บทความ

ทีมการตลาด ออสแรม


บริษัท ออสแรม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟรถยนต์ ออสแรม แม้จะดำเนินธุรกิจมานาน แต่เพิ่งรุกทำตลาดในกลุ่มตลาดทดแทนเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เพราะมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโต และความท้าทายที่น่าสนใจ ภายใต้การผลักดันของ 3 สาวสวยฝ่ายการตลาด ซึ่งมีแนวความคิดแบบผู้หญิงยุคใหม่

ลลิษา เรืองปิตาภรณ์

หัวหน้าส่วนการตลาด

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2542 เริ่มงานที่บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด ตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการตลาดระหว่างประเทศ ทำงานได้ 3 ปี ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาวันเสาร์-อาทิตย์

ปี 2546 มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับ บริษัท ออสแรม (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง MARKETING EXECLUTIVE เพราะมองว่ามีความท้าทาย รวมทั้งการทำงานสถานที่เดิม เริ่มถึงจุดอิ่มตัว

“ตอนเข้ามาทำงานใหม่ๆ องค์กร ออสแรม มีขนาดเล็ก ต้องรับผิดชอบงานด้านการตลาดเพียงคนเดียว ทั้งการวางแผน และวิเคราะห์ การจัดกิจกรรม แม้แต่เรื่องของงบประมาณ ทำอยู่ 2 ปี จึงเริ่มมีลูกทีมเข้ามาช่วยงาน ปัจจุบันเป็นหัวหน้าส่วนการตลาด มีหน้าที่วางแผนงานตลาดในภาพรวม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบแรนด์ ออสแรม ให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคให้มากที่สุด”

“การเลือกทีมงาน จะดูจากเนื้องานเป็นหลัก โดยมองว่าคู่แข่งขันในตลาดทดแทน (REM) มีการจัดกิจกรรมมากขึ้น ดังนั้น ออสแรม ก็ต้องหาคนมาช่วยเสริมด้านกิจกรรมการตลาด รวมทั้งการติดต่อร้านค้าโมเดิร์นทเรด จึงได้คุณประกายพรึก มาช่วยด้านกิจกรรม เนื่องจากมองว่า มีความคล่องตัว สามารถประสานงานได้ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน เมื่อการตลาดเริ่มลงตัว บริษัท ฯ มีสินค้าใหม่มากขึ้น จึงรับคุณศริญญา เพื่อมาดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ ไม่จำเป็นว่าผู้ร่วมงาน ต้องรู้จักสินค้า เพราะเราสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ และไม่ใช่รู้แค่สินค้าของเรา แต่ต้องรู้ถึงสินค้าคู่แข่ง และสินค้าใกล้เคียงด้วย”

“เหตุที่บริษัท ฯ หันมาทำตลาด REM มากขึ้น จากเดิมที่เน้นทำตลาด OEM เพราะพฤติกรรมของผู้ใช้รถ นิยมเปลี่ยนหลอดไฟเองมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการแต่งรถ ก็มักจะเลือกซื้อหลอดไฟด้วยตัวเอง โดยจุดเด่นของ ออสแรม คือ เทคโนโลยีที่มาจากประเทศเยอรมนี ซึ่งคนทั่วไปมักมองว่า ออสแรม เป็นพรีเมียมบแรนด์ ต้องมีราคาแพง เราจึงต้องทำกิจกรรมให้ลูกค้าได้ใกล้ชิด และคุ้นเคยกับบแรนด์มากขึ้น”

“ผลงานที่คิดว่าประสบความสำเร็จที่สุด คือ การจัดโรดโชว์ทั่วประเทศ ต่อเนื่อง 2 ปี โดย ออสแรม เป็นผู้ผลิตหลอดไฟรถยนต์รายแรกที่มีกิจกรรมดังกล่าวมอบแก่ผู้บริโภค เนื่องจาก เราต้องการสร้างบแรนด์ให้คนต่างจังหวัดได้ใกล้ชิดกับ ออสแรม มากขึ้น ด้วยการลงไปทำกิจกรรมร่วมกับเขา รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หลังจากงานเสร็จ รู้สึกดีใจที่คนให้ความสนใจงานของเรามาก อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากการร่วมงานของทุกคนในทีม และทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน”

“การทำงานที่ผ่านมา ภูมิใจที่ ออสแรม ประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อองค์กรเติบโต เราเองก็เติบโตตามไปด้วย นอกจากนี้ยังภูมิใจที่สามารถสร้างทีมงานให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนในองค์กร”

“ปัจจุบัน ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะงานทุกอย่างต้องมีก้าวต่อไปๆ เป้าหมายของตัวเอง คือ อยากให้ ออสแรม เป็นบแรนด์นัมเบอร์ 1 ในใจผู้บริโภค หากทำได้ ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุด ในฐานะนักการตลาด”

“สิ่งสำคัญของคำว่าทีม คือ การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ไม่ใช่ถือว่าตัวเองเป็นหัวหน้า แล้วให้ทุกคนทำตาม แต่ต้องเปิดกว้างทางความคิด โดยเฉพาะงานด้านการตลาด เป็นงานที่ไม่หยุดนิ่ง ทุกคนมีฐานข้อมูลต่างกัน การแบ่งปันความคิดร่วมกัน จึงนับเป็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ ยังต้องมีความไว้ใจกัน มีการสื่อสารที่ดี แม้งานที่รับผิดชอบจะแตกต่างกัน แต่ก็ต้องสามารถช่วยงานหรือประสานงานของกันและกันได้”

ประกายพรึก ชุมวงศ์

ผู้ช่วยธุรกิจการตลาด

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2546 เริ่มงานที่บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ตำแหน่งประสานงานโครงการ ได้ประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม จากนั้น ทำงานกับ บริษัท จัสซันเดย์ ไซเบอร์เนชั่น จำกัด ผู้นำเข้า และให้บริการเกมแฟรีแลนด์ออนไลน์ จากประเทศไต้หวัน ตำแหน่ง MARKETING EXECLUTIVE ได้ประสบการณ์ด้านสินค้ากลุ่ม ไอที ย้ายมาร่วมงานกับบริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดูแลการตลาดโรงภาพยนตร์ และเมื่อ อีจีวี ฯ ควบรวมกับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด ได้รับมอบหมายให้ดูแลการตลาดของ เมเจอร์ โบวล์ ฮิท ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโทด้านการบริหาร ที่มหาวิทยาลัยรังสิต

ปี 2548 มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ออสแรม (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากมองว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างท้าทาย ที่สำคัญ บริษัท ฯ ได้เน้นทำตลาด REM ในเชิงรุกมากขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรม ซึ่งถือเป็นความท้าทาย ในการที่จะประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการทำงาน

“หน้าที่รับผิดชอบ เน้นเรื่องการจัดกิจกรรม เริ่มตั้งแต่เลือกงานที่จะเข้าร่วมจัดกิจกรรม วิเคราะห์คอนเซพท์ของงาน รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย เลือกสินค้าที่จะนำไปจัดแสดง ตลอดจนการจัดโพรโมชัน และแพคเกจต่างๆ จากนั้น เป็นหน้าที่ของทีมงานทุกคนที่ต้องช่วยเหลือกัน ว่าจะนำเสนอบูธ และกิจกรรมออกมาในรูปแบบใด”

“ผลงานที่ถือว่าประสบความสำเร็จ คือ การร่วมออกบูธในงานสถาปนิก ’50 เนื่องจากบริษัท ฯ ได้พื้นที่ค่อนข้างใหญ่ และทุ่มเทให้กับการสร้างบูธมาก มีการนำสินค้านวัตกรรมใหม่ไปจัดแสดง ซึ่งงานนี้มีการจัดประกวดบูธดีเด่น และ ออสแรม ได้รับรางวัลที่ 1 ด้านการออกแบบบูธให้เข้ากับคอนเซพท์ของงาน ที่สำคัญ ลูกค้าให้ความสนใจบูธ และผลิตภัณฑ์มาก ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กร ภาพลักษณ์ของบแรนด์ชัดเจนมากขึ้น หลังจบงานยังมีคนติดต่อสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์เข้ามาในบริษัทค่อนข้างมาก”

“เป้าหมายในการทำงาน คือ ทำให้ตลาด REM แข็งแกร่งขึ้น และทำให้ ออสแรม ขึ้นเป็นนัมเบอร์ 2 หรือถ้ามีโอกาสก็อยากจะขึ้นเป็นนัมเบอร์ 1 ของตลาดหลอดไฟรถยนต์ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค”

“สิ่งสำคัญของคำว่าทีม คือ เราไม่สามารถทำงานเพียงคนเดียวได้ เนื่องจากจะไม่รู้ช่องโหว่ของตัวเองจำเป็นที่จะต้องมีคนเข้ามาเติมเต็มความคิดของเรา และทำให้งานออกมาสมบูรณ์แบบมากขึ้น สิ่งที่ประทับใจที่สุดในทีม คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น”

ศริญญา มิลินทางกูร

ผู้ช่วยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2546 เริ่มงานที่ธนาคารกรุงเทพ ตำแหน่งลูกค้าสัมพันธ์ อยู่ 1 ปี ย้ายมาทำงานกับบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลการตลาดผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีทั้ง โทรทัศน์/ดีวีดี/ออดิโอ/เครื่องเสียง และ MP3 อยู่ 2 ปี จากนั้นศึกษาต่อปริญญาโท MBA การตลาด ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา)

ต้นปี 2550 ร่วมงานกับ บริษัท ออสแรม (ประเทศไทย) จำกัด รับผิดชอบการตลาดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท ตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำตลาดของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการตั้งราคาจำหน่าย ช่องทางการจำหน่าย แม้กระทั่งเรื่องของแพเกจิง

“งานด้านการตลาด เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นว่าต้องศึกษามาโดยเฉพาะ เพราะงานการตลาด คือ ความหลากหลาย ไม่ใช่แค่การคิดอยู่แต่ในกรอบของตัวเองเท่านั้น แต่เราสามารถคิดสิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ก่อนมาร่วมงานกับ ออสแรม ศึกษาตลาดหลอดไฟมาพอสมควร โดยมองว่าตลาดนี้มีความน่าสนใจ ถึงจะดูว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไกลตัวผู้หญิง แต่เพราะอยากเรียนรู้การทำตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ซึ่งบริษัท ฯ และทีมก็เปิดโอกาสในการทำงานให้เรามาก”

“ผลงาน 6 เดือนที่ผ่านมา ได้นำเข้าสินค้าเด่น คือ DOT IT เป็นไฟฉาย LED ที่สามารถติดได้ในทุกที่สามารถลอกออกได้ หลังจากการเปิดตัวที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคพอสมควร”

“เนื่องจากเพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นาน เป้าหมายในการทำงานของตัวเองตอนนี้ ก็คือ ต้องเรียนรู้งานให้เร็วที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากที่สุด โดยเฉพาะในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์”

“สิ่งสำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีม คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เนื่องจากเราไม่สามารถทำงานได้เองคนเดียวทั้งหมด และเมื่อใดก็ตาม ที่เราไม่สามารถมาทำงานได้ ทุกคนในทีมสามารถทำงานแทนกันได้ทั้งหมด”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ/นาทลดา
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2550
คอลัมน์ : เล่นเป็นทีม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HHCri
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th