บทความ

ร่วมเดินผจญภัยไปกับ


จากกลุ่มคนเล็กๆ ที่รักชีวิตการเดินทางผจญภัย โดยใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นเพื่อนเดินทาง ซึ่งได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับชมรมรถขับเคลื่อนสี่ล้อต่างๆ และจากการที่ได้พบปะสังสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ “ชมรมขอนลอย” พร้อมทั้งก่อตั้งเวบไซท์ www.khonloy.com เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรม ฯ ทำให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้ใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อทั่วไปอย่างกว้างขวาง

การก่อตั้งชมรม ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ และอนุรักษ์ธรรมชาติ ช่วยเหลือสังคม สร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และเสนอสาระประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สมาชิก ตลอดจนสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกในชมรม ฯ

สำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิก ทางชมรม ฯ มีเงื่อนไข 2 ข้อ คือ ต้องเคยร่วมเดินทางกลับกลุ่มขอนลอย มาอย่างน้อย 1 ครั้ง และต้องเสียค่าสมัคร 500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ www.khonloy.com หรือ jetsada@khonloy.com

 

รายชื่อสมาชิก ชมรมขอนลอย

สมเกียรติ ศรีจารุพฤกษ์ ที่ปรึกษาชมรม กิตติมศักดิ์

ทองทศ นกจันทร์ ประธานชมรม กิตติมศักดิ์

สุวิชัย ทองภู

ทิตติรัตน์ สุวรรณศรี

วสันต์ แซ่เบ้

ธีรเดช ขาวสบาย

ปิยะ วิรัตน์เศรษฐสิน

วัฒนาการ บุญใจใหญ่

ชัยญา ราชำ

เจษฎา วรรณชารี

สุดใจ อาคม

ประทัย พิริยะสุรวงศ์

อุธรณ์ สุโพธิ์

พงศ์ธร เทียนสรรค์

อชิตพล ปลอดภัย

ประยุทธ ปาลวัฒน์

อนันต์ชัย อินทรพงศ์------------------------------
เรื่องโดย : ถาวร พรมพิทักษ์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2548
คอลัมน์ : ชุมชนชาวโฟร์วีลล์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/H01OW
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th