บทความ

THAI YOUNG AUTOMOTIVE DESIGNER AWARD 2003


บริษัท สื่อสากล จำกัด จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 20″ ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพคท์เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2546 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง โดยมียอดจองรถภายในงานถึง 18,418 คัน และมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมงานอย่างล้นหลามถึง 1,635,499 คน

การจัดงานดังกล่าวนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศแล้วยังต้องการที่จะสนับสนุนการศึกษาด้านการออกแบบยานยนต์ของสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาวงการยานยนต์ในอนาคตทั้งมุ่งหวังให้เป็นแหล่งทัศนศึกษาของนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

บริษัท ฯ จึงร่วมกับ ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเรียนการสอนด้านการ
ออกแบบรถยนต์ จัดประกวดออกแบบยานยนต์ ครั้งที่ 4 หรือ THAI YOUNG AUTOMOTIVE DESIGNER AWARD 2003 ภายใต้หัวข้อ “ยานยนต์ใหม่ เพื่อคนไทยวันหน้า” รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่เข้าประกวดทั้งหมดในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 20″ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ฟอร์ด ประเทศไทย

ผลรางวัลมีดังนี้ รางวัลที่ 1 ได้แก่ ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ/พงศ์ศักดิ์ ศิริอมรเทพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ ณพล อิสรชีวา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรับรางวัลโล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 20,000 บาท และรางวัลที่ 3 ได้แก่กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า/สิริวุฒิ วงศ์ตั้งใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรางวัลโล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท ไปครอง

4 WHEELS ได้สัมภาษณ์เจาะใจผู้ชนะ ถึงแนวคิดการประกวด ขั้นตอนการออกแบบ และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจมาฝาก จะเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามกันได้เลยครับ

ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ/พงศ์ศักดิ์ ศิริอมรเทพ ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 WHEELS : วางแนวคิดผลงานที่ส่งเข้าประกวดไว้อย่างไร ?

ฐิติพงษ์ : หลังจากทราบข่าวโครงการนี้จากอาจารย์ ก็วางความคิดคร่าวๆ ไว้หลายรูปแบบ โดยเริ่มต้นจากความคิดที่ว่าในอนาคตความเจริญจะกระจายออกไปไกลขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงานไกลขึ้นจึงต้องการรถที่มีสมรรถนะที่ดี วิ่งได้ในระยะทางไกลมากขึ้น และใช้งานได้ทุกสภาพถนน สุดท้ายจึงมาสรุปที่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบสปอร์ท ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถได้อย่างครบถ้วน

4 WHEELS : รางวัลนี้ให้อะไรกับเราบ้าง ?

พงศ์ศักดิ์ : ทำให้เปลี่ยนมุมมองการมองรถ ที่แต่ก่อนเคยมองรถแต่เพียงผิวเผิน ว่าเพียงสวยหรือไม่สวยเท่านั้นแต่ตอนนี้จะทราบถึงข้อมูลทางเทคนิค ความเป็นมาว่าผู้ผลิตจงใจให้รถคันนั้นเป็นอย่างไรมีประโยชน์ใช้สอย หรือจะเน้นแต่ความสวยงามโฉบเฉี่ยวเพียงอย่างเดียวและยังสามารถฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเชิงช่างได้มากยิ่งขึ้น

4 WHEELS : ผลงานที่ทำออกมา จะมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้อย่างไรบ้าง ?

ฐิติพงษ์ : คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศอยู่ถ้าคิดจะสร้างแบรนด์ใหม่ๆ ที่เป็นของคนไทยออกมาก็จะยังไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากยังล้าหลังในด้านเทคโนโลยีอยู่ ถ้าในอนาคตมีเงินทุนที่มากพอ ก็อาจพัฒนาโมเดลเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้

4 WHEELS : ต้องการให้รัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนด้านไหนบ้าง ?

พงศ์ศักดิ์ : อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น และรัฐบาลเข้าร่วมลงทุนกับต่างชาติ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าในประเทศที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับรถที่จะผลิตและประกอบในประเทศไทย

ณพล อิสรชีวา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4 WHEELS : วางแนวคิดผลงานที่ส่งเข้าประกวดไว้อย่างไร ?

ณพล : อย่างแรกเลยคงต้องมองความต้องการของผู้ใช้รถเป็นหลัก จากการที่ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ทำงานใกล้บ้านมากขึ้น เลยอยากทำรถที่มีขนาดเล็ก เพื่อความคล่องตัว หาที่จอดรถง่าย เลยมาลงตัวที่รถ 3 ล้อคันนี้ ที่ใช้เครื่องยนต์วางด้านหลัง ขับเคลื่อนล้อหลัง มีล้อหน้าพยุง เพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่ ผู้หญิงก็ขับขี่ได้ง่าย ปลอดภัยกว่ารถจักยานยนต์ เพราะล้มหรือพลิกคว่ำยากกว่า

4 WHEELS : รางวัลนี้ให้อะไรกับเราบ้าง ?

ณพล : ทำให้ผมรู้สึกถึงคุณค่าของผลงานที่เราลงทุนลงแรงตั้งใจทำออกมา เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาผลงานใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้คนไทยได้เห็นและรู้จักมากขึ้น ว่าวงการออกแบบยานยนต์ของไทยก็มีการพัฒนาและก้าวหน้าไปมาก

4 WHEELS : ผลงานที่ทำออกมา จะมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้อย่างไรบ้าง ?

ณพล : ปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพผลิตงานออกมาได้ทุกอย่าง ยกเว้นเครื่องยนต์ที่ยังต้องอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศอยู่ ดังนั้นอยากให้มีการจัดการแข่งขันประกวดผลงานด้านยานยนต์ให้มากและหลากหลายกว่านี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดที่ใหม่ๆ ต่อไป โดยอาจเริ่มต้นจากรถขนาดเล็กที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
อย่างเช่น รถตุ๊กตุ๊ก เป็นต้น

4 WHEELS : คิดว่ารถยนต์ในอนาคตจะมีรูปแบบอย่างไร ?

ณพล : ถ้าจะให้เหมาะสมกับประเทศไทย หรือกรุงเทพ ฯ จริงๆ น่าจะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันหรือไม่ใช้น้ำมันเลยยิ่งดี อาจจะเป็นการหาพลังงานอื่นมาทดแทน เช่น แกส NGV หรือไฟฟ้าเพราะนอกจากพลังงานเหล่านี้จะมีราคาถูกแล้ว ยังไร้มลพิษอีกด้วย

กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า/สิริวุฒิ วงศ์ตั้งใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 WHEELS : วางแนวคิดผลงานที่ส่งเข้าประกวดไว้อย่างไร ?

กิตติเศรษฐ์ : ก่อนอื่นเราตั้งโจทย์ขึ้นมาก่อน จากปัญหาเรื่องการจราจร รถติด ที่จอดรถมีน้อย และเรื่องมลพิษเราจะทำอย่างไรให้ปัญหาเหล่านี้ลดลง จึงคิดสร้างรถที่มีขนาดเล็ก ไม่เปลืองเนื้อที่ เครื่องยนต์ที่ใช้ก็มีขนาดเล็กทำให้ปล่อยมลพิษออกมาน้อย และประหยัดพลังงานด้วย เน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มวัยรุ่น รถจึงมีรูปทรงสปอร์ท
โฉบเฉี่ยว ทันสมัย โดยยังคงประโยชน์ใช้สอยได้อย่างรถอเนกประสงค์

4 WHEELS : รางวัลนี้ให้อะไรกับเราบ้าง ?

สิริวุฒิ : ผมถือว่ารางวัลนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะพัฒนาวงการออกแบบยานยนต์ไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากลส่วนตัวผมมีความรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้น รู้ข้อมูลทางเทคนิค อะไรทำได้จริง และอะไรเป็นไปไม่ได้ ทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะคิดและสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น

4 WHEELS : ต้องการให้รัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนด้านไหนบ้าง ?

กิตติเศรษฐ์ : อยากให้รัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นคนไทย
ในการพัฒนาการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปลี่ยนความคิดของประชาชนเสียใหม่ให้เห็นว่ารถที่ผลิตโดยคนไทยก็เป็นรถที่ดีได้ เพราะปัจจุบันก็มีหลายแห่งที่ผลิตรถที่มีคุณภาพออกมาแล้ว

4 WHEELS : คิดว่ารถยนต์ในอนาคตจะมีรูปแบบอย่างไร ?

สิริวุฒิ : รถยนต์ในอนาคตน่าจะเป็นรถที่มีความหรูหรา เน้นจุผู้โดยสารได้คราวละเยอะๆ อาจจะประมาณ 7 ที่ขึ้นไป เพื่อใช้น้ำมันในการเดินทางต่อเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ตัวรถน่าจะมีราคาถูกลง แต่ยังคงความหรูหราไว้เท่าเดิม เนื่องจากใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยขึ้น------------------------------
เรื่องโดย : สิทธิพงศ์ วิยาภรณ์
ภาพโดย : -
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2547
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/qKSak
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th