บทความ

4×4 ดอนเมือง กรุ๊ป


ชมรม 4×4 ดอนเมือง กรุ๊ป เริ่มต้นมาจากกลุ่มผู้ชื่นชอบธรรมชาติ และทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันมา
โดยตลอด ทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร มอบเครื่องอุปโภค
บริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ โดยใช้มอเตอร์ไซค์วิบากในการเดินทาง โดยมีชื่อกลุ่มว่า “ดอนเมือง กรุ๊ป”

ต่อมาภายหลังอะไหล่มอเตอร์ไซค์เริ่มหายากและมีราคาแพง เพราะผู้ใช้มีจำนวนน้อยลง การหา
ซื้อรถและจดทะเบียนก็ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น ชมรม ฯ จึงเริ่มหันมาใช้รถโฟร์วีลดไรฟแทน
เมื่อมีสมาชิกที่ใช้รถประเภทนี้มากขึ้น จึงได้เพิ่ม “4×4″ เข้าไปในชื่อเดิม จนกลายมาเป็น
“4×4 ดอนเมือง กรุ๊ป”

ชมรม ฯ ก่อตั้งมายาวนานกว่า 20 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์เป็นหมู่คณะ ซึ่งมีโอกาส
ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้พบเพื่อนใหม่ๆ พร้อมสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามความเหมาะสม

ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศหลากหลายสาขาอาชีพ รวมแล้วประมาณ 38 คัน โดยมี พรเทพ
จินดาอินทร์ เป็นประธานคอยดูแลและประสานงานกิจกรรมต่างๆ ชมรม ฯ ไม่มีการเก็บค่าสมาชิก
รายปี การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกมีเพียงอย่างเดียวที่ใช้ในการสมัคร คือ “หัวใจ” เพราะตลอดระยะ
เวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกันมา ชมรม ฯ อยู่ได้ก็เพราะสมาชิกทุกคนมีหัวใจดวงเดียวกัน

สำหรับท่านที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมกับชมรม 4×4 ดอนเมือง กรุ๊ป สามารถเข้าไปติดตามข่าวสาร
ได้ที่ www.4x4donmuanggroup.com หรือติดต่อไปยัง พรเทพ จินดาอินทร์ ประธานชมรม ฯ
โดยตรงได้ที่ โทร. 08-1866-7750------------------------------
เรื่องโดย : ธนกฤต นรพันธุ์พงศ์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2550
คอลัมน์ : ชุมชนชาวโฟร์วีลล์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/9s8Py
อัพเดทล่าสุด
20 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
2,490,000
2.
1,500,000
3.
5,099,000
5.
2,379,000
6.
3,999,000
7.
16,900,000
10.
655,000
11.
1,350,000
12.
21,800,000
13.
21,500,000
14.
19,800,000
15.
31,900,000
16.
24,700,000
17.
5,350,000
18.
8,999,000
19.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th