บทความ

ลมหายใจไร้มลทิน หนุนเยาวชน จัดกิจกรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) จัดแถลงข่าว โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยมี ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 24” เปิดเผยว่าโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชน และประชาชนทั่วไป ทุกสาขาอาชีพ ให้มีจริยธรรม และคุณธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่คิดทุจริต ประพฤติมิชอบ และเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย

สำหรับในปีนี้เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตขึ้นตามโครงการดังกล่าว ดังนี้

1. การประกวดข้อเขียน “เรื่องจริงของความสุจริตที่ฉันรู้” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบอักษร ANGSANA NEW ขนาด 16 พอยท์ ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และระดับอายุ 18- 25 ปีบริบูรณ์ ในปี 2550

2. การประกวดการจัดทำวีดีทัศน์สารคดีสั้น 10 นาที เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกัน และต่อต้านการทุตริต คดโกง การคอร์รัพชัน สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา ต้องทำตามหลักการผลิตสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชนตามทฤษฎีที่ประกอบด้วย การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน การส่งเสริมกระบวนการคิดของสมอง และปัญญา ความหลากหลายในสังคม มีคุณธรรม และจริยธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

ผู้เข้าประกวดอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก และเยาวชนเอง โดยมีครู/อาจารย์ ผู้ปกครอง หรือผู้ชำนาญการผลิตสื่อเป็นที่ปรึกษา นักแสดงนำต้องเป็นเด็กและเยาวชน และไม่จำกัดจำนวนผู้แสดง บันทึกผลงานลงแผนวีซีดีเท่านั้น

3. การประกวดการร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และระดับอายุ 18-25 ปีบริบูรณ์ในปี 2550 ใช้เนื้อร้อง/ทำนองเพลงตามที่โรงการกำหนดเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดจากเวบไซท์ www.opp.go.th หรือ www.oppy.opp.go.th โดยห้ามต่อเติม ตัดทอน หรือทำให้คำร้องหรือทำนองเพลงเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นจะมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบทเพลงก็ตาม บันทึกเสียงลงในแผ่นวีซีดีเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนผู้ร้อง

ผู้เข้าประกวดต้องนำส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 30 กันยายน 2550 คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์ ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สำหรับผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภท จะได้รับทุนการศึกษา และโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กันยายน ปี 2550
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/TJMBc
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

“ลมหายใจไร้มลทิน” เปิดค่ายอบรมเยาวชน และครู สร้างเครือข่ายเยาวชนซื่อสัตย์สุจริต
MOTOR EXPO 2018 พร้อมเปิดจองพื้นที่
MOTOR EXPO 2018 พร้อมเปิดจองพื้นที่
แจกแล้ว รถ 3 คัน ! จาก MOTOR EXPO 2017