บทความ

ผ่าแบทเตอรี หัวใจของแหล่งพลังงานในรถยนต์


คุณอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับ แบทเตอรี รถยนต์ ? อุปกรณ์ชิ้นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเครื่องยนต์ และระบบต่างๆ ที่ใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ ดังนั้นเราจึงเลือกล้วงลึกข้อมูลของ แบทเตอรี เพื่อตอบคำถามที่คุณอยากรู้ ซึ่งอาจช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมันได้ไม่น้อย

แบทเตอรี คือ อะไร ?

คือ อุปกรณ์สำรองไฟสำหรับระบบต่างๆ ในรถยนต์ เอาไว้ใช้ตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ และตอนที่ระบบไฟฟ้าต่างๆ ถูกเปิดใช้งาน ทั้งระบบแอร์ เครื่องเสียง นาฬิกา มาตรวัดต่างๆ ฯลฯ

ใน แบทเตอรี 1 ลูก ประกอบด้วยแผ่นธาตุบวก (POSITIVE PLATE) แผ่นธาตุลบ (NEGATIVEPLATE) แช่อยู่ในน้ำกรดซัลฟิวริค ไฟฟ้าที่ได้จาก แบทเตอรี เป็นไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี การคายประจุ หรือการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากตัว แบทเตอรี เรียกว่า ดิสชาร์จิง (DISCHARGING) เมื่อระบบไฟฟ้าต่างๆ ได้รับพลังงานเพียงพอแล้ว แบทเตอรี จะทำการประจุไฟฟ้าเข้าตัวมันเอง ซึ่งเรียกว่า ชาร์จิง (CHARGING) ภายในตัวของ แบทเตอรี จะแบ่งเป็นช่องเซลล์ และแต่ละเซลล์จะมีสะพานไฟเป็นตัวเชื่อมต่อ

หน้าที่หลักของ แบทเตอรี คือ ให้พลังงานในการสตาร์ทเครื่องยนต์ และเมื่อพลังงานไฟฟ้าในรถยนต์ถูกสร้างจากเจเนอเรเตอร์แล้ว แบทเตอรี จะเป็นตัวสำรองพลังงานเพื่อป้อนกระแสไฟฟ้าคงที่ให้กับ
อุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์ และบางจังหวะที่ไดชาร์จ ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอ แบทเตอรี จะเป็นตัวป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับระบบต่างๆ แทน

โดยปกติหลังจากที่เครื่องยนต์ทำงาน แบทเตอรี จะทำงานน้อยมาก เพราะเมื่อเครื่องยนต์หมุน ไดชาร์จจะทำงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนให้กับระบบต่างๆ แต่ในบางจังหวะที่รอบการทำงานของเครื่องยนต์ไม่คงที่ และจังหวะที่ระบบต่างๆ ต้องการกระแสไฟฟ้ามากๆ แบทเตอรี จะเป็นตัวป้อนกระแสไฟให้กับระบบแทน เมื่อประจุไฟใน แบทเตอรี ลดลง ไดชาร์จ ก็จะเป็นตัวจ่ายกระแสไฟมายัง แบทเตอรี เพื่อสำรองไฟไว้ใช้งานในครั้งต่อไป

ชนิดของ แบทเตอรี

โดยทั่วไป แบทเตอรี แบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ ถ้าพูดให้เข้าใจง่าย คือ แบทเตอรี ที่ต้องดูแล และไม่ต้องดูแล แต่ละชนิดมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกัน เราลองมาทำความเข้าใจกันก่อน

– แบบตะกั่วกรด (LEAD ACID)

แบทเตอรี แบบนี้มีใช้มานานมาก และเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันดี ใน แบทเตอรี ประกอบด้วยแผ่นธาตุบวก และแผ่นธาตุลบ แช่อยู่ในน้ำกรดซัลฟิวริค แบทเตอรี แบบนี้มีข้อดี คือ ราคาถูก แต่มีข้อเสียหลายอย่าง เช่น ต้องระวังตำแหน่งการวาง เพราะแต่ละช่องเซลล์จะมีจุกปิดสำหรับเติมของเหลว เช่น น้ำกรด และน้ำกลั่น ที่จุกปิดนี้จะมีช่องระบายไออยู่ด้วย เพราะเมื่อเกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการจ่ายกระแสไฟ หรือประจุไฟฟ้าก็แล้วแต่ มันจะเกิดความร้อนสูง จนทำให้ของเหลวเดือด และกลายเป็นไอ ซึ่งไอของน้ำกรด และน้ำกลั่นที่ระเหยออกมานั้น จะกัดกร่อนชิ้นส่วนที่เป็นสี หรือโลหะ ทำให้เกิดสนิม

แบทเตอรี ชนิดนี้ต้องคอยเติมน้ำกลั่นเป็นประจำ เนื่องจากมีการระเหยตัวของน้ำกลั่นในระบบ หน้าที่ของน้ำกลั่น คือ ตัวทำให้สารละลายอีเลคทรอไลท์เจือจางอยู่ในระดับที่เหมาะสม เวลาที่จอดรถไว้นานๆ จำเป็นจะต้องมีการสตาร์ทเครื่องยนต์ และเปิดใช้ระบบไฟฟ้าต่างๆ ด้วย เพื่อให้ไดชาร์จ ทำงานพร้อมกับ แบทเตอรี ไม่เช่นนั้น แบทเตอรี จะเสื่อมสภาพก่อนเวลา

– แบบเมนเทแนนศ์ ฟรี (MAINTENANCE FREE)

เป็น แบทเตอรี ที่มีการดูแลรักษาต่ำ คนส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าไม่ต้องเติมน้ำกลั่น แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ ! ต้องมีการดูแลรักษาเหมือนเดิม เพียงแต่ไม่จำเป็นต้องดูแลกันบ่อยๆ แบทเตอรี ชนิดนี้พัฒนาต่อมาจากแบบตะกั่วกรด โดยการเปลี่ยนมาใช้แผ่นธาตุแบบตะกั่วแคลเซียม นอกจากนี้แผ่นกั้นยังถูกออกแบบมาให้มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ เพื่อลดการสูญเสียประจุไฟฟ้า เมื่อเกิดปฏิกิริยาทางเคมี อีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ จุกปิดของแต่ละช่องเซลล์ที่มีช่องระบายไอ จุกปิดนี้มีการพัฒนาใหม่ให้มีการดักไอที่ระเหยออกมากลับเข้าไปใหม่ เพื่อลดการสูญเสียน้ำกลั่นในระบบ

ข้อดีของ แบทเตอรี ชนิดนี้ คือ มีอายุการใช้งานนานขึ้น 20-25 % เมื่อมีการกักเก็บไอระเหยได้ดี ก็ช่วยให้ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อย และช่วยป้องกันไม่ให้ห้องเครื่องยนต์เสียหายจากไอน้ำกรดที่ออกมาจากตัว แบทเตอรี แบบนี้เหมาะกับสภาพอากาศหนาวมากกว่าบ้านเรา เพราะบ้านเราอากาศร้อน จะทำให้การระเหยมีมากกว่าเมืองหนาว ดังนั้นต้องมีการดูแลเติมน้ำกลั่นเป็นปกติ เพียงแต่ไม่ต้องดูแลบ่อยเหมือนแบบแรก

แบทเตอรี เมนเทแนนศ์ ฟรี ดีจริงหรือไม่ ?

เรื่องนี้เป็นข้อถกเถียงเล็กๆ สำหรับผู้บริโภค บ้างก็ว่าดี เพราะไม่ยุ่งยากในการดูแลรักษา แต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น 20-30 % จาก แบทเตอรี แบบเดิม ต้องคิดให้ดีครับว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ ? เพราะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้น แบทเตอรี ชนิดนี้ ไม่ใช่ว่าไม่ต้องดูแล ควรอย่างยิ่งที่เจ้าของรถต้องตรวจสอบบ้างเป็นครั้งคราว เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว การจ่ายเงินเพิ่มจะเป็นเรื่องสิ้นเปลืองแบบเปล่าประโยชน์ แต่ถ้าคุณพิจารณาในประเด็นกลับกัน เช่น แบทเตอรี ชนิดนี้มีข้อดีในเรื่องของคุณภาพ ที่พัฒนาแผ่นตะกั่วให้ดีขึ้น มีการกักเก็บไอระเหยให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้ และเหลือให้สูญเปล่าน้อยลง ทำให้ แบทเตอรี มีกำลังไฟเพิ่มขึ้น ก็น่าจะเป็นเรื่องดี

ส่วน แบทเตอรี แบบเดิมที่จ่ายเงินในหลักพันต้นๆ ถ้าเราพอมีเวลาบ้าง ก็ไม่น่าเสียหายอะไร ? กลับช่วยให้เราประหยัดเงิน เรื่องนี้คุณต้องชั่งใจเองครับ !

เลือกให้ถูก ใช้ให้เหมาะ ?

การเลือก แบทเตอรี เป็นเรื่องสำคัญไม่น้อย เพราะถ้าเลือกไม่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อการใช้งานโดยตรง ฉะนั้นเพื่อป้องกันความเสียหาย และประหยัดค่าใช้จ่าย เรามีข้อแนะนำ ดังนี้

– ต้องเลือกขนาด แบทเตอรี ขั้ว ทิศทางของขั้วให้เหมือนเดิม
– อย่าเพิ่มแอมพ์ให้มากขึ้นโดยไม่จำเป็น เพราะการเพิ่มแอมพ์มากขึ้น เป็นการเพิ่มภาระให้ไดชาร์จอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการประจุไฟไม่เต็ม หลักง่ายๆ ในการเพิ่มแอมพ์ของ แบทเตอรี คือ ต้องเลือกความจุของ แบทเตอรี ให้น้อยกว่าขนาดแอมพ์ที่ไดชาร์จผลิตได้ 20 % เพื่อให้ไดชาร์จ สามารถประจุไฟเข้าแบทเตอรี ได้เต็มที่ตลอดเวลา
– เมื่อรู้ล่วงหน้าว่า ต้องเปลี่ยน แบทเตอรี ให้ไปเปลี่ยนที่ร้านที่ไว้ใจได้ เลือก แบทเตอรี ที่เหมาะสมกับรถแล้วให้ทางร้านชาร์จแบบช้า โดยอาจจะชาร์จข้ามคืน เพราะการกระตุ้นเซลล์แบบช้านั้น จะทำให้ แบทเตอรี มีอายุการใช้งานนานกว่าการชาร์จแบบเร็ว

ราคามีแรงจูงใจมากแค่ไหน ?

เนื่องจาก แบทเตอรี ลูกหนึ่งราคาไม่ใช่แค่ 400-500 บาทเหมือนแต่ก่อน ตอนนี้ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,500 บาท เป็นต้นไป ดังนั้นประเด็นนี้ จึงเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร และคุณเชื่อหรือไม่ว่า ? ในบ้านเรา มี แบทเตอรี วางจำหน่ายอยู่มากกว่า 20 ยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อมีจุดขายที่แตกต่างกัน เช่น ราคาที่ต่างกันแบบเห็นๆ ถ้าไม่เชื่อลองสอบถามราคา แบทเตอรี ขนาดเดียวกัน เปรียบเทียบแต่ละยี่ห้อดูก็ได้ แถมโพรโมชัน ยังต่างกัน เนื่องจากภาวะการแข่งขันในตลาด บางร้านที่เป็นตัวแทนของยี่ห้อหนึ่ง ก็จะลดพิเศษได้ บางร้านก็ลดไม่ได้

นอกจากราคาที่แตกต่างกันแล้ว อายุการรับประกันก็มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนยี่ห้อเช่นกัน แบทเตอรีเกรด เอ บางยี่ห้อรับประกันไม่นาน แต่บางยี่ห้อใจกล้า รับประกัน 18 เดือนก็มี ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ก่อนเปลี่ยน แบทเตอรี คุณควรลองศึกษาเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ไว้บ้างจะเป็นการดี เพื่อป้องกันความเสียใจที่เกิดไปเสียรู้ให้ร้านค้า !

5 วิธีดูแลรักษาง่ายๆ

การเปลี่ยน แบทเตอรี ลูกใหม่ ถึงไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่ายซะทีเดียว ด้วยเหตุผลเรื่องราคา และเพื่อเป็นการประหยัดเงิน ควรอย่างยิ่งที่จะเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษา แล้วยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะพิษด้วย เพราะน้ำกรดที่อยู่ภายใน และตะกั่วที่ใช้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวการที่จะทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก และมีอะไรบ้าง เรามาดูกันครับ

1.ตรวจรูระบายอากาศที่จุก อย่าให้สิ่งสกปรกไปอุดตันโดยเด็ดขาด
2. ตรวจเชคระดับน้ำกลั่นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำกลั่นที่มีคุณภาพเท่านั้นเพื่อเป็นการรักษาระดับความเข้มข้นของน้ำกรดให้คงที่ ระดับน้ำกรดภายในเซลล์ต้องอยู่สูงกว่าแผ่นธาตุประมาณ 1 ซม.
3. ทำความสะอาดขั้ว แบทเตอรี เพราะคราบเกลือที่เกาะอยู่ที่ขั้ว จะทำให้กระแสไฟเดินไม่สะดวก ส่งผลทำให้ระบบไฟฟ้าอื่นๆ ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ การทำความสะอาด ใช้น้ำร้อนราดที่ขั้ว แบทเตอรี โดยตรง แล้วถอดขั้ว แบทเตอรี ออกมาขัดเบาๆ ทั้งขั้วที่ตัว แบทเตอรี และขั้วของสายไฟ ด้วยกระดาษทราย เพื่อขจัดคราบสกปรกต่างๆ ออก จากนั้นใช้จาระบีทาบางๆ ทั้งสองด้านก่อนจะประกอบกลับเข้าไป
4. ตรวจเชคความตึงของสายพานไดชาร์จ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สำหรับรถเก่าควรตรวจเชคประสิทธิภาพการทำงานของไดชาร์จด้วย เพราะการทำงานที่ผิดปกติจะส่งผลให้ แบทเตอรี เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร
5. ควรตรวจดู เรกูเลเตอร์ และระบบไฟชาร์จของรถยนต์ทุกๆ 6 เดือน

สำรวจตลาด “13 แบทเตอรี ยอดนิยม”

3K

ผลิตโดย บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)
รุ่น 3K NINJA X100
ปริมาณจำนวนแผ่นธาตุ 15 แผ่น
ปริมาตรกระแสไฟฟ้า 75 แอมพ์
ราคา สอบถามตัวแทนจำหน่าย
การรับประกัน 12 เดือน

จุดเด่น แบทเตอรี 3 เค นินจา เอกซ์ 100 เหมาะสำหรับรถพิคอัพ ที่ต้องการ แบทเตอรีคุณภาพสูง ราคาประหยัด ใช้เทคโนโลยีการผลิตโดยใช้แผ่นกั้นชนิดพิเศษ คือ HIGH PERFORMANCE ENVELOPE เพิ่มสารเคมีสูตรพิเศษ มีคุณสมบัติลดปริมาณการกินน้ำกลั่นลงถึง 50 % เมื่อเทียบกับแผ่นกั้นกระดาษ ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า และยังเพิ่มเนื้อที่แผ่นธาตุ โดยมีเนื้อตะกั่วมากขึ้น และจ่ายกระแสไฟได้แรงขึ้น และออกแบบให้มีกำลังไฟในการสตาร์ทที่สูงกว่า แบทเตอรี ทั่วไป พร้อมมีการช่วยเหลือบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ทั่วประเทศ และบริการลากรถฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้ง

BOLIDEN

ผลิตโดย บริษัท สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี่ จำกัด
รุ่น 12 MB110 SMF
ปริมาณจำนวนแผ่นธาตุ 21 แผ่น
ปริมาตรกระแสไฟฟ้า 110 แอมพ์
ราคา สอบถามตัวแทนจำหน่าย
การรับประกัน 18 เดือน

จุดเด่น เป็น แบทเตอรี ไม่มีรู รวมถึงบริษัท ฯ ได้ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม กรมการขน ส่งทางบก และโครงการปลอดภัยไว้ก่อน จัดโครงการ BOLIDEN CALL CENTER เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ประสบเหตุ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่อง แบทเตอรี และระบบไฟฟ้ารถยนต์ โดยร่วมกับร้านค้าไดนาโมทั่วกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล จัดหน่วยบริการนอกสถานที่ไว้คอยบริการ

BOOZ

ผลิตโดย บริษัท สโตเรจแบตเตอรี่แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด
รุ่น NS100
ปริมาณจำนวนแผ่นธาตุ 15 แผ่น
ปริมาตรกระแสไฟฟ้า 75 แอมพ์
ราคา สอบถามตัวแทนจำหน่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนเนอร์ยี่ มาร์เก็ตติ้ง
การรับประกัน 12 เดือน
จุดเด่น ความทนทานของแผ่นธาตุ เนื่องจากผู้ผลิตไม่มีนโยบายลดขนาดแผ่นธาตุ
ไม่ว่าจะเป็นความหนาหรือความสูง ทำให้ แบทเตอรี มีความทนทาน

ES

ผลิตโดย บริษัท อี เอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
รุ่น E-2000
ปริมาณจำนวนแผ่นธาตุ 17 แผ่น
ปริมาตรกระแสไฟฟ้า 90 แอมพ์
ราคา 2,500 บาท
การรับประกัน 12 เดือน
จุดเด่น มีความจุ 90 แอมพ์ ให้กำลังไฟเพียงพอสำหรับรถรุ่นใหม่ในปัจจุบัน

FB

ผลิตโดย บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด
รุ่น FB GOLD 3000 (MAINTENANCE-FREE)
ปริมาณจำนวนแผ่นธาตุ 17 แผ่น
ปริมาตรกระแสไฟฟ้า 80 แอมพ์
ราคา 3,558 บาท
การรับประกัน 12 เดือน

จุดเด่น เป็น แบทเตอรี เติมกรด ชาร์จไฟมาจากโรงงาน มีตาแมวบอกสถานะกำลังไฟฉนวนแบทเตอรี แผ่นกั้นชนิดซอง (PE-GOLD SEPORTOR) ทำจากวัสดุ PE ช่วยถนอมโครงแผ่นธาตุ ไม่ตองดูแลเติมน้ำกลั่นบ่อย อายุการใช้งานทนทานกว่า แบทเตอรี ธรรมดา 25 % เก็บกำลังไฟสำรองไว้สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ แม้ไม่ได้ใช้รถนาน 2-3 เดือน

GREENSAVER

นำเข้าโดย บริษัท กรีนเซฟเวอร์ เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
รุ่น 45R
ปริมาณจำนวนแผ่นธาตุ 15 แผ่น
ปริมาตรกระแสไฟฟ้า 45 แอมพ์
ราคา สอบถามตัวแทนจำหน่าย
การรับประกัน 18 เดือน

จุดเด่น ประหยัดน้ำมันได้ 10-15 % ปลอดภัย ไร้มลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองมาตรฐานครอบคลุมทั่วโลก ISO/TS16949 สตาร์ทติดง่าย และทนทานต่ออุณหภูมิภายนอก กักเก็บกระแสไฟฟ้ายาวนาน

GS

ผลิตโดย บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด
รุ่น NS 100
ปริมาณจำนวนแผ่นธาตุ 15 แผ่น
ปริมาตรกระแสไฟฟ้า 70 แอมพ์
ราคา สอบถามตัวแทนจำหน่าย
การรับประกัน 12 เดือน

จุดเด่น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ได้รับการรับรอง ISO 9002,QS9000, ISO14001 เป็น WORLD-WIDE และ WORLD-CLASSTECHNOLOGY เนื่องจาก จีเอส มีโรงงานผลิต 28 แห่ง ใน 14 ประเทศทั่วโลก เป็นบแรนด์ที่มีอยู่ในตลาดนานถึง 111 ปี และมีจำหน่ายเข้าโรงงานประกอบรถยนต์ในสัดส่วนสูงที่สุดในไทย ถึง 60 %

PANASONIC

ผลิตโดย บริษัท พานาโซนิค แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด
รุ่น 65 D26R (L)
ปริมาณจำนวนแผ่นธาตุ 13 แผ่น
ปริมาตรกระแสไฟฟ้า 65 แอมพ์
ราคา 2,860 บาท
การรับประกัน 18 เดือน

จุดเด่น โครงแผ่นธาตุ FINE MESH EXPARDED GRID โครงแผ่นธาตุ บวกและลบเป็น แบบตาข่าย ชนิดตาละเอียด ผลิตจากตะกั่วผสม แคลเซียม ดีบุก ให้พลังสตาร์ทเครื่องยนต์แรงขึ้น ถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนทานต่อระดับความร้อนสูง และลดปริมาณการสูญเสียน้ำ

PUMA

นำเข้าโดย M.M.AUTO (THAILAND) CO.,LTD.
รุ่น ทุกรุ่น
ปริมาณจำนวนแผ่นธาตุ
ปริมาตรกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ 35-200 แอมพ์
ราคา สอบถามตัวแทนจำหน่าย
การรับประกัน 18 เดือน

จุดเด่น แผ่นธาตุของ พูมา เกิดจากการรีด ทำให้มีความหนาแน่นสูงกว่าแผ่นธาตุทั่วไป ซึ่งเกิดจากการหล่อ เป็นแบบรังผึ้งทำการจ่ายกระแสไผเร็วและแรงกว่าแผ่นธาตุทั่วไป ฟเลมอเรสเตอร์ ช่วยป้องกันไม่ให้แกสไฮโดรเจน ซึ่งติดไฟได้ รั่วไหลออกจาก แบทเตอรี ทำให้เกิดความปลอดภัยสูง และด้วยเทคโนโลยีการออกแบบใต้ฝาที่ช่วยป้องกันมิให้ไอน้ำกรดระเหยออกจาก แบทเตอรี ทำให้สะดวกต่อผู้ใช้รถโดยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน และป้องกันไม่ให้คราบไอกรดเกาะที่ขั้ว แบทเตอรี

TPS

ผลิตโดย บริษัท ทีพีเอส สโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด ในเครือ บริษัท น้ำมันปิโตรเลียม จำกัด
รุ่น N702, NS100
ปริมาณจำนวนแผ่นธาตุ 15 แผ่นเต็ม
ปริมาตรกระแสไฟฟ้า 80 แอมพ์
ราคา สอบถามตัวแทนจำหน่าย
การรับประกัน 12 เดือน

จุดเด่น ผลิตด้วยเทคนิคพิเศษ DRY CHARGE แผ่นธาตุ ที่ให้พลังไฟได้อย่างสมบูรณ์ เต็มที่ และทนทาน ไม่เสื่อมง่าย แม้ใช้งานในรถที่ขับบนผิวถนนที่ขรุขระ มีปริมาตรกระแสไฟฟ้า 80 แอมพ์ สูงสุดในตลาดเมื่อเทียบกับรุ่นเดียวกัน ส่วนใหญ่จะมีแค่ 70-75 แอมพ์เท่านั้น

YOKOHAMA

จำหน่ายโดย บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
รุ่น ROCKET SMF N50Z
ปริมาณจำนวนแผ่นธาตุ
ปริมาตรกระแสไฟฟ้า 60 แอมพ์
ราคา
การรับประกัน 12 เดือน

จุดเด่น ไม่ต้องบำรุงรักษา คุณภาพสูงพร้อมใช้งาน ทนทานและให้กำลังไฟสูง และไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน

YUASA

ผลิตโดย บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
รุ่น NS100 M
ปริมาณจำนวนแผ่นธาตุ 15 แผ่น
ปริมาตรกระแสไฟฟ้า 75 แอมพ์
ราคา 2,490 บาท
การรับประกัน 12 เดือน
จุดเด่น ไฟแรง สตาร์ทติดง่าย คุณภาพเชื่อถือได้------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการข่าวธุรกิจและสังคม
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กันยายน ปี 2550
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/AvL2V
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

IAM BANGKOK 2018 รวมรถตกแต่งหลากหลายสไตล์ จัดเต็มแน่นห้าง ZPELL!
สื่อสากล แฟมิลี แรลลี ครั้งที่ 13 “หอบความสุข ไปแบ่งปัน”
ALL-NEW HONDA CR-V
TOKYO AUTO SALON 2017 งานชุมนุมรถแต่ง สุดขั้ว !