บทความ

EMMA


EMMA (EUROPEAN MOBILE MEDIA ASSOCIATION) รายการแข่งขันใหม่ล่าสุดที่เข้ามาจัดการ
แข่งขันในประเทศไทย ที่ทางชมรมผู้ประกอบการเครื่องเสียงแห่งประเทศไทย (CAA) ได้นำเข้ามาเพื่อที่
จะพัฒนาความสามารถในการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ของบรรดาร้านเครื่องเสียงของคนไทย เพื่อ
พัฒนาก้าวไกลในเทคโนโลยีทางด้านวงการเครื่องเสียง นำเทคโนโลยีที่ได้จากการแข่งขันมาติดตั้งให้
กับรถของลูกค้าที่มาใช้บริการกับร้านที่เข้าแข่งขัน เพราะการแข่งขันจะทำให้ร้านที่แข่งรู้วิธีการทูนเสียง
การติดตั้งเครื่องเสียงอย่างถูกวิธีและถูกต้อง ตามแบบฉบับสากลที่ทางรายการแข่งขันได้ตั้งกฎเกณฑ์
ไว้

EMMA สถาบันจัดงานแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์ที่มีประเทศเป็นสมาชิกมากที่สุดในโลกกว่า 30
ประเทศในแถบยุโรป เป็นการแข่งขันซึ่งโด่งดังมาก เพราะแต่ละประเทศทางแถบยุโรปจะมีการแข่งขัน
ที่มีกฎ กติกา ไม่เหมือนกัน ทำให้ยากต่อการตัดสิน ซึ่งทำให้การชิงแชมพ์ยุโรปเป็นไปได้ยากมาก จึง
ต้องมีการวางแบบแผนขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะได้กฎ กติกา ที่เป็นกลางและเป็นที่ยอมรับของนักแข่งเครื่อง
เสียงรถยนต์ทางแถบทวีปยุโรป ในการแข่งขันชิงแชมพ์ยุโรปทุกปี ที่ชื่อ ยุโรป ไฟนอล ทางชมรม CAA
ประเทศไทย เห็นว่าการแข่งขันรายการนี้ เป็นระดับสากลและเหมาะสมกับนักแข่งเครื่องเสียงรถยนต์
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก จึงขอลิขสิทธ์เพื่อมาทำการแข่งขันในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ
ไม่นานมานี้เอง

ซึ่งทาง EMMA ได้ทำการอบรมผู้ตัดสินในการแข่งขัน ประมาณ 40 ท่าน ของหลายประเทศ เพื่อเป็นผู้
ตัดสินในการแข่งขันนี้ โดยทางสมาคมสามารถเชิญผู้ตัดสินประเทศใดก็ได้ที่ได้รับรองการอบรมผู้ตัด
สินของ EMMA มาเป็นผู้ตัดสินในการแข่งขัน EMMA ประเทศไทยแต่ละสนาม เพื่อให้นักแข่งขันเครื่อง
เสียงรถยนต์ในประเทศไทยมั่นใจในความเป็นกลางของการตัดสิน ความเป็นมาตรฐานระดับสากล
และเป็นที่ยอมรับของวงการเครื่องเสียงรถยนต์ทั่วโลก

 

รุ่นของการแข่งขันของ EMMA ประเทศไทย

SQ

1. EXPERIENCED สมัครเล่น ไม่เกิน 3 แชนแนล (เพาเวอร์) ไม่เกิน 30,000 บาท
2. EXPERIENCED สมัครเล่น ไม่เกิน 5 แชนแนล (เพาเวอร์) ไม่เกิน 50,000 บาท
3. ADVANCED สมัครเล่น ไม่เกิน 5 แชนแนล (เพาเวอร์) ไม่เกิน 50,000 บาท
4. ADVANCED สมัครเล่น ไม่เกิน 7 แชนแนล (เพาเวอร์) ไม่เกิน 90,000 บาท
5. ADVANCED ทั่วไป ไม่เกิน 7 แชนแนล (เพาเวอร์) ไม่เกิน 200,000 บาท
6. MASTER ไม่เกิน 7 แชนแนล (เพาเวอร์)
7. PURE PASSIVE

 

MULTIMEDIA

1. MULTIMEDIA EXPERIENCED สมัครเล่น ไม่เกิน 90,000 บาท
2. MULTIMEDIA EXPERIENCED สมัครเล่น ไม่เกิน 190,000 บาท
3. MULTIMEDIA ADVANCED สมัครเล่น ไม่เกิน 250,000 บาท
4. MULTIMEDIA ADVANCED ทั่วไป

ซึ่งรุ่นการจัดแข่งขันของรายการ EMMA ที่เห็นอยู่นี้ เหมาะกับการแข่งขันเครื่องเสียงในยุคเศรษฐกิจ
แบบนี้ เพราะเป็นการกำหนดราสินค้าเครื่องเสียงไม่ให้เกินตามราคาที่กำหนดในตารางรุ่นการแข่งขัน
เพื่อที่ผู้แข่งขันจะได้ใช้ฝีมือจริงๆ ในการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ โดยมีงบประมาณตามรุ่นที่จะแข่งขัน
เป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์การแข่งขันซึ่งเป็นการพัฒนาฝีมือการติดตั้ง และการจัดชุดเครื่องเสียงที่ต้องใช้
งบประมาณจำกัดซึ่งจะมีผลต่อตลาดวงการเครื่องเสียงบ้านเรา เพราะร้านที่เข้าแข่งขันในรายการนี้
สามารถติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ให้กับลูกค้าที่มีวงเงินจำกัด ซึ่งทางร้านสามารถให้ลูกค้าเลือกผลงาน
การติดตั้งเครื่องเสียงหลายระดับราคา เพราะผลงานที่ลูกค้าเลือกทางร้านบอกได้เลยว่า ผ่านการแข่ง
ขันในรายการ EMMA ประเทศไทยมาแล้ว

เพื่อให้วงการตลาดเครื่องเสียงในบ้านเราได้พัฒนาไปอีกขั้น ทั้งตลาดเครื่องเสียงและฝีมือการติดตั้งที่
เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วอยู่ในระดับสากลเป็นที่ยอมรับของวงการเครื่อง
เสียงรถยนต์ทั่วโลก ในตอนนี้ทางสมาคมมีรายการแข่งขันอยู่ 2 รายการคือ การแข่งขันรายการ EMMA
ประเทศไทย และการแข่งขันรายการ IASCA ประเทศไทย ซึ่งนักแข่งขันเครื่องเสียงมั่นใจได้เลยว่าทั้ง
2 รายการนี้ มีการแข่งขันที่ต่างกัน เพราะรายการ IASCA และ EMMA มีการแข่งแต่ละรุ่นที่ไม่เหมือน
กัน จึงทำให้การแข่งขันหลากหลายมากขึ้น เพื่อผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกแข่งขันได้ทั้ง 2 รายการ ซึ่ง
ทางชมรม CAA จะจัดแข่งทั้ง 2 วันติดกัน วันละ 1 รายการ ซึ่งมีตารางการแข่งขันทั้งปี มีทั้งหมด 4
สนาม จะจัดแข่งขันในกรุงเทพ ฯ ทั้งหมด
ตารางการแข่งขันมีดังนี้

 

ตารางการแข่งขันประจำปี 2550
สนามที่ 1 วันที่ 19-20 พค. 2550 ณ ลานหน้าห้างเซนทรัล รัตนาธิเบศร์
สนามที่ 2 วันที่ 14-15 กค. 2550 ณ ลานหน้าห้างเซนทรัล รัตนาธิเบศร์
สนามที่ 3 วันที่ 15-16 กย. 2550 ณ ลานหน้าห้างเซนทรัล รัตนาธิเบศร์
สนามที่ 4 วันที่ 2-4 ธค. 2550 ณ ลานจอดรถหน้าร้าน INDEX ห้างเซนทรัล รัตนาธิเบศร์

ชมรมผู้ประกอบการเครื่องเสียงแห่งประเทศไทย (CAA) เป็นศูนย์กลางของประเทศไทยที่รวมตัวขึ้น
เพื่อกระตุ้นตลาดเครื่องเสียงในรถยนต์และพัฒนาการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ในตอนนี้ทางชมรมมีทั้ง
การแข่งขันงาน IASCA THAILAND และน้องใหม่ งานแข่งขัน EMMA เพื่อให้ผู้แข่งขันในประเทศไทยมี
ความสามารถ พัฒนางานเครื่องเสียงให้ก้าวไกล และเพื่อให้ผู้แข่งขันที่มีความสามารถ มีสปอนเซอร์ให้
ทุนในการทำรถเดโมคาร์ทำการแข่งขันในรายการระดับโลก ซึ่งบอกได้เลยว่าคนไทยเราไม่ธรรมดาคน
ต่างชาติต้องทึ่งและยอมรับในความสามารถของคนไทย เพราะเรามีคนไทยที่ไปคว้าแชมพ์รายการแข่ง
ขันระดับโลกทั้ง IASCA และ EMMA มาแล้ว

ข้อมูลการแข่งขันรายการ EMMA ขอขอบคุณชมรมผู้ประกอบการเครื่องเสียงแห่งประเทศไทย (CAA)
และอาจารย์สมเกียรติ พุคยาภรณ์ กรรมการฝ่ายกิจกรรม ที่ให้ข้อมูลการแข่งขันรายการใหม่ล่าสุด สน
ใจข้อมูลการแข่งขันทั้ง 2 รายการ IASCA และ EMMA เปิดเวบไซท์ www.caathailand.com------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : ธีรวิทย์ โตจันทร์
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน เมษายน ปี 2550
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/JyZhq
อัพเดทล่าสุด
21 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
5,499,000
2.
2,490,000
3.
1,500,000
4.
5,099,000
6.
2,379,000
7.
3,999,000
8.
16,900,000
11.
655,000
12.
1,350,000
13.
21,800,000
14.
21,500,000
15.
19,800,000
16.
31,900,000
17.
5,350,000
19.
6,990,000
20.
8,999,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th