บทความ

ทีมการตลาด กูดเยียร์ พลังคนหนุ่ม


บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หลังปรับองค์กรเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก็เริ่มรุกหนักด้านประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยหวังให้ชื่อ กูดเยียร์ ขึ้นสู่อันดับ 2 ของตลาดยางรถยนต์เมืองไทย ส่วนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของ ทีมการตลาด กูดเยียร์

เจริญ ชัยเพชรรัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังเรียนจบ เริ่มงานที่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งวิศวกร ประมาณ 4-5 ปี ต่อมาร่วมงานกับ เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์สินเชื่อ อยู่ 2 ปี จากนั้นศึกษาต่อปริญญาโท MBA สาขา INTERNATIONAL BUSINESS ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังเรียนจบ ร่วมงานกับ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง MARKETING OPERATION รับผิดชอบการวิเคราะห์ตัวเลข งานวิจัยโครงการ อยู่ 1 ปี จากนั้นย้ายไปดูแลช่องทางจัดจำหน่าย โดยบริษัท ฯ เพิ่งเปิดร้านอีเกิล สโตร์ ภายในปีเดียว สามารถขยายได้ถึง 25 สาขา

“ผมได้รับโอกาสไปดูงานที่ กูดเยียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 ปี ได้ประสบการณ์การทำงานฝ่ายการตลาดเกือบทุกแผนก จากนั้น รับตำแหน่งเป็น MAN HEAD ที่ กูดเยียร์ ฟิลิปปินส์ อยู่ 1 ปีกว่า โดยมีส่วนเข้าไปช่วยปรับและจัดระเบียบโครงสร้างราคาของ กูดเยียร์ ฟิลิปปินส์ จากเดิม ส่วนต่างราคาขายของดีเลอร์รายใหญ่ กับรายเล็กแตกต่างกันมาก จากนั้นกลับมารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดที่ กูดเยียร์ ประเทศไทย”

“หลังรับตำแหน่ง วางแผนผลักดันการเติบโตของ กูดเยียร์ ประเทศไทย จากอันดับ 3 ของตลาดยางรถยนต์ในปัจจุบัน ให้ขึ้นเป็นอันดับ 2 มองว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับบริษัทได้ คือ การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นความต้องการผู้ซื้อในตลาดให้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาร้านอีเกิล สโตร์ ให้กลายเป็นจุดแข็งของ กูดเยียร์ โดยพยายามสร้างทุกร้านให้เป็นเนทเวิร์คเดียวกัน รวมทั้งการขยายสาขาให้ครบ 100 แห่ง ภายในสิ้นปีนี้”

“ล่าสุด ได้ปรับการทำงานของทีมให้ชัดเจนมากขึ้น โดยมอบหมายให้ทีมงาน 4 คน ดูแลรับผิดชอบงานเฉพาะด้าน เป็นการปรับเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ขณะเดียวกันก็เป็นการปรับคนให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้การทำงานเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น”

“การทำงานแม้ว่าจะมีความกดดัน แต่จะพยายามสร้างสมดุลระหว่างการทำงาน และการผ่อนคลายทุกคนในทีมสามารถพูดคุยกันได้โดยตรง ซึ่งมีกฎข้อหนึ่งของบริษัท ฯ ว่า ประตูห้องของผู้บริหารทุกคน ต้องเปิดอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเดินเข้าไปพบ เพื่อพูดคุยถึงปัญหาการทำงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นๆ”

“เป้าหมายต่อจากนี้ไป ต้องการสร้างให้บแรนด์ กูดเยียร์ เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค เและป็นบแรนด์แรกที่ผู้บริโภคนึกถึง เมื่อต้องการซื้อยางรถยนต์ โดยมองว่า จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในทุกวันนี้ให้ดีที่สุด และสนุกกับการทำงานในวันนี้ สิ่งที่จะตามมา เป็นเรื่องของอนาคต”

“สิ่งสำคัญของการทำงานเป็นทีม คือ ความร่วมมือร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงาน รวมทั้ง มีเป้าหมายเดียวกัน”

สาทิส แย้มศรี

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเริ่มงานกับบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งวิศวกรฝ่ายเทคนิค ดูแลขบวนการผลิต ตั้งแต่ยางใน ยางรถเก๋ง ยางรถบรรทุก รวมทั้งยางเครื่องบิน จากนั้นเป็น ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพและเทคโนโลยี ดูแลเรื่องวัตถุดิบ ขบวนการผลิต การทดสอบ การพัฒนาสินค้า รวมทั้งคุณภาพการใช้งานของสินค้าในตลาด

“ปี 2542 เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตการทำงาน เมื่อตัดสินใจย้ายมารับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดเป็นการเปลี่ยนจากฝ่ายสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลัง มาอยู่ด้านหน้า รับผิดชอบดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และได้ตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการตลาด จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)”

“ร่วมงานกับองค์กรนี้มากว่า 10 ปี ปัจจุบัน ไม่ได้คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จ เพราะการทำงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งต่างๆ ท้าทายการทำงานของเราตลอด และยังมีสิ่งที่ให้ทำต่อไปเรื่อยๆ”

“สิ่งสำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีม ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม”

พงศธร อาภาภิรม
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด-ผู้บริโภค

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2532 เริ่มงานที่ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ ตำแหน่งนักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ทางเทคนิค รับผิดชอบดูแลต้นทุนโครงสร้างราคา เอธาลีน รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ อยู่ปีครึ่ง จากนั้นศึกษาต่อ MBA ด้านบริหารเทคโนโลยี ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ปี 2536 ร่วมงานกับ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ รับผิดชอบงานด้านการขาย โครงการจัดระบบขบวนการซื้อการขายให้ SAP จากนั้นย้ายมาดูงานด้านการตลาดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จาระบี น้ำมันพิเศษประเภทตัดกลึง น้ำมันใส เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม และน้ำมันหล่อลื่น อยู่ 9 ปี

ร่วมงานกับ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เก๋ง กระบะ หลังการปรับองค์กร ย้ายมาดูแลเรื่องการทำโพรโมชันผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมการตลาดแก่ผู้บริโภค

“ผลงานที่ภูมิใจ คือ การจัดกิจกรรมโรดโชว์ ยางรถยนต์ กูดเยียร์ ดูราสปอร์ท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดโดยตั้งหน่วยคอมมานโดเดินทางไปจัดกิจกรรมร่วมกับร้านค้า และผู้บริโภคในต่างจังหวัด ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังถือเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์รายแรกของประเทศไทย ที่ทำกิจกรรมโรดโชว์ในต่างจังหวัด”

“การทำงานเป็นทีม แต่ละคนมีจุดเด่น และความสามารถที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญ คือ การเสริมส่วนที่เด่นของแต่ละคน ขณะเดียวกัน ก็พร้อมที่จะเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด เพื่อให้ทีมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เชื่อว่า ทีม พร้อมที่จะสร้างให้บริษัท ฯ ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อไล่ล่าความเป็นที่หนึ่ง ในอนาคต”

เอกชัย อุไรสินธว์
ผู้จัดการโครงการค้าปลีก

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เริ่มงานที่บริษัท สหวิริยา จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบงานขาย และการตลาด รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านลอจิสติคส์ของผลิตภัณฑ์ การขายประมูลเข้าหน่วยงานราชการ อยู่ 2 ปี

จากนั้นฝ่ายขายหลอดภาพคอมพิวเตอร์ ที่บริษัทในเครือ ฮิตาชิ 2 ปี จึงย้ายมาทำงานกับบริษัท โกดักส์(ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบผลิตภัณฑ์กว่า 400 ชิ้น รวมทั้งดูแลชั้นวางสินค้าในร้านโกดัค ตำแหน่งสุดท้าย คือ ผู้จัดการโกดัค เอกซ์เพรสส์ ดูแลร้านค้าทั่วประเทศ ประมาณ 750 แห่ง

หลัง โกดัค ปิดตัวลง ไปทำงานกับบริษัท สี ไอซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลช่องทาง ROYALTYPROGRAM มีส่วนในการจัดโครงการ “PAINTER ROYALTY PROGRAM” อยู่ 6 เดือน ปี 2549 ร่วมงานกับ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนการค้าปลีก เมื่อมีการปรับองค์กร เป็นผู้จัดการโครงการค้าปลีก ดูแลร้านค้าปลีกทั่วประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงร้าน อีเกิล สโตร์

“แม้ว่าจะเลือกเรียน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่เมื่อเรียนไป จึงรู้ว่าตัวเองไม่เหมาะกับงานด้านนี้เพราะบุคลิกส่วนตัว ชอบพบปะพูดคุยกับคนอื่นมากกว่า มองว่างานด้านการตลาดเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เป็นความท้าทายที่นอกเหนือจากกรอบสี่เหลี่ยม ดังนั้น จึงตัดสินใจทำงานด้านการตลาดเรื่อยมา จนสะสมเป็นประสบการณ์การทำงานในปัจจุบัน”

“เป้าหมายของงาน คือ พยายามสร้างให้ร้าน อีเกิล สโตร์ กลับมาอยู่ในใจของผู้บริโภคอีกครั้ง ที่ผ่านมา มีการทำวิจัยเรื่องการค้าปลีกยางรถยนต์เมืองไทย และนำผลวิจัยที่ได้ มอบให้แก่ดีเลอร์ เพื่อให้เขาทราบว่า ปัจจุบันร้านของเขาอยู่ในอันดับที่เท่าไรของประเทศ ตลอดจนทราบถึงความเป็นไปของร้านอื่นๆ เพื่อจะได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาตนเองในอนาคต”

“สิ่งสำคัญของการทำงานเป็นทีม คือ การสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน เชื่อใจ เชื่อมั่น เคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน”

ภาณุพงศ์ อัฐฐะประภาส
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มงานที่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด รับผิดชอบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของตลาดไอที จากนั้นย้ายมาดูแลระบบการบริหารงานการตลาด ในแผนกสื่อสารการตลาด อยู่ 5 ปี

ต่อมาร่วมงานกับ บริษัท ดีเอชแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่งCOMMUNICATION SUPERVISER รับผิดชอบงานด้านสื่อสารการตลาด อยู่ 4 ปี จากนั้นร่วมงานกับบริษัท เมอร์ค จำกัด รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก และย้ายไปร่วมงานกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด ดูแลผลิตภัณฑ์บแรนด์ BASKIN-ROBBINS จนได้รับการโพรโมทเป็น ผู้จัดการขายสื่อสารองค์กร ดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งกลุ่ม อยู่ 2 ปี

“ต้นปี 2550 ร่วมงานกับบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนการทำงานประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก มองว่าการเติบโตของบริษัท ฯ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ที่ดี แม้ที่ผ่านมา การทำประชาสัมพันธ์ของบริษัท ฯ ค่อนข้างเงียบ แต่ต่อจากนี้ไป จะพยายามทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์บแรนด์ กูดเยียร์ ให้มากขึ้น”

“สิ่งสำคัญของการทำงานเป็นทีม คือ ต้องพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง และมีเป้าหมายเดียวกัน”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ/นาทลดา
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กันยายน ปี 2550
คอลัมน์ : เล่นเป็นทีม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/m7MJv
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th