บทความ

คาราวานรถโบราณ ท่องเที่ยวนครปฐม ปีที่ 5


สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้
ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม ทั้งภาครัฐ ฯ และเอกชน จัดกิจกรรม
คาราวานรถโบราณท่องเที่ยวนครปฐม จุดประกายการท่องเที่ยวแบบวันเดียว เพื่อเติมความ
สุขให้ชีวิต และครอบครัว

 

คาราวานรถโบราณท่องเที่ยวนครปฐม ปีที่ 5 รายการ “แรลลีธรรมะ เปิดทองหลังพระ มหัศจรรย์
นครปฐมสุขใจ” นำขบวนโดย ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย และ
สมาชิกอีกกว่า 30 คัน จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมี ขจรศักดิ์ สิงห์โตกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีปล่อยคาราวาน ณ พุทธมณฑล

 

จุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ให้หันมาสนใจการท่องเที่ยวระยะ
สั้น ในรูปแบบวันเดียว เช้าไป-เย็นกลับ เป็นการเพิ่มช่องทางการท่องเที่ยว ในสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพ หลากหลายสาระประโยชน์ ทั้งด้านวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา อันเป็นมรดกล้ำค่า
รวมทั้งส่งเสริมงานด้านศิลปหัตถกรรม ตามเส้นทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ ฯ

 

สืบเนื่องจากปี 2550 เป็นปีมหามงคล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสอันมงคลนี้ จังหวัดนครปฐม สมาคมรถ
โบราณแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม ทั้งภาครัฐ ฯ
และเอกชน จึงร่วมมือพัฒนารูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

 

เริ่มต้นกิจกรรมช่วงเช้า ณ บริเวณพุทธมณฑล สถานที่อันเป็นมหามงคล ที่มาจากการเห็นพ้อง
ต้องกันทั้งภาครัฐบาล และประชาชนชาวไทย ร่วมสร้างปูชนียสถานเพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ ใน
โอกาสมหามงคล ที่พระพุทธศาสนา เวียนบรรจบครบ 2,500 ปี บนเนื้อที่ 2,500 ไร่ สมาชิกคาราวาน
ทั้งหมด ร่วมกิจกรรมแรลลีธรรมะ เที่ยวชมสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ได้แก่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐม
เทศนา ปรินิพพาน พร้อมทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนา และมหาวิหารประดิษฐานพระไตร
ปิฎกหินอ่อน ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิชาการทางพระพุทธศาสนา

 

ในช่วงบ่ายขบวนคาราวานเดินทางไปยังศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
ศาลายา เพื่อเยี่ยมชมงานศิลปะ ผลิตภัณฑ์จากฝีมือนักศึกษา สาธิตงานอนุรักษ์ช่างไทย (ช่างสิบหมู่)
พร้อมทั้งยังได้อุดหนุนขนมไทย ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา ติดไม้ติดมือเป็นของฝากกันทุกคน
หลังจากนั้นได้เดินทางไปเที่ยวชม กันตนา มูฟวี ทาวน์ ซึ่งเป็นโรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ และ
ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

 

ปิดท้ายกิจกรรมด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกผู้ร่วมคาราวานทุกท่าน โดย ศิริ เปรมปรีดิ์
ที่ปรึกษา กันตนา มูฟวี ทาวน์ เป็นประธานในพิธี

 

คาราวานรถโบราณท่องเที่ยวนครปฐม ปีที่ 5 จบลงด้วยรอยยิ้ม และความอิ่มเอมใจของสมาชิก
สมาคม ซึ่งได้ช่วยส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ยังคงคุณค่าสืบไป------------------------------
เรื่องโดย : ธนกฤต นรพันธุ์พงศ์
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2550
คอลัมน์ : สังคมรถโบราณ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/o4Sog
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th