บทความ

เดินทางท่องเที่ยวไปกับ


จากการที่ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ และชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติเหมือนกัน จึงทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้รวมตัวกันก่อตั้ง ชมรมไม้เมือง ขึ้นมา

โดยการรวมตัวของกลุ่มผู้ใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อนี้มีวัตถุประสงค์ของชมรมเน้นในเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อมอบสาธารณูปโภคอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในชุมชนห่างไกล โดยอาศัยรถขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นยานพาหนะในการทำกิจกรรมพร้อมสอดแทรกมารยาทการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง แนะแนวทางการเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ดี และปลูกฝังการเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่สมาชิกของชมรมและครอบครัวของสมาชิกที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน

สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ สร้างความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในชมรม และพยายามรักษามิตรภาพเหล่านั้นไว้ด้วยสายใยแห่งความผูกพันผ่านการทำกิจกรรม และการเดินทางเพื่อประโยชน์แก่สังคมร่วมกัน อีกทั้งสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับสมาชิกในด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีม เช่นการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การให้เกียรติ และให้อภัยซึ่งกันและกัน เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกและร่วมทำกิจกรรมกับทางชมรมไม้เมือง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ปกรณ์ สุวรรณโพธิ์ศรี ประธานชมรม ฯ โทร. 0-2248-1102, 0-1314-7454 หรือเวบไซท์ www.4wheels-driverhop.com

 

รายชื่อคณะกรรมการและสมาชิกชมรมไม้เมือง

วุฒิชัย ถาวรศักดิ์ ประธานที่ปรึกษา ฯ อาวุโส

สมพงษ์ อุดมศิริกุล รองประธานที่ปรึกษา

กร อาจพงษ์ ที่ปรึกษาการตลาด

ปกรณ์ สุวรรณโพธิ์ศรี ประธานชมรม ฯ

ชาร์ลี เดกูชมัน ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก

บุญช่วย เหลืองทอง ประสานงาน

เสรี ชาวราษฎร์ ผู้ช่วยกิจกรรม

วสันต์ แก้ววิชิต ผู้ช่วยกิจกรรม

อธิศ อรุโณทัย ผู้ช่วยกิจกรรม

เกียรติภูมิ ศรีสิงห์โฉม สมาชิก

ทักษิณ วงษ์สวรรค์ สมาชิก

อนุวัฒน์ แดงน้อย สมาชิก

อภิรัตน์ ผอบทิพย์ สมาชิก

ปรีชา ผดุงสัตยวงศ์ สมาชิก

รัช ภักดีธรรม สมาชิก

GIL RAGOWSKY สมาชิก

สุเชาว์ แก้วประเสริฐ สมาชิก

ธรรมวิทย์ หวังภูชเคนทร์ สมาชิก

คุณเล็ก สมาชิก------------------------------
เรื่องโดย : ถาวร พรมพิทักษ์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2548
คอลัมน์ : ชุมชนชาวโฟร์วีลล์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/o7Ty9
อัพเดทล่าสุด
8 Oct 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,090,000
3.
2,229,000
4.
779,000
5.
3,590,000
7.
1,316,000
8.
1,749,000
9.
1,699,000
11.
3,299,000
12.
5,399,000
13.
6,799,000
14.
3,249,000
15.
4,980,000
16.
53,500,000
18.
3,600,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th