บทความ

จับปรับตัดแต้ม 16 ข้อหา


คงไม่มีเรื่องไหนจะฮอทรับปีใหม่ เท่ากับเรื่องมาตรการจับตัดแต้ม 16 ข้อหา ซึ่งเป็นที่มาของมาตรการ
บันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดและการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
16 มค. 2545 ที่ผ่านมา…

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งว่าขณะนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว สำหรับรองรับมาตรการนี้ ทั้งระบบคอมพิว
เตอร์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ส่วนหลักการและวิธีการปฏิบัตินั้น มีขั้นตอนง่ายๆ เมื่อผู้ขับขี่กระทำ
ความผิดใน 16 ข้อหา จะถูกออกใบสั่งพร้อมยึดใบอนุญาตขับขี่ และเมื่อผู้ขับขี่มาชำระค่าปรับที่ สน. ใน
พื้นที่ๆ กระทำความผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งให้ทราบว่าต้องถูกบันทึกคะแนน ซึ่งจะแตกต่างกันตาม
ข้อหา เช่น บันทึกคะแนนครั้งละ 10 คะแนน สำหรับฐานความผิด ขับรถกีดขวางการจราจร ขับรถบน
ทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร บันทึก 20 คะแนน ในฐานความผิด เช่น แซงด้านซ้ายและไม่มีความ
ปลอดภัย แซงรถในที่คับขัน ขึ้น/ลงสะพาน ทางโค้ง เขตห้ามแซง จอดรถในทางเดินรถ หรือไหล่ทาง
โดยไม่เปิดไฟในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ขับรถแทกซี ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร และ
ขับรถแทกซี พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทาง บันทึก 30 คะแนน สำหรับฐานความผิด ขับรถในขณะ
หย่อนความสามารถ ขับรถประมาท น่าหวาดเสียว ขับรถผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา ขับรถ
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือเดือดร้อนผู้อื่น ขับรถด้วยอัตราเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และบันทึก
คะแนนสูงสุด 40 คะแนน สำหรับฐานความผิด ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด ตามสัญญาณไฟจราจร หรือ
เครื่องหมายจราจร สีแดงที่มีคำว่า “หยุด” (ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง) ขับรถในขณะเมาสุราหรือของ
เมาอย่างอื่น ขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินผู้อื่น และสุดท้ายแข่งรถในทาง

ทั้ง 16 ข้อหาที่กล่าวมานั้น ผมเห็นดีเห็นงามด้วยในหลักการ แต่วิธีปฏิบัติที่บอกว่า ให้สน. เจ้าของคดีส่ง
ใบขับขี่กลับไปให้ บก. 02 บันทึกคะแนนความผิด และส่งกลับสน. เดิมนั้น เห็นทีจะไม่เหมาะ เพราะ
เสียเวลาทั้งส่งไป/กลับ และไม่อยากเชื่อว่า ระบบคอมพิวเตอร์ ของราชการบ้านเราจะออนไลน์ได้ทั่ว
ลำพังแค่แนวคิดที่เคยจะนำคอมพิวเตอร์ มาควบคุมสัญญาณไฟจราจร ก็เป็นหมันไม่ส่อแววสำเร็จให้เห็น
ยุคนี้ถ้าจะโกอินเตอร์ ตามความคิดผู้นำ เห็นทีต้องปรับขบวนการในการบันทึกคะแนนใหม่ หลักการดี
แต่วิธีปฏิบัติไม่ลงตัว เผลอๆ อาจจะมีมวยล้มให้ดูอีก คิดใหม่ ทำใหม่ คิดตรงนี้อีกทีเถิดครับ…------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : -
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2545
คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/0QsKc
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,500,000
2.
5,099,000
4.
2,379,000
5.
3,999,000
6.
16,900,000
9.
655,000
10.
1,350,000
11.
21,800,000
12.
12,959,000
13.
21,500,000
14.
19,800,000
15.
31,900,000
16.
24,700,000
17.
5,350,000
18.
8,999,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th