บทความ

ชาญชัย พรพิทักษ์กุล


หลังจากที่ “ชมรมผู้ประกอบการเครื่องเสียงและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์แห่งประเทศไทย” หรือ CAR
AUDIO CONSUMER AND ACCESSORIES GROUP ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ 14 ธค. 2543
จนถึงปัจจุบัน วงการเครื่องเสียงและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ มีการเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีอย่างเห็น
ได้ชัด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสมาชิกในชมรม ให้ความร่วมมือและช่วยกันคิดหาแนวทาง เพื่อให้ผลประโยชน์
ตกแก่ผู้บริโภคมากที่สุด และกิจการของตนเองก็ยังสามารถดำเนินต่อไปได้

ชาญชัย พรพิทักษ์กุล ประธาน ชมรม ฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ความตั้งใจของผู้ประกอบการเห็น
ผลชัดเจนขึ้น และสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง จนเป็นที่ยอมรับของสมาชิก และได้รับคัดเลือกให้เป็น
ประธานชมรม ฯ ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน วันนี้เขาให้เกียรติมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับแวดวงเครื่องเสียง และ
งานมหกรรมเครื่องเสียง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กพ.-3 มีค. ที่กำลังจะถึงนี้

4 WHEELS : ช่วยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งชมรมเครื่องเสียง ขึ้นมา ?

ชาญชัย : เราได้คุยกันมาหลายปีก่อนหน้านี้แล้ว ว่าต้องการให้มีการรวมตัวกันแบบนี้ แต่ในขณะนั้น ยังไม่
มีใครคิดว่า มีกำลังพอที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นได้ วงการเครื่องเสียงอยู่คู่วงการรถยนต์มากว่า 20 ปี
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก เพราะต่างคนต่างแก่งแย่งแข่งขันกัน จนบางครั้ง กลาย
เป็นการเอาเปรียบลูกค้าไป ซึ่งนั่นไม่ใช่การทำธุรกิจที่ดี

เราเห็นว่า การทำธุรกิจให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค ต้องเป็นการทำธุรกิจที่เป็น
“พันธมิตร” มีการแบ่งปันความคิดซึ่งกันและกัน เราจึงร่วมมือกันจัดตั้งชมรมขึ้นมา โดยกำหนดทิศทางและ
หลักการของชมรมไว้หลักๆ คือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างบริษัทอิมพอร์เตอร์
ด้วยกัน ในเรื่องของตัวสินค้า ภาวะเศรษฐกิจทั่วไป และปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดกับร้านค้า รวมทั้ง
กระตุ้น ส่งเสริม และชี้ทางร้านค้า ในการดำเนินธุรกิจในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ พร้อมทั้งให้ความรู้และ
คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

เช่นที่ผ่านมา จัดสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการตลาดหลังภาวะสงคราม ทำให้สมาชิกเริ่มรู้ว่า ชมรมให้
อะไรกับเขาบ้าง และความรู้ที่ได้จากการสัมมนา ก็ทำให้ร้านค้ามีแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างตลาด และ
การแข่งขันของร้านค้า ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทั้งในด้านราคาและผลงานการติดตั้ง โดยเฉพาะใน
ช่วงภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ ยิ่งเห็นได้ชัด เนื่องจากแต่ละร้าน ต่างต้องการที่จะขายสินค้าตัวเองออกไป
จึงพยายามลดราคาสินค้าให้ต่ำลง เพื่อให้สินค้าขายได้

4 WHEELS : จำนวนสมาชิกตอนนี้ มีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากน้อยแค่ไหน ?

ชาญชัย : ขณะนี้มีอยู่ 35 บริษัท และในอนาคตคาดว่าจะมีสมาชิกเพิ่มเป็น 40 บริษัท ผมถือว่าเยอะมาก
เมื่อเทียบกับช่วงแรกที่เพิ่งก่อตั้งชมรม มีแค่ 11 บริษัทเท่านั้น

4 WHEELS : ชมรม ฯ ให้การส่งเสริมช่วยเหลือผู้ประกอบการและร้านค้าอย่างไรบ้าง ?

ชาญชัย : เรามีการประชุมพบปะสมาชิกทุกเดือน เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทั้ง
ในเรื่องเทคโนโลยีและการตลาด รวมทั้งคิดหาแนวทางที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์มากที่สุด บาง
ครั้งก็เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เรื่องต่างๆ เช่น เรื่องการบริหารแรงงานอย่างไร ให้อยู่กับเรา
ได้ โดยไม่มีการซื้อตัว ดึงตัวกันให้วุ่นวายเหมือนที่ผ่านมา เพราะในอดีต เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้วงการ
เครื่องเสียงเละเทะไปหมด แต่วันนี้เราได้คุยกัน แลกเปลี่ยนทัศนะต่างๆ ทำให้ความขัดแย้งเหล่านั้นไม่
เกิดขึ้นอีก

4 WHEELS : คล้ายๆ กับการจัดระเบียบให้กับวงการเครื่องเสียง ?

ชาญชัย : ไม่ใช่อย่างนั้นครับ เราไม่ต้องการจัดระเบียบอะไรทั้งนั้น เราคือนักธุรกิจ เมื่อเราเข้ามา
ตรงนี้ เราอยู่ในระดับเดียวกันหมด ไม่มีใครใหญ่กว่าใคร หรือใครจะมาบังคับใคร แค่ปล่อยให้กลไก
กำหนดแนวทางของมันเอง เพราะทุกคนมีความสามารถเท่าเทียมกัน ทุกคนสามารถแชร์ความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน ทุกคนสามารถส่งเสริมแนวทางและสมองที่มี มาผลักดันให้ชมรม ฯ ไปได้สูงขึ้น นั่นคือ ทุกคน
เสมอภาคกัน แต่คุณต้องเข้ามาร่วม ถ้าคุณมีความสามารถจริงเข้ามาเลย มาแสดงความคิดเห็น มาช่วย
กันทำให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดี ได้รับความยุติธรรม ซึ่งนั่นจะทำให้ตลาดโดยรวมดีขึ้นตามไปด้วย

4 WHEELS : ภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ มีผลกระทบกับวงการเครื่องเสียงบ้างหรือไม่ ?

ชาญชัย : เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดภาวะเศรษฐกิจขึ้น วงการเครื่องเสียงจะโดนก่อน เนื่องจากผู้บริโภคชลอ
การซื้อ และหันไปจับจ่ายสินค้าที่จำเป็นก่อน แต่ถ้าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดี วงการเครื่องเสียง ก็จะเป็นวง
การที่ขึ้นก่อน คือจะมีกำลังซื้อมาก อย่างเห็นได้ชัด

4 WHEELS : ในความเห็นของคุณ คิดว่าการเติบโตของวงการเครื่องเสียงรถยนต์มีมากขึ้นหรือน้อยลง ?

ชาญชัย : ผมว่าในปี 44 ยังทรงตัวอยู่ ยอดขายใกล้เคียงกับปี 43 แต่ปีนี้ มองทิศทางการบริหารงาน
ของรัฐบาล คาดว่า น่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ยอดขายก็คงจะดีขึ้นตามไปด้วย แต่ก็คงไม่ถึงขั้นร้อย
เปอร์เซนต์ แค่ดีขึ้นกว่าปีก่อน

4 WHEELS : ในปีนี้ชมรม ฯ จะมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้าง ?

ชาญชัย : ระหว่างวันที่ 22 กพ.-3 มีค. ที่จะถึงนี้ เราจัดมหกรรมเครื่องเสียง ขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์ บางกะปิ มีสมาชิกทั้ง 35 บริษัทมาออกงาน และในปีนี้ ผมเชื่อแน่ว่า การแข่งขันด้าน
เทคโนโลยีจะสูง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้บริโภค ทำให้ได้ของดี และราคาถูก

4 WHEELS : ไฮไลท์ของงานนี้ ?

ชาญชัย : ปีนี้เราจะมีการวัดค่าต่างๆ SPL (ค่าความดังหรือพลังเสียง) RTA (ค่ามาตรฐานการตอบ
สนองความถี่) ให้กับทุกคนที่ติดตั้งเครื่องเสียงไปแล้ว แต่ไม่รู้ว่า ค่าเสียงที่ดีควรจะเป็นอย่างไร หรือ
อยากรู้ว่าจะต้องติดตั้ง เปลี่ยนแปลงเครื่องเสียงที่มีอยู่อย่างไร ให้ได้คุณภาพเสียงดีขึ้น เราก็จะทำการ
วัดให้ โดยเสียค่าใช้จ่ายคันละ 500 บาท เงินที่ได้จะนำไปเป็นทุนค่าอาหารแก่เด็กบ้านปากเกร็ด

อีกจุดคือ มี คาร์คลินิค อยู่ด้านบน เอมซีซี ฮอลล์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบเสียง แค่นำค่าต่างๆ ที่ได้จากการวัดไปให้ดู ก็จะได้คำแนะนำที่ถูกต้องว่าควรจะทำอย่างไร ปรับ
เปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์อะไร จะทำให้ได้ของดีและเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องยัดลำโพงเข้าไปจน
เต็มรถ

ในส่วนกลาง เราก็มีการประกวด มิสคาร์ ออดิโอ ซึ่งเป็นรายการที่มีทุกปี โดยปีนี้เราจะมีกฎเกณฑ์ที่เข้ม
ขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐานให้ดีขึ้นไปอีก

นอกจากนี้ ชมรม ฯ ยังมีโครงการที่จะจัดงานในส่วนภูมิภาค ตามจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคอีสาน และเหนือ
แต่คงต้องให้เสร็จจากที่กรุงเทพ ฯ ก่อน และปีนี้ เรายังทำประชาสัมพันธ์ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้
เคียง เช่น ลาว พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม เป็นต้น เพื่อดูว่า มีความเป็นไปได้ขนาดไหน
ที่จะขยายตลาดไปยังประเทศเหล่านี้

4 WHEELS : อยากฝากอะไรถึงผู้อ่านบ้าง ?

ชาญชัย : อยากให้ทุกท่านไปชมงานมหกรรมเครื่องเสียงรถยนต์ อย่างน้อยก็เข้าไปเก็บเกี่ยวความรู้
เกี่ยวกับเครื่องเสียง แล้วดูว่า คุณจ่ายเงินไป สมมติ 10,000 บาท คุณได้อะไรกลับไป สิ่งที่ได้ไปคุ้มค่า
กับเงินหรือไม่ หรืออย่างน้อยที่สุด ถ้าไม่ได้ซื้อ ก็ขอเป็นการให้ความรู้แก่ตัวคุณเอง เพราะอุปกรณ์เครื่อง
เสียงมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ การได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เหมือนกับการก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก

นอกจากนี้ ในงานยังมีการสัมมนาเชิงช่าง ที่ไม่ได้จำกัดว่า ผู้ที่เป็นช่างติดตั้งเครื่องเสียงเท่านั้น ถึงจะ
เข้าฟังได้ แต่เราเปิดให้กับทุกท่านที่สนใจ เข้าฟัง ผมเชื่อว่างานครั้งนี้ เป็นงานที่ผู้บริโภคได้รับประโยชน์
อย่างสูงสุด จึงขอเชิญชวนทุกท่านให้ไปเยี่ยมชมงานRama SpellCheck in Standard version 2.1 ------------------------------
เรื่องโดย : สุรเชษฐ์ เทียนทอง
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2545
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/6rSZS
อัพเดทล่าสุด
20 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
2,490,000
2.
1,500,000
3.
5,099,000
5.
2,379,000
6.
3,999,000
7.
16,900,000
10.
655,000
11.
1,350,000
12.
21,800,000
13.
21,500,000
14.
19,800,000
15.
31,900,000
16.
24,700,000
17.
5,350,000
18.
8,999,000
19.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th