10 เดือน ก็คืนทุน หลังจากนั้นจะเหลือเงินส่วนต่างที่มากกว่า

 

โดยเฉพาะกับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องใช้รถยนต์เดินทางมากๆ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถกระบะ
หรือเครื่องยนต์ดีเซล ลองคิดทบทวนดูใหม่ว่า คุณต้องการประหยัดค่าน้ำมันหรือไม่ ? ถ้าต้องการ เปลี่ยนมาใช้รถเก๋งเครื่องยนต์เบนซิน ที่สามารถใช้แกส ซีเอนจี หรือ แอลพีจี จะดีกว่าหรือไม่ ? เพราะคุณสามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้มากกว่าอย่างเห็นๆ ยิ่งสภาวะปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น แต่รายได้ยังคงเดิม และรายได้ส่วนมาก ต้องหมดไปกับค่าเชื้อเพลิง ลองเปลี่ยนวิถีคิดในการใช้รถ โดยเลือกให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานตามความจำเป็น รวมถึงเรื่องของค่าเชื้อเพลิงด้วยแล้ว ลองดูว่าแบบไหนที่คุณจะบริหารค่าใช้จ่ายได้ลงตัวกว่า

 

สำหรับเจ้าของรถกระบะ 4×4 หลายคนหาทางออกโดยการเปลี่ยนเครื่องยนต์เบนซิน และนำไปติด
แอลพีจี แทน ซึ่งการเปลี่ยนเครื่องยนต์นั้น ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพียงแต่การเลือกเครื่องยนต์ กลับกลายเป็นปัญหา เพราะเจ้าของรถมักเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ตระกลู JZ ซึ่งไม่ค่อยมีความเหมาะสมกับการใช้งาน สำหรับผู้ที่มีความคิดอยากเปลี่ยนเครื่องยนต์เบนซิน เรามีคำแนะนำในคอลัมน์ DIY ครับ------------------------------
เรื่องโดย : พหลฯ 30
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2550
คอลัมน์ : เทคนิคตีนโต
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/chJTo
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th