บทความ

ประกวด “ศิลปินน้อย MOTOR EXPO ครั้งที่ 1″


นอกเหนือจากกิจกรรมหลากรูปแบบที่เราจัดเตรียมให้สอดคล้องและขานรับกับความยิ่งใหญ่ของงานมหกรรมยานยนต์

ครั้งที่ 18 หรือ MOTOR EXPO 2001 แล้วเรายังมีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม อีกหลายกิจกรรม ทั้งลานแสดงศิลป
วัฒนธรรมไทย แข่งขันกีฬามวยไทย รวมถึงกิจกรรมที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้

กิจกรรม “ศิลปินน้อย MOTOR EXPO ครั้งที่ 1″ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์
เชิงศิลปะที่เกี่ยวกับยานยนตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาวงการยานยนต์ไทยในอนาคต หรือจะพูดให้ง่ายขึ้นคือ เราพยายาม
สร้างนักออกแบบป้อนให้กับวงการอุตสาหกรรมยานยนต์

หัวข้อในการประกวดครั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดไว้ว่า “พลวัตแห่งศาสตร์และศิลป์ เพื่อชีวิตร่วมสมัย” ซึ่งเป็นคำขวัญ
ของงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 18 ส่วนผลงานที่ให้เด็กๆ สร้างขึ้นมาเป็นงานในแนวคอลลาจ หรือศิลปะสื่อผสม และเราจัด
แสดงงานศิลปะของเด็กๆ เหล่านี้ ที่บริเวณสกายวอล์ค ทางเชื่อมระหว่างฮอลล์ 1-4 ไปฮอลล์ 5

ส่วนผลการประกวด “ศิลปินน้อย MOTOR EXPO ครั้งที่ 1″ มีดังนี้

รุ่นจิ๋ว อายุ 6-9 ปี

– รางวัลที่ 1
ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมพรินเตอร์ 1 ชุด ทุนการศึกษา 5,000 บาท กล้องดิจิทอล โกดัคท์ รุ่นดีซี 3200 1 เครื่อง และ
สารานุกรมเพื่อการศึกษา 1 ชุด ได้แก่

ดช. ภานุวัฒน์ แก้วแสนสุข
รับ อินเจริญ (ครูศิลปะ)
รร. วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา

– รางวัลที่ 2
ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมพรินเตอร์ 1 ชุด ทุนการศึกษา 3,000 บาท กล้องดิจิทอล โกดัคท์ รุ่นดีซี 3200 1 เครื่อง และ
สารานุกรมเพื่อการศึกษา 1 ชุด ได้แก่

ดช. กฤต้น อุ้มปรีชา
จุมพล ชินะประพัฒน์ (ครูศิลปะ)
ชมรมเยาวจิต กรุงเทพ ฯ

– รางวัลที่ 3
ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมพรินเตอร์ 1 ชุด ทุนการศึกษา 2,000 บาท กล้งดิจิทอล โกดัคท์ รุ่นดีซี 3200 1 เครื่อง และ
สารานุกรมเพื่อการศึกษา 1 ชุด ได้แก่

ดช. ชุติพนธ์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
ฑวัต คำก้อน (ครูศิลปะ)
รร. นราธิปพิทยา กรุงเทพ ฯ

– รางวัลชมเชย
ชุดจิตรกรน้อย

ดช. เฉลิมชัย
ดญ. พรรณรพี สาลีกิจ
ดญ. สุราสินี บุญรอด

รุ่นเล็ก อายุ 10-12 ปี

– รางวัลที่ 1
ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมพรินเตอร์ 1 ชุด ทุนการศึกษา 5,000 บาท กล้องดิจิทอล โกดัคท์ รุ่นดีซี 3200 1 เครื่อง และ
สารานุกรมเพื่อการศึกษา 1 ชุด ได้แก่

ดช. อภิศิลป์ หอมทอง
จุมพล ชินะประพัฒน์ (ครูศิลปะ)
ชมรมเยาวจิต กรุงเทพ ฯ

– รางวัลที่ 2
ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมพรินเตอร์ 1 ชุด ทุนการศึกษา 3,000 บาท กล้องดิจิทอล โกดัคท์ รุ่นดีซี 3200 1 เครื่อง และ
สารานุกรมเพื่อการศึกษา 1 ชุด ได้แก่

ดญ. ปรารถนา วัชระพิสุทธิ์
ฑวัต คำก้อน (ครูศิลปะ)
รร. นราธิปพิทยา กรุงเทพ ฯ

– รางวัลที่ 3
ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมพรินเตอร์ 1 ชุด ทุนการศึกษา 2,000 บาท กล้องดิจิทอล โกดัคท์ รุ่นดีซี 3200 1 เครื่อง และ
สารานุกรมเพื่อการศึกษา 1 ชุด ได้แก่

ดช. ศิริพัฒน์ เลิศเกียรติพานิชย์
พัชรา หงษ์พร้อมญาติ (ครูศิลปะ)
รร. เซนจอห์น กรุงเทพ ฯ

– รางวัลชมเชย
ชุดจิตรกรน้อย

ดช. พิพัฒน์ อัมพร
ดช. ชานนท์ จันทร์นวล
ดญ. เครือวัลย์ วงศ์ดี

 ------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : เกรียงศักิด์ ปันสม ชูสิทธิ์ สิทธิวรรณ ธีรวิทย์ โตจันทร์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2545
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/9mS1m
อัพเดทล่าสุด
20 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,190,000
2.
1,079,000
4.
1,269,000
5.
765,000
6.
640,000
7.
1,475,000
8.
14,790,000
9.
1,180,000
10.
970,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th