บทความ

ท่องธรรมชาติไปกับ กลุ่มผจญไพรอุตรดิตถ์


จากกลุ่มคนเล็กๆ ที่ชื่นชอบในรถ 4WD และรักชีวิตผจญภัยโดยใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ เป็นเพื่อนเดินทางได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับชมรมรถขับเคลื่อนสี่ล้อต่างๆ ได้พบปะสังสรรค์ ไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมทั้งมีการติดต่อกันผ่านทางเวบไซท์ www.4x4utt.com ทำให้เกิดความสามัคคี ความคิดและความรู้สึกที่คล้ายกัน เป็นที่มาของการเริ่มต้น “กลุ่มผจญไพรอุตรดิตถ์” ซึ่งต่อมากลุ่มสมาชิกได้ขยายตัวมากขึ้นจนปัจจุบันนี้มีรถเข้าร่วมกว่า 50 คัน

ช่วงระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ก่อตั้ง กลุ่มผจญไพรอุตรดิตถ์ พวกเขาได้รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมบ่อยครั้ง มีทั้งการเข้าไปให้ความช่วยเหลือมอบอุปกรณ์ บริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียน หรือชุมชนในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนั้นยังได้จัดทริพเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปในที่ต่างๆ เพื่อพบปะเพื่อนสมาชิกต่างจังหวัด มีการแนะนำให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างเพื่อนสมาชิก เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม หรือเป็นสมาชิก ชมรม ฯ ฝากบอกว่าไม่ต้องเสียค่าสมัครเพียงแค่ท่านใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ชื่นชอบในการเดินทาง และมีความตั้งใจที่จะร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม สามารถมาสมัครได้ที่ สมเกียรติ เสือทองคำ ประธานชมรม ฯ โทร. 0-9856-1677 หรือเวบไซท์ www.4x4utt.com

 

คณะกรรมการกลุ่มผจญไพรอุตรดิตถ์
สมเกียรติ เสือทองคำ ประธานชมรม ฯ
พตท. สำเริง พรมแก้วต่อ รองประธานชมรม ฯ
อ. สุรพล วงศ์สุดดี รองประธานชมรม ฯ
อ. ประสาน ดีอุดม รองประธานชมรม ฯ
จสอ. พานิช ชูแดง รองประธานชมรม ฯ
สุรเศรษฐ์ พรมยวน เลขานุการ
ทวีศักดิ์ สุขเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ
อ. ธวัฒน์ เข็มเพร็ช เหรัญญิก
ชัยวัฒน์ ชินวงษ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
เพิ่มศักดิ์ แพ่งเมือง ประชาสัมพันธ์
ดนัย มะโนแจ่ม ประชาสัมพันธ์
วันชัย สุขทรัพย์ไพศาล ประชาสัมพันธ์
โอ 4WD ประชาสัมพันธ์
ปอง 4WD ประชาสัมพันธ์
ไพศาล หรรษไพบูลย์ ปฏิคม
ชยกร รักษาสัตย์ ปฏิคม
อ. โป้ง 4WD ปฏิคม
ปิยภาสน์ อุทัยฉาย แพทย์ประจำสนาม


------------------------------
เรื่องโดย : ถาวร พรมพิทักษ์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2549
คอลัมน์ : ชุมชนชาวโฟร์วีลล์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/VqGQK
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
2,180,000
2.
19,800,000
3.
31,900,000
4.
24,700,000
5.
1,990,000
6.
12,959,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th