บทความ

SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL


การอบรมหลักสูตรระดับเบสิค รุ่นที่ 53 ของโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือSPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ผ่านมา ณไร่พาร์คแอนด์แรนช์ อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจากหลากหลายอาชีพจุดประสงค์เพื่อต้องการขับรถขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างถูกต้อง รู้ถึงสมรรถนะของรถอย่างลึกซึ้ง

ในช่วงเช้า หลังจากผู้เข้าอบรม ครูฝึก และสตาฟฟ์ ทำความรู้จักกันเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่การอบรมภาคทฤษฎีเริ่มจากแนะนำการใช้รถ ระบบขับเคลื่อนของรถแต่ละรุ่น ระบบส่งกำลัง และการตรวจสอบสัญญาณไฟของระบบขับเคลื่อน รวมทั้งแนะนำการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเส้นทาง จากนั้นเป็นเทคนิคการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อเริ่มจากท่านั่งจับพวงมาลัย การใช้รอบเครื่องอย่างถูกต้อง

นอกจากนั้นยังพูดถึงอุปสรรคต่างๆ ที่ผู้ใช้รถอาจจะได้เจอเมื่อต้องเดินทางเข้าไปในเส้นทางธรรมชาติการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงคำแนะนำเมื่อต้องเดินทางเข้าไปเที่ยวในป่าตลอดจนเทคนิคพิเศษการดูแลรถขับเคลื่อนสี่ล้อทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

ช่วงบ่ายก่อนเข้าสนามจริง ได้มีการแนะนำถึงแผนผังของสนามให้ทราบอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการขับ การใช้รอบเครื่องยนต์ และอุปสรรคต่างๆ ที่มี ว่าควรขับอย่างไร หรือตรงจุดไหนจะต้องทำอย่างไรเพื่อจะได้ผ่านอุปสรรคนั้นๆ ไปได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดความเสียหายทั้งรถและคน

จากนั้นเป็นการทดลองขับจริงในสนามฝึกที่แบ่งออกเป็นสถานี โดยจำลองสภาพเส้นทางและอุปสรรคเอาไว้ครบมีทั้งเนินชัน เนินสลับ เนินเอียง ร่องหิน บ่อโคลน บ่อทราย บ่อน้ำ และสะพานซุง โดยมีครูฝึกและสตาฟฟ์คอยดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถขับขี่ได้อย่างถูกต้อง

หลังจากที่ได้ทดลองขับในสนามฝึกจนเกิดความชำนาญมากขึ้น สามารถขับผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ โดยเลือกใช้เกียร์อย่างถูกต้อง ใช้รอบเครื่องอย่างเหมาะสม รวมถึงการควบคุมรถได้อย่างมั่นใจในช่วงเย็นหลังจากอาหารค่ำมื้ออร่อย เป็นการบรรยายจากวิทยากรกรมป่าไม้ ในบรรยากาศสบายๆ เพื่อทำความเข้าใจในการขอใช้พื้นที่การเดินทางเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ การดำรงชีพในป่า รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร และการดูแลสิ่งแวดล้อม หลังจากฟังบรรยายเสร็จ ในเวลาประมาณ 3 ทุ่มก็เป็นการฝึกขับรถเข้าไปในเส้นทางธรรมชาติ โดยมีครูฝึกและสตาฟฟ์คอยควบคุมดูแล และแนะนำผ่านทางวิทยุสื่อสารอย่างใกล้ชิด ตลอดเส้นทางสร้างความตื่นเต้นสนุกสนานให้ผู้เข้าอบรมทุกคน

วันที่สอง ระหว่างอาหารเช้า
บรรยากาศการพูดคุยถึงความประทับใจกับการเดินทางเข้าไปในเส้นทางธรรมชาติเมื่อคืนเป็นไปอย่างสนุกสนานก่อนผู้เข้าอบรมทุกคนจะเดินทางเข้าไปในเส้นทางธรรมชาติอีกครั้งเพื่อทบทวนหลักสูตรระดับเบสิคที่ได้อบรมมา และหลังจากทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยรายการสุดท้ายเป็นพิธีมอบใบประกาศเพื่อยืนยันการผ่านการอบรมหลักสูตรระดับเบสิค ของโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ
SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL

ผู้สนใจการใช้งานรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่ถูกต้อง พร้อมฝึกขับในสนามจำลองและเส้นทางจริง สามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่โรงเรียนจัดขึ้นได้ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 126, 127(คุณสุกานดา) ทุกวันทำการ

1. อภิศาล ชัยวรรณสุทธิ์
“รู้จักโรงเรียนนี้จากนิตยสาร 4 WHEELS ชอบในรถขับเคลื่อนสี่ล้อแต่ยังไม่รู้จักทักษะในการใช้รถอย่างถูกต้องเมื่อมีโอกาสจึงเข้ามาอบรม ทำให้รู้จักการใช้เกียร์ และการควบคุมรถ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อใช้งานในสถานที่จริงโดยเฉพาะช่วงขับตอนกลางคืน รู้สึกประทับใจมาก ทุกคนเป็นกันเองดี”

2. มงคล ขำสุทัศน์
“บรรยากาศในการฝึก สนุกดี ชอบมาก ได้รู้พื้นฐานการขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อสามารถรู้สมรรถนะของรถได้ทักษะในการบังคับจังหวะของรถให้ผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดี และสามารถใช้ในสถานที่จริงได้”

3. สิทธิชัย ผิวนวล
“รู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ทดลองขับจริงความรู้และเทคนิคที่ได้รับจากครูฝึกสามารถเอามาใช้ในการขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อได้หมด ทำให้มีสมาธิในการควบคุมรถ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง”

4. วิศรุต เทวกุล ณ อยุธยา
“ติดตามกิจกรรมของ สปิริท ตั้งแต่งานมอเตอร์ เอกซ์โป 2003 เมื่อมีโอกาสก็สมัครมาเรียนที่นี่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้ใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นมากขึ้น ฝึกให้มีสมาธิ ใจเย็นและรอบคอบในการที่จะพารถให้ผ่านอุปสรรคตรงหน้า ทำให้รู้ว่าความเร็วและความรุนแรงไม่ใช่การแก้ปัญหาในการขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ”

5. ทนงศักดิ์ ประสาทพร
“ที่นี่น่าสนใจมาก ได้เรียนรู้วิธีการใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างถูกวิธีได้ทดลองขับในพื้นที่จริงนอกเหนือจากสนามจำลอง ด้วยตนเอง รู้ถึงการสอนที่สามารถนำมาใช้จริงได้และเชื่อมั่นถึงระบบการสอนและเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับจากการถ่ายทอด
ถ้ามีโอกาสคิดว่าจะมาฝึกทักษะต่างๆ เพิ่มเติมอีกครั้ง”

6. ทวีเดชา อัมยงค์
“เมื่อก่อนใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อแบบสมบุกสมบันมาก คือ ขับรถลุยอย่างเดียว คิดว่าใช้เป็นแล้วแต่พอเข้ามาอบรมทำให้ทัศนคติเดิมๆ เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ได้ฝึกการขับและการใช้เกียร์ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อทำให้มีทักษะการขับรถประเภทนี้มากขึ้น”------------------------------
เรื่องโดย : ถาวร พรมพิทักษ์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2547
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/1h4CQ
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th