บทความ

คาราวาน แรลลี ฟอร์ด รักษ์ทะเลไทย


“ระยอง” เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 179 กิโลเมตร เป็นแหล่งอาหารทะเลและผลไม้นานาชนิด เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเป็นเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่สำคัญ

เมื่อเร็วๆ นี้ ฟอร์ด ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมสำหรับลูกค้าที่ใช้รถ ฟอร์ด ในรูปแบบแรลลี คารวาน ภายใต้ชื่อฟอร์ด แรลลี คาราวาน เชิงอนุรักษ์ บนเส้นทางกรุงเทพ ฯ-ระยอง-แหลมแม่พิมพ์ พร้อมเชิญสื่อมวลชนร่วมทดสอบรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ ไฮ-ไรเดอร์ ที่มีการปรับโฉมใหม่ เพิ่มความโฉบเฉี่ยวมากขึ้น

การจัดกิจกรรมแรลลีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้รถ ฟอร์ด ได้เดินทางสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทย รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยเฉพาะเต่าทะเล ซึ่งเป็นสัตว์สงวนที่ใกล้จะสูญพันธุ์

4 WHEELS ได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับคาราวาน แรลลี เชิงอนุรักษ์ ครั้งนี้ด้วย

เช้าวันแรก
เดินทางสู่ เกาะมันใน

8 นาฬิกา บรรดาผู้เข้าร่วมคาราวาน แรลลี มาพร้อมกัน ณ บริเวณ โชว์รูมฟอร์ด นิวเอรา เซลส์ รามอินทรา ฟังบรรยายสรุปเส้นทาง จนกระทั่งได้เวลาจึงออกเดินทาง สนุกสนานกับกิจกรรมแรลลีค้นหา RC เรื่อยมาจนมาถึงจุด TC 1โรงงานโลตัส คริสตัล จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงงานเจียระไนแก้ว ส่งออกต่างประเทศ คณะคาราวานได้เข้าชมขั้นตอนการผลิตตั้งแต่นำวัตถุดิบมาหลอม และเป่าเป็นรูปทรงต่างๆ ไปจนถึงการเจียระไนตกแต่งให้เกิดความสวยงามประณีตดูแปลกตา

และก่อนจะเดินทางต่อต่างก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้วติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากคนละชิ้นสองชิ้น จากนั้นไปยังจุด TC 2 พร้อมรับประทานอาหารกลางวันกันที่ สุภัทราแลนด์ ซึ่งในบริเวณพื้นที่ของที่นี่ด้านหน้าเป็นร้านอาหารด้านหลังมีสวนผลไม้นานาชนิด รวมทั้งได้นั่งรถเข้าไปชมสวนผลไม้ อีกด้วย

ช่วงบ่ายหลังจากที่ขบวนคาราวานทั้งหมดมาถึงจุดฟินิช ที่โรงแรมหินสวยน้ำใสแล้ว มีโพรแกรมพิเศษพาคณะคาราวานทั้งหมดเดินทางไปที่ท่าเรือแหลมตาล เพื่อขึ้นเรือไปยัง เกาะมันใน ชมบ่ออนุบาลเต่าทะเล ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

จากท่าเรือแหลมตาลถึงเกาะมันในเราใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เราได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ที่ดูแลประจำบนเกาะแห่งนี้แล้วเดินเยี่ยมชมบ่ออนุบาลเต่าทะเล”โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล” เกิดขึ้น เนื่องจากในอดีตทรัพยากรเต่าทะเลในน่านน้ำไทยถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และจากที่เต่าทะเลเป็นสัตว์ที่เจริญเติบโตช้า กว่าจะผสมพันธุ์ได้ต้องใช้เวลานับสิบปี อีกทั้งมีศัตรูทางธรรมชาติ รวมไปถึงมนุษย์เราด้วย จึงทำให้เต่าทะเลนั้นลดจำนวนลงอย่างมาก โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จึงเริ่มก่อตั้งขึ้นตามพระประสงค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลให้ดำรงอยู่ และได้ทรงพระราชทาน “เกาะมันใน” ใช้เป็นที่ตั้งโครงการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2522 โดยกรมประมงและกองทัพเรือร่วมกันดำเนินการ และได้โอนสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พศ. 2545 และเปลี่ยน
ชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก” โดยขยายความรับผิดชอบในการศึกษาการแพร่และขยายพันธุ์สัตว์ทะเลหายากชนิดอื่นด้วย คือ ปะการัง พะยูน โลมา และหอยมือเสือ

ในบริเวณศูนย์วิจัย ฯ บนเกาะแห่งนี้ได้แบ่งพื้นที่ เป็นบ่ออนุบาลเต่าทะเล ซึ่งมีทั้งเต่ากระ และเต่าตนุ มีส่วนของอาคารแสดงพิพิธภัณฑ์ สัตว์ทะเล และบริเวณอ่าวหน้าบ้าน ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์แนวประการัง อีกด้วย คณะคาราวานใช้เวลาเดินชมบ่ออนุบาลเต่าทะเล และพิพิธภัณฑ์อยู่นานพอสมควรก็ต้องอำลาเดินทางกลับโรงแรม ทุกคนต่างเก็บเอาจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกลับไปด้วย

ตกค่ำมีงานเลี้ยงสังสรรค์แบบเป็นกันเองพร้อมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ บนเวที สร้างความสนุกสนานเฮฮา พร้อมประกาศผลรางวัลแรลลี ที่ได้ร่วมแข่งขันกันมาในช่วงกลางวัน จากนั้นก็แยกย้ายกันไปพักผ่อน

วันสุดท้าย
เดินทางกลับ ประทับใจ

เช้าวันรุ่งขึ้น คณะคาราวานได้เดินทางไปที่หาดแหลมแม่พิมพ์ เพื่อไปร่วมงานพิธีเปิด ศาลา “ฟอร์ดร้อยปี ร้อยใจรักษ์ทะเลไทย” โดยมี ปลอดประสพ สุรัสวดี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ฉัตรชัย บุนนาค ประธาน ฟอร์ประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยความร่วมมือระหว่าง ฟอร์ด ระยอง, ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งการสร้างอาคารนิทรรศการ “ฟอร์ดร้อยปี ร้อยใจรักษ์ทะเลไทย” นี้เป็นการร่วมกิจกรรมการกุศลในวาระครบรอบ 100 ปี ฟอร์ด มอเตอร์คัมพานี ใช้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล

ภายในอาคารประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูลที่มีผู้สนใจสามารถเข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล และส่วนที่แสดงนิทรรศการ พร้อมบ่อ TOUCH POOL ขนาดเล็กแสดงสัตว์ทะเลบางชนิด สำหรับให้เด็กๆและประชาชนทั่วไปสามารถสังเกตลักษณะและความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านี้ได้อย่างใกล้ชิด

หลังจากที่ประธานเปิดงานเดินชมนิทรรศการภายในอาคารแล้ว ก็ลงมาปล่อยเต่ากระ กลับคืนสู่ท้องทะเลเราได้แต่หวังว่าเต่าเหล่านั้น คงจะรอดและกลับมาวางไข่ที่เกาะมันในอีกครั้ง

เกาะมันใน ตั้งอยู่ในเขตตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีพื้นที่ประมาณ 131 ไร่ มีอ่าวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง เช่นอ่าวต้นมะขาม อ่าวหินโขดหญ้า อ่าวโกงกาง และอ่าวหน้าบ้าน โดยเฉพาะที่อ่าวหน้าบ้านมีปะการัง ส่วนอ่าวโกงกางมีหาดทรายเรียบ

บนเกาะมันในเป็นที่ตั้งของ โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล มีพันธุ์เต่าตนุ และเต่ากระ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เกาะมันในอยู่ห่างจากแหลมแม่พิมพ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือจากแหลมแม่พิมพ์ หรืออ่าวมะขามป้อม ก็ได้ ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในโทร. (038) 616-096, 657-466------------------------------
เรื่องโดย : ถาวร พรมพิทักษ์
ภาพโดย : ถาวร พรมพิทักษ์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2547
คอลัมน์ : ชีวิตอิสระ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/unxZF
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th