บทความ

SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL


การอบรมหลักสูตรระดับเบสิค รุ่นที่ 59 ของโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2547 ที่ผ่านมา ณ ไร่พาร์คแอนด์แรนช์ อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบบรมจากหลากหลายอาชีพจุดประสงค์เพื่อรู้ถึงสมรรถนะของรถอย่างลึกซึ้งและสามารถขับรถขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างถูกต้อง

ในช่วงเช้า หลังจากผู้เข้าอบรม ครูฝึก และสตาฟฟ์ ทำความรู้จักกันเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่การอบรมภาคทฤษฎี เริ่มจากแนะนำการใช้รถ ระบบขับเคลื่อนของรถแต่ละรุ่น ระบบส่งกำลัง และการตรวจสอบสัญญาณไฟระบบขับเคลื่อน รวมทั้งแนะนำการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเส้นทาง จากนั้นเป็นเทคนิคการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ เริ่มจากท่านั่งจับพวงมาลัย การใช้รอบเครื่องอย่างถูกต้อง

นอกจากนั้นยังพูดถึงอุปสรรคต่างๆ ที่ผู้ใช้รถอาจจะได้เจอเมื่อเดินทางเข้าไปในเส้นทางธรรมชาติการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงคำแนะนำเมื่อต้องเดินทางเข้าไปเที่ยวในป่า ตลอดจนเทคนิคพิเศษการดูแลรถขับเคลื่อนสี่ล้อทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

ช่วงบ่ายก่อนเข้าสนามจริง มีการแนะนำถึงแผนผังของสนามอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการขับ ผ่านอุปสรรคต่างๆ ที่มี ว่าตรงจุดไหนจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ผ่านอุปสรรคนั้นๆไปได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหายทั้งรถและคน

จากนั้นเป็นการทดลองขับจริงในสนามฝึกที่แบ่งออกเป็นสถานี โดยจำลองสภาพเส้นทางและอุปสรรคเอาไว้ครบ มีทั้งเนินชัน เนินสลับ เนินเอียง ร่องหิน บ่อโคลน บ่อทราย บ่อน้ำ และสะพานซุง โดยมีครูฝึก และสตาฟฟ์คอยดูแล และควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถขับขี่ได้อย่างถูกต้อง หลังจากที่ได้ทดลองขับในสนามฝึกจนเกิดความชำนาญมากขึ้น สามารถขับผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ โดยเลือกใช้เกียร์อย่างถูกต้อง ใช้รอบเครื่องอย่างเหมาะสม รวมถึงการควบคุมรถได้อย่างมั่นใจ

ในช่วงเย็นหลังจากอาหารค่ำมื้ออร่อยเป็นการบรรยายจากวิทยากรกรมป่าไม้ ในบรรยากาศสบายๆ เพื่อทำความเข้าใจในการขอใช้พื้นที่การเดินทางเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ การดำรงชีพในป่า รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร และการดูแลสิ่งแวดล้อม หลังจากฟังบรรยายเสร็จในเวลาประมาณ 3 ทุ่ม ก็เป็นการฝึกขับรถเข้าไปในเส้นทางธรรมชาติ โดยมีครูฝึกและสตาฟฟ์คอยควบคุมดูแล และแนะนำผ่านวิทยุสื่อสารอย่างใกล้ชิด ตลอดเส้นทาง สร้างความตื่นเต้นสนุกสนานให้ผู้เข้าอบบรมทุกคน

วันที่สองระหว่างอาหารเช้าผู้เข้าอบรมต่างพูดคุยถึงความประทับใจจากการได้สัมผัสในเส้นทางธรรมชาติเมื่อคืน ก่อนผู้เข้าอบรมทุกคนจะเข้าไปในเส้นทางธรรมชาติอีกครั้ง เพื่อทบทวนหลักสูตรระดับเบสิคที่ได้รับการอบรมมา รายการสุดท้ายเป็นพิธีมอบใบประกาศเพื่อยืนยันการผ่านการอบรมหลักสูตรระดับเบสิค ของโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL

ผู้สนใจการใช้งานรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่ถูกต้อง พร้อมฝึกขับในสนามจำลองและเส้นทางจริงสามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 126, 127 (คุณสุกานดา) ทุกวันทำการ

 

ความรู้สึกของนักเรียนสปิริท หลักสูตรระดับเบสิค รุ่นที่ 59

1. อนุวัฒน์ บุญช่วย

“ก่อนที่จะมาเรียนก็กลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้ แต่พอได้รับคำแนะนำจากครูฝึก ทำให้มีความมั่นใจกล้าตัดสินใจ และมีทักษะสมาธิในการขับขี่มากขึ้น”

2. นพดล ทองระอา

“ชอบการเดินทางท่องเที่ยวแต่ไม่รู้ทักษะการใช้ระบบเกียร์ของรถขับเคลื่อนสี่ล้อ จึงตัดสินใจมาเรียนได้อะไรหลายๆ อย่างกว่าที่คิด สามารถนำไปใช้จริงได้”

3. สมเจตน์ แจ้งสม

“บรรยากาศในการฝึกอบรม สนุกดี ชอบมาก ได้รู้พื้นฐานการขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ รู้สมรรถนะของรถได้ทักษะในการบังคับรถให้ผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดี ช้าๆ แต่ชัวร์”

4. ศรันย์ สำราญถิ่น

“ความรู้เทคนิคที่ได้รับจากครูฝึกสามารถเอามาใช้ในการขับขี่ได้หมดทำให้มีสมาธิในการควบคุมรถให้ผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดี และสามารถใช้ในสถานที่จริงได้”

5. จำเริญ โตโฉม

“ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้ใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นมากขึ้นฝึกให้มีสมาธิใจเย็นและรอบคอบในการที่จะพารถให้ผ่านอุปสรรคตรงหน้าไปได้อย่างปลอดภัย”

6. สรชัย ช่างเสา

“ที่นี่น่าสนใจมากได้เรียนรู้การใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างถูกวิธีได้ทดลองขับในพื้นที่จริงนอกเหนือจากสนามจำลองด้วยตนเอง รู้ถึงการสอนที่สามารถนำมาใช้จริงได้และเชื่อมั่นถึงระบบการสอนและเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับจากการถ่ายทอดของครูฝึก”

7. แปลก บูรณะพิมพ์

“เมื่อก่อนใช้รถอย่างสมบุกสมบันมาก คือ ขับลุยอย่างเดียว คิดว่าใช้เป็นแล้วแต่พอเข้ามาอบรมทำให้ทัศนคติเดิมๆ เปลี่ยนไป ได้ฝึกการขับและการใช้เกียร์ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อทำให้มีทักษะการขับรถประเภทนี้มากขึ้น”

8. โฆษิต จันทร์เพ็ญ

“รู้จักโรงเรียนนี้จากนิตยสาร 4 WHEELS ชอบในรถขับเคลื่อนสี่ล้อแต่ยังไม่รู้จักทักษะการใช้รถอย่างถูกต้อง เมื่อมีโอกาสจึงเข้าอบรม ทำให้รู้จักการใช้เกียร์และการควบคุมรถ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อใช้งานในสถานที่จริง โดยเฉพาะช่วงขับตอนกลางคืน รู้สึกประทับใจมาก ทุกคนเป็นกันเองดี”

9. สมหมาย ลอยพริ้ง

“มาฝึกเพื่อต้องการรู้ทักษะในการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างถูกวิธี เพราะชอบเดินทางทำให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ บรรยากาศในการฝึกดีครับมีการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนสมาชิกที่มาอบรม ดูอบอุ่นและเป็นกันเอง”------------------------------
เรื่องโดย : ถาวร พรมพิทักษ์
ภาพโดย : ชูสิทธิ์ สิทธิวรรณ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2547
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/UBwYN
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th