บทความ

พันเอก จอร์จ อาร์ โกเอทสกี
------------------------------
เรื่องโดย : ขวัญชัย เศกสรรค
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2536
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Ea5IC

Follow autoinfo.co.th