บทความ

SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL


รถขับเคลื่อน 4 ล้อ จะเป็นพาหนะสู่อิสรภาพก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจคุณสมบัติมันอย่างถ่องแท้
และอิสรภาพจะมีความหมายก็ต่อเมื่อรู้จักอย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าของมัน

คำจำกัดความเหล่านี้ คือ ที่มาของโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ SPIRIT OF
THE 4×4 DRIVING SCHOOL ซึ่งปีนี้ได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 9 แล้ว

สำหรับการอบรมครั้งแรกรับปี 2550 ในหลักสูตรระดับเบสิค รุ่นที่ 77 เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2550
ที่ผ่านมา ณ ไร่พาร์คแอนด์แรนช์ อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี

บรรยากาศของการอบรมเต็มไปด้วยสีสันของการเรียนรู้ ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมแต่ละท่านมีมุมมอง
และข้อคิดแตกต่างกัน เราได้เก็บบันทึกความรู้สึก และความทรงจำนั้นมาถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้ทราบ
ในช่วงสัมภาษณ์ความรู้สึก

ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อในภาคทฤษฎี ยังคงความเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาสาระต่างๆ
ที่ผู้ขับขี่รถประเภทนี้ยังได้เรียนรู้มาก่อน เช่น การใช้เกียร์ การควบคุมรถ รอบเครื่องยนต์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ พร้อมการแก้ไขอย่างถูกวิธี ฯลฯ

โดยผู้เข้าอบรมยังได้ทดลองการขับในสนามฝึกที่ออกแบบอุปสรรคมาจากสภาพพื้นที่ธรรมชาติ
เริ่มตั้งแต่ เนินสลับ เนินลูกระนาด เนินชันยาว เนินลาดเอียงสลับซ้าย/ขวา บ่อโคลน บ่อทราย สะพานซุง
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริงได้อย่างเต็มที่

นอกจากสนามฝึกที่ทางโรงเรียนได้จัดไว้ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะกันแล้ว ยังมีเส้นทางธรรมชาติไว้ให้
ผู้เข้าอบรมได้ลองของจริง ตลอดเส้นทางที่ขับรถลัดเลาะไปตามแนวเขา จะพบกับอุปสรรคต่างๆ
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งต้องใช้ทักษะและการฝึกฝนจากสนามฝึกมาใช้แก้ปัญหากันจริงๆ เพื่อให้ได้
ประสบการณ์ครบทุกรูปแบบ

การอบรมของโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING
SCHOOL ได้เปิดอบบรมในระดับเบสิค และระดับแอดวานศ์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องผ่านระดับเบสิคก่อน
ท่านใดสนใจ และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุกานดา ปภัสร์พงษ์ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 404-405

 

ข้อคิดครูฝึกประจำรุ่น
“สำหรับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ใบอนุญาตขับขี่ทั่วไปไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าสามารถขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อไปถึง
จุดมุ่งหมายได้ เพราะการขับรถประเภทนี้ผู้ขับต้องเรียนรู้วิธีการขับ และวิธีการใช้เกียร์อย่างถูกต้อง
โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางในเส้นทางทุรกันดาร จึงจะไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย”

 

ความรู้สึกของนักเรียนสปิริท หลักสูตรระดับเบสิค รุ่นที่ 77
1. FRANK SWITALA
“ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติอย่างถูกวิธี ประสบการณ์นี้ทำให้เกิดความชำนาญ
เมื่อเจออุปสรรคต่างๆ สามารถแก้ปัญหาได้”

2. พิศาล วิวัฒน์สกุลสุข
“การได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง และได้คำแนะนำในการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่เป็นวิชาการ ทำให้เราเกิด
ความมั่นใจในการที่จะพารถและตัวเราไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย และไม่เกิดความเสียหาย”

3. นิพัทนพร เลอศิลป์
“ทุกคนที่นี่ทั้งครูและเพื่อนๆ ทำให้ผมเข้าใจถึงความหมายของชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งน้อยคนจะได้สัมผัส รวมทั้งความหมายของคำว่า 4×4 และสปิริท ทุกอย่างจัดได้ดีมาก”------------------------------
เรื่องโดย : ถาวร
ภาพโดย : ราชวัตร แสงจันทรา
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2550
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/NAGqp
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,385,000
2.
5,099,000
5.
3,580,000
9.
2,379,000
10.
2,959,000
11.
3,999,000
12.
19,900,000
13.
16,900,000
14.
689,000
16.
1,094,000
17.
359,000
18.
655,000
19.
1,350,000
20.
1,070,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th