บทความ

MOTOR EXPO WEB DESIGN AWARD 2006


บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายนิตยสาร “ฟอร์มูลา”, คาร์ สเตริโอ, 4 WHEELS, CV&L โลกรถยนต์ และงานแสดง “มหกรรมยานยนต์” (MOTOR EXPO) ที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงปลายปี ของทุกปี

ปีนี้ บริษัท ฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมโครงงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23″ ขึ้น ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 1-11 ธันวาคม 2549 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพคท์เมืองทองธานี โดยบริษัท ฯ มีโครงการพิเศษ ร่วมกับ “โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการ
ออกแบบ” จัดการประกวดเวบไซท์เกี่ยวกับงาน ใช้ชื่อว่า “MOTOR EXPO WEB DESIGN AWARD 2006″ ภายใต้หัวข้อการประกวด ซึ่งเป็นคำขวัญสำหรับปีนี้ “ทุกเส้นทางทุกแห่งหน…ยานยนต์พลังชีวภาพ” (BIONIC VEHICLES…HERE,
THERE AND EVERYWHERE) โดยจะนำเวบไซท์ที่ชนะเลิศไปใช้เกี่ยวกับงานอย่างเป็นทางการต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเวบไซท์ที่ชนะเลิศการประกวด มาใช้เป็นเวบไซท์จริงของงาน “มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 23″
2. เพื่อเสริมสร้างความสนใจ และการติดตาม จากประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับงาน”มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23″
3. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาความสามารถในการออกแบบเวบไซท์แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
4. เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านการออกแบบเวบไซท์

 

ประเภทการประกวด

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. นักเรียน นักศึกษา 2. บุคคลทั่วไป โดยสามารถส่งเข้าประกวด แบบคนเดียว หรือเป็นกลุ่มได้ (ไม่เกิน 3 คน)

 

เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจาก บริษัท สื่อสากล จำกัด “โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ” และจาก บริษัท ดีจีที อินฟอร์เมทีฟ จำกัด พิจารณาร่วมกันตามหัวข้อดังนี้

1. ความสวยงาม ร้อยละ 30
2. เทคโนโลยี ร้อยละ 25
3. ความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 20
4. ความง่ายในการใช้งาน ร้อยละ 15
5. เวลาในการดาวน์โหลด ร้อยละ 10

* หมายเหตุ: การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และผลงานที่ร่วมส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท สื่อสากล จำกัด การตัดสินโดยคณะกรรมการตลอดจนการประกาศผล และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด จะประกาศให้ทราบทางเวบไซท์ www.autoinfo.co.th และ www.netdesign.ac.th และ/หรือได้รับการติดต่อจากผู้จัด

 

กติกาการออกแบบเวบไซท์

1. ต้องออกแบบเวบไซท์ โดยโครงสร้างบังคับดาวน์โหลดได้ที่ www.autoinfo.co.th หรือโดยโครงสร้างทางเลือกจัดทำได้ไม่เกิน 5 รายการ
2. ต้องออกแบบระบบ BACK OFFICE ให้สามารถแก้ไข/เพิ่ม/ลดเนื้อหาในเวบไซท์ได้ (UPDATE CONTENT) โดยฐานข้อมูลต้องสอดคล้องกับโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมดูรายละเอียดได้ในโมดูลที่เตรียมให้
3. นำโครงสร้างฐานข้อมูลที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ไปใช้ในการออกแบบได้ หรือจัดทำใหม่ได้ไม่จำกัด โดยการออกแบบฐานข้อมูล ต้องสอดคล้องกับโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม และภาษาที่ใช้ต้องเป็น PHP เท่านั้น ดูรายละเอียดได้ใน www.autoinfo.co.th
4. ต้องออกแบบตามแนวคิดของงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23″ รวมถึงสี และโลโก
5. สามารถนำเนื้อหา รูปแบบตัวหนังสือ รูปภาพประกอบ (TEXT AND IMAGES) ของงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 22″ มาใช้เป็นตัวอย่างได้ ดูรายละเอียดได้ใน www.autoinfo.co.th/motorexpo/2005

 

รางวัลการประกวด

ชนะเลิศ

เงินรางวัล 50,000 บาท ทุนการเรียน NETDESIGN มูลค่า 5,800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศ

เงินรางวัล 20,000 บาท ทุนการเรียน NETDESIGN มูลค่า 4,800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 10,000 บาท ทุนการเรียน NETDESIGN มูลค่า 3,800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

การสมัคร และเข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่สนใจรับใบสมัครได้ที่ NETDESIGN ทุกสาขา หรือนิตยสาร “ฟอร์มูลา”, คาร์ สเตริโอ, 4 WHEELS, CV&L หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวบไซท์ www.autoinfo.co.th

ผู้สมัครต้องจัดเตรียม ใบสมัครที่กรอกรายละเอียด พร้อมผลงานการออกแบบ บันทึกผลงานลง CD หรือ DVD จำนวน 1 ชุด และผลงานทุกหน้าขนาด A4 (4 สี) จำนวน 1 ชุด ส่งมาที่ บริษัท สื่อสากล จำกัด เลขที่ 1143/1 ซอยสุทธิพร ถนนรัชดาภิเษกแขวง/เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400

 

รายละเอียดโครงการ ปี 2549
15 มีนาคม เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการตามสื่อต่างๆ
01 เมษายน-30 มิถุนายน เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการประกวด
31 กรกฎาคม รับผลงานเข้าประกวด
07 สิงหาคม ตัดสินคัดเลือกผลงานรอบแรก
07-10 สิงหาคม ผู้เข้ารอบนำผลงานไปปรับปรุง และส่งกลับ
28 สิงหาคม ตัดสินคัดเลือกผลงานชนะเลิศ
01-14 กันยายน ผู้ชนะเลิศปรับปรุงผลงานร่วมกับผู้จัดงาน
15 กันยายน ออนไลน์ www.autoinfo.co.th/motorexpo
30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม มอบรางวัลผู้ชนะเลิศ
ผู้สนับสนุนโครงการ โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ
บริษัท ดีจีที อินฟอร์เมทีฟ จำกัด


------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2549
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Si4c2
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th