บทความ

คาราวาน โตโยตา ไฮลักซ์ ไทเกอร์ ดี-โฟร์ดี


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม พิสูจน์สมรรถนะ โตโยตา ไฮลักซ์ ไทเกอร์ ดี-โฟร์ดี รูปลักษณ์ใหม่ ที่โดดเด่นยิ่งขึ้น พร้อมขุมพลังดีเซลคอมมอนเรลเทคโนโลยีล่าสุดของเครื่องยนต์ดีเซลยุคนี้ในรูปแบบใช้งานจริง และเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งไทย-ลาว บนเส้นทางกรุงเทพ ฯ-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-คอนพะเพ็ง-หลี่ผี บริเวณตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมระยะทางกว่า 700 กม. ซึ่ง 4 WHEELSได้มีโอกาสร่วมเดินทางพร้อมเก็บภาพและเรื่องราวประทับใจมากมายมาเล่าสู่กันฟัง

วันแรก
มุ่งหน้าไปมุกดาหาร ประตูสู่ลาว

คณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ของ โตโยตา เกือบ 100 ชีวิต ออกจากกรุงเทพ ฯ โดยเครื่องบินลงที่สนามบินอุดรธานี และนั่งรถบัสต่อไปยังจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพักผ่อนที่โรงแรมพลอยพาเลศในช่วงค่ำเรานัดรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อรับประทานอาหารพร้อมทั้งฟังบรรยายสรุปเส้นทางและข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก่อนจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนเพื่อเดินทางต่อเป็นขบวนคาราวานไปยัง สะหวันนะเขต-ปากเซ ในวันรุ่งขึ้น

วันที่สอง
ข้ามชายแดน สัมผัสแรกถิ่นเมืองลาว

เวลาประมาณ 7 โมงครึ่ง คณะคาราวาน 24 คันรวมตัวกันที่ศูนย์ โตโยตา จังหวัดมุกดาหารเพื่อทำพิธีปล่อยรถก่อนจะมุ่งหน้าสู่ท่าเรือขนานยนต์เพื่อข้ามฟากแม่น้ำโขง ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็มาถึงฝั่ง สปป. ลาวหลังจากผ่านพิธีการขั้นตอนเข้าประเทศเรียบร้อย เราเดินทางต่อระยะทาง 280 กม. สู่แขวงสะหวันนะเขตเมืองใหญ่อันดับสองของสปป. ลาว รถนำขบวนเริ่มวิ่งเลียบไปตามลำน้ำโขง เที่ยวชมเมืองคันทะบุรีเมืองหลักของแขวงสะหวันนะเขต พร้อมกับชมเมืองและอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม

หลังจากนั้นเดินทางไปนมัสการพระธาตุอิงฮัง ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นหนึ่งในสามพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ของพี่น้องสองฝั่งโขงไทย-ลาว (พระธาตุพนพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ และพระธาตุอิงฮัง) โดยมีประวัติที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับนั่งเอนหลังพิงต้นฮังแถบบริเวณนี้ซึ่งในพระธาตุองค์นี้ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกสันหลังของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ภายในพระธาตุอิงฮังยังห้ามผู้หญิงเข้าไปชมด้วย

เมื่อชมความงามของพระธาตุกันอย่างเต็มอิ่มแล้ว ได้เดินทางต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 13มุ่งหน้าไปยังเมืองปากเซ เพื่อแวะชม “ภูเพียงโบโลเวนส์” เป็นเขตอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจประเภท กาแฟ ชา พริกไทย ถั่วลิสง แต่คณะของเราได้แวะชมไร่กาแฟของชนเผ่าลาวเทิงที่ฝรั่งเศสได้ถ่ายทอดวิชาการปลูกกาแฟ และถือเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่งของ สปป. ลาวและแวะชมความงามของ”น้ำตกตาดฟาน” ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมจำปาสัก พาเลศ ที่เป็นวังเดิมของ เจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ชมการแสดงฟ้อนรำพื้นเมืองก่อนแยกย้ายพักผ่อนเพื่อเก็บแรงไว้เดินทางต่อวันรุ่งขึ้น

วันที่สาม
ชมน้ำตกใหญ่ที่สุดในเอเชีย

คาราวานต้องออกเดินทางตั้งแต่ 8 นาฬิกาตรงเนื่องจากตามกำหนดการแล้ววันนี้ต้องเดินทางไปชมภูมิประเทศที่สวยงามของ สปป. ลาว อย่างทั่วถึงอีกหลายจุด เริ่มต้นจากชมความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำโขงที่มีความยาวถึง 4,909 กม. ไหลผ่าน 6 ประเทศ จีน พม่า สปป. ลาว ไทย กัมพูชาและไปออกทะเลที่เวียดนามตอนใต้ และชมสัญลักษณ์ของลาวใต้ สู่บ้านเพียงดี เพื่อนั่งเรือเข้าสู่บริเวณ “มหานทีสี่พันดอน” หรือเขตแขวงสีทันดรในการปกครองของสยาม ลัดเลาะเกาะแก่งไปยังดอนคอน ดอนเดด และเดินเท้าต่ออีกประมาณ 2 กม.เพื่อไปชมความงามของน้ำตกหลี่ผี ที่ไหลผ่านเกาะแก่งจำนวนมาก จากนั้นก็นั่งเรือกลับมาที่ฝั่ง และนั่งรถต่อไปอีก 2-3 กม.สู่จุดสิ้นสุดของแม่น้ำโขง เพื่อชมน้ำตกคอนพะเพ็งน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดในเอเชียอาคเนย์จนนักท่องเที่ยวขนานนามว่า “ไนแองการา” แห่งเอเชีย

ออกเดินทางจาก น้ำตกคอนพะเพ็ง ไปสู่ชายแดนใต้สุดของ สปป. ลาว เข้าสู่บ้านเวินคามหมู่บ้านท่าด่านชายแดน สปป. ลาว-กัมพูชาและชุมชนค้าขายส่งปลาน้ำจืดที่จับจากแม่น้ำโขงด้านใต้สี่พันดอน ซึ่งเป็นมหานครแห่งปลาน้ำจืด นั่งเรือไปยังเวินปลากว้าง โดยแวะปักหลักในบริเวณฝั่งที่เป็นพื้นที่ของประเทศกัมพูชาเพื่อชมปลาข่า หรือโลมาน้ำจืดนั่งรอไม่นานฝูงปลาข่าแหวกว่ายกระโดดขึ้นเหนือน้ำให้คณะเราได้ชมกันอย่างเต็มอิ่ม จนหลายคนต้องหยิบกล้องถ่ายรูปมาเก็บภาพประทับใจเอาไว้ ซึ่งภาพเหล่านี้คงไม่สามารถพบเห็นได้บ่อยนักขากลับล่องเรือตามร่องน้ำที่เป็นกำปั่นฝรั่งเศส ซึ่งเดินทางมาจากทะเลจีนใต้พร้อมแวะชมท่าเทียบกำปั่นขนาดใหญ่ที่บ้านหางคอน ดอนคอน จนถึงเวลาเดินทางกลับสู่ฝั่ง และเดินทางกลับสู่เมืองปากเซโดยใช้เส้นทางเดิม

วันสุดท้าย
ทดลองสมรรถนะ บนเส้นทางวิบาก

หลังจากตื่นแต่เช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทัศนียภาพที่สวยงามของลาวใต้บนดาดฟ้าของโรงแรมจำปาสัก พาเลศ คาราวานเริ่มออกเดินทางอีกครั้งแวะตลาดเช้าดาวเรือง ตลาดใหญ่ที่สุดของเมืองปากเซและลาวภาคใต้ สะพานมิตรภาพลาว ญี่ปุ่น สะพานข้ามเซโน สร้างครั้งสมัยฝรั่งเศสปกครองเดินทางย้อนกลับถนนหมายเลข 13 ลงสู่เขตเมืองประทุมพอน ข้ามแม่น้ำโขงที่บ้านท่าม่วง สู่บ้านพะจีน ด้วยเรือแพขนานยนต์ ชมเมืองจำปาสักอดีตเมืองหลักของ อาณาจักรล้านช้าง

ชมและนมัสการวัดภู สถาปัตยกรรมฮินดูที่ตีความเชื่อผสานภูมิทัศน์สู่ความเชื่อทางศาสนาและเป็นแหล่งมรดกโลกล่าสุดของ สปป. ลาว หลังจากนั้นเดินทางกลับตามเส้นทางลูกรังเลียบฝั่งแม่น้ำโขงจากเมืองจำปาสักสู่เมืองโพนทอง ตามถนนลูกรังระยะทางประมาณ 40 กม.ช่วงนี้ขบวนต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเนื่องจากฝุ่นที่เกิดขึ้นจากรถคันหน้าทำให้ทัศนวิสัยลดลงไปเยอะ เมื่อบวกกับถนนลูกรังที่ลื่นมากกว่าถนนปกติอยู่แล้ว ถ้าคันหน้าเบรคกะทันหันอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นทั้งเรื่องความเร็วและระยะห่างระหว่างรถแต่ละคันต้องทิ้งระยะปลอดภัยมากเป็นพิเศษ ผลปรากฏว่ารถ โตโยตา ไฮลักซ์ ไทเกอร์ ดี-โฟร์ดี สอบผ่านโดยสามารถผ่านเส้นทางวิบากที่มีทั้งถนนลูกรังแห้งและหลุมโคลนลึกได้ฉลุยทุกคันแม้จะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้อก็ตาม

ต่อด้วยถนนราดยางหมายเลข 16 มุ่งหน้าสู่ช่องเม็ก ระยะทางประมาณ 20 กม.ซึ่งช่วงนี้ผู้ขับในรถแต่ละคันต้องใช้ความเร็วกันอย่างเต็มที่ เพื่อรีบไปให้ถึงชายแดนก่อนเวลาที่ด่านจะปิดเราต้องเสียเวลากับช่วงผ่านแดนนานพอสมควร เมื่อผ่านขั้นตอนการข้ามแดนทั้งสองประเทศเราก็มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีฝั่งชายแดนด่านวังเต่า สปป. ลาว ก่อนขับรถกลับจังหวัดอุบลราชธานี

ตามกำหนดการแล้วคณะเราต้องแวะรับประทานอาหารกันที่ร้านอินโดจีนซึ่งเป็นร้านอาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อในจังหวัดอุบลราชธานีแต่เนื่องจากเราเสียเวลากับการเดินทางมากกว่าที่วางแผนเอาไว้ จึงต้องเปลี่ยนแผนใส่กล่องขึ้นมาทานบนรถแทน เพื่อมาขึ้นเครื่องบินให้ทันเวลา ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบ

อย่างไรก็ตามเราไปถึงสนามบินทันเวลา 19.40 น.พร้อมเก็บความประทับใจในการเดินทางพิชิตเส้นทางลาวใต้กับ โตโยตา ไฮลักซ์ ไทเกอร์ ดี-โฟร์ดี ตลอดทั้ง 4 วัน 3 คืนไปอีกนาน------------------------------
เรื่องโดย : สิทธิพงศ์ วิยาภรณ์
ภาพโดย : สิทธิพงศ์ วิยาภรณ์/บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2546
คอลัมน์ : ชีวิตอิสระ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ToUZh
อัพเดทล่าสุด
16 Aug 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,590,000
2.
1,316,000
3.
1,749,000
4.
1,699,000
6.
3,299,000
7.
5,399,000
8.
6,799,000
9.
3,249,000
10.
4,980,000
11.
53,500,000
13.
3,600,000
14.
4,539,000
15.
13,339,000
16.
2,999,000
17.
1,749,000
18.
1,800,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

พิชิตดอยพุ่ยโค โก้
พิชิตดอยพุ่ยโค โก้
บ้านห้วยห้อม สัมผัสความสุข บนความพอเพียง
บ้านห้วยห้อม สัมผัสความสุข บนความพอเพียง