บทความ

IASCA THAILAND


ระเบิดความมันขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยกับการแข่งขันเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่ได้มาตรฐานโลกอย่าง IASCA (INTERNATIONAL AUTO SOUND CHALLENGE ASSOCIATION) ซึ่งก่อตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 1987 โดยชมรมผู้ประกอบการเครื่องเสียงและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์แห่งประเทศไทย (CAA) เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินกิจการของ IASCA ในประเทศไทย

เป็นนิมิตหมายอันดีของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ในประเทศไทย ที่จะได้รับการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งรวมถึงการวางระบบให้มีมาตรฐานเป็นสากลมากขึ้น เท่าที่ผ่านมาทุกวันนี้ทุกร้านล้วนกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาเองแทบทั้งสิ้น ต่างคุยโม้คำโตว่าร้านของตัวเองมีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับจากชาวต่างประเทศที่ได้ชมผลงาน ซึ่งเราๆ ท่านๆ ก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาตรฐานตรงไหนมาช่วยตัดสิน ? อาจจะดีจริงหรือเป็นความชอบส่วนตัว อันนี้ก็ไม่ทราบด้วยประการทั้งปวง !?!

สำหรับรายการแข่งขัน IASCA สาเหตุที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั้งหลายนั้นก็เพราะกฎกติกาต่างๆ ล้วนมีความละเอียดและมีข้อกำหนดมากมาย เรียกว่างานทุกขั้นตอนต้องทำแบบพิถีพิถัน ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ได้ประสิทธิภาพจากอุปกรณ์ที่ใช้มากที่สุด รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักนั่นเอง

ในส่วนของการแข่งขันสนามแรกที่จัดขึ้นบริเวณลานจอดรถด้านหลังซีคอนสแควร์ เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2548 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากร้านติดตั้งต่างๆ ส่งรถเข้าแข่งขันประลองฝีมือกันมากมาย ทั้งที่ส่งกันในนามของทีม หรือแบบ “ข้ามาคนเดียว” ไม่สนใจใคร อันนี้ก็มีไม่น้อย

โดยรถที่เข้าร่วมแข่งขันในประเภท IDBL สามารถทำลายสถิติโลกได้ถึง 2 รุ่น คือรถของ อนุวัฒน์ ทับทิม จากร้าน อนุวัฒน์ออดิโอ ลงแข่งในรุ่น IDBL-ULTIMATE 1-260 ทำสถิติได้ถึง 170.7 ดีบี อีกหนึ่งคันเป็นของ ประวิทย์ ปิติเจริญ จากร้าน PTJ แข่งในรุ่น IDBL-ULTIMATE 261-520 ทำได้ 172.9 ดีบี เป็นสถิติโลกใหม่ที่ได้รับการรับรองจาก IASCA เรียบร้อยแล้ว

ส่วนรถทุกคันที่เข้าร่วมแข่งขัน หากมีจุดไหนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ก็จะได้รับการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องจากกรรมการ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป ในทางกลับกันรถคันที่ชนะก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดเอาเสียเลย แต่ที่ชนะเพราะว่ามีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดต่างหาก สำหรับรายละเอียดและรุ่นของการแข่งขันไล่เรียงได้ดังนี้

 

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ส่วน

1. SQ (SOUND QUALITY) คือ การแข่งขันคุณภาพเสียง
2. IDBL คือ การแข่งขัน SPL

การแบ่งประเภทและรุ่น

SQ (SOUND QUALITY)

ROOKIE DIVISION รุกคี ดิวิชันเป็นเวทีการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์สำหรับผู้เริ่มต้นแข่งขันเป็นปีแรก ผู้แข่งขัน (COMPETITOR) จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับวงการเครื่องเสียงรถยนต์ และไม่เคยเข้าแข่งขัน IASCA มาก่อน และสามารถแข่งขันในดิวิชันนี้ได้เพียงหนึ่งฤดูกาลแข่งขันเท่านั้น

STREET DIVISION สตรีท ดิวิชัน แบ่งเป็น 3 รุ่น

– STREET SMART: สตรีท สมาร์ท เป็นรุ่นสำหรับผู้แข่งขันทั่วไป ที่ซื้อเครื่องเสียงจากร้านค้าและไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน, สินค้า ฯลฯ จากวงการเครื่องเสียงรถยนต์

– STREET PRO: สตรีท โพร สำหรับมืออาชีพที่อาจได้รับ หรือไม่ได้รับการสนับสนุน จากวงการ เครื่องเสียงรถยนต์

– STREET X: สตรีท เอกซ์ เป็นรุ่นสูงขึ้นจาก สตรีท โพร ที่จะเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนในความสวยงาม, การใช้วัสดุ, แสง, สี, อุปกรณ์เสริมต่างๆ ในการติดตั้ง

ULTIMATE DIVISION อัลทิเมท ดิวิชัน

– ULTIMATE X: อัลทิเมท เอกซ์ เป็นรุ่นสูงสุดของการแข่งขันที่เน้น คุณภาพเสียง, ความปลอดภัยของระบบไฟ, การติดตั้ง, การออกแบบ และ “ความคิดสร้างสรรค์”

 

IDBL

STOCK DIVISION สตอค ดิวิชัน เป็นรุ่นสำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งไม่มีการสนับสนุนจากวงการเครื่องเสียงรถยนต์ ในการแบ่งรุ่นจะใช้ขนาดพื้นที่ของซับวูเฟอร์เป็นเกณฑ์

– STOCK DIVISION 1: ขนาดพื้นที่ซับวูเฟอร์ 1-160 ตารางนิ้ว (ประมาณเท่ากับ ซับ 8″ 3 ดอก หรือซับ 10″ ไม่เกิน 2 ดอก หรือซับ 12″ ไม่เกิน 1 ดอก)

– STOCK DIVISION 2: ขนาดพื้นที่ซับวูเฟอร์ 160-260 ตารางนิ้ว (ประมาณเท่ากับซับ 10″ 3 ดอก ซับ 12″ 2 ดอก หรือ ซับ 15″ 1 ดอก)

ADVANCE DIVISION แอดวานศ์ ดิวิชัน เป็นรุ่นที่มีการดัดแปลงพอสมควรแต่ไม่มากจนถึงรุ่น ULTIMATE การแข่งขันในรุ่นนี้เหมาะสำหรับนักเล่นทั่วไป, ร้านค้า, และมืออาชีพที่จะแข่งขันร่วมกันได้

– ADVANCE 1: ขนาดพื้นที่ซับวูเฟอร์ 1-260 ตารางนิ้ว
– ADVANCE 2: ขนาดพื้นที่ซับวูเฟอร์ 261-360 ตารางนิ้ว
– ADVANCE 3: ขนาดพื้นที่ซับวูเฟอร์ 361-720 ตารางนิ้ว

ULTIMATE DIVISION อัลทิเมท ดิวิชัน เป็นรุ่นสูงสุดของการแข่งขัน อนุญาตให้มีการดัดแปลงได้ตามกฎที่ระบุไว้ในคู่มือกฎการแข่งขัน

– ULTIMATE 1: ขนาดพื้นที่ซับวูเฟอร์ 1-1,021 ตารางนิ้ว
– ULTIMATE 4: ขนาดพื้นที่ซับวูเฟอร์ 1,021 ตารางนิ้วขึ้นไป

 

รายชื่อผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การแข่งขัน IASCA THAILAND สนามแรก
ชื่อ-สกุล ชื่อร้านติดตั้ง DIVISION CLASS รางวัล หมายเหตุ
ภานุพงษ์ พัวพงษ์ธร ศิริไฮไฟ SMART 1-600 ชนะเลิศ
อนันต์ ตั้งวงศ์เจริญลาภ SPL TEAM SMART 1-600 รองชนะเลิศ
นะพงษ์ ก่อเกียรติตระกูล DRIVER SOUND SMART 1-600 รองร่วม
เกียรติชน บุญนาค MIRAGE AUDIO SMART 601+ ชนะเลิศ
อาชว์กรันย์ เต็มฤทธิกุลชัย อุดมชัย SMART 601+ รองชนะเลิศ
กิตติพัชร์ หารโรจนวุฒิ กังวานซาวด์ PRO 1-600 ชนะเลิศ
สุรชัย สีมาคุปต์ HI FI WAY PRO 1-600 รองชนะเลิศ
กำพล สิทธิอมรพร มาวิน คาร์ออดิโอ PRO 601+ ชนะเลิศ
ภัทรพงษ์ เอมนุวัฒนา MIRAGE AUDIO PRO 601+ รองชนะเลิศ
สุวัฒน์ กิ่งรุ้งเพชร สงวนซาวด์ STREET X 1-600 ชนะเลิศ
ปิยบุตร วิจัยรัตนศิริ ศิริไฮไฟ STREET X 1-600 รองชนะเลิศ
เจริญพงศ์ สิทธิเจริญ นำชัย พงษ์เพชร STREET X 601+ ชนะเลิศ
สมบูรณ์ รุ่งศักดิ์สกุล เล็กประดับยนต์ STREET X 601+ รองชนะเลิศ
สมชาย โชติภูริพงศ์ อุดมชัย ULTRA X 601+ ชนะเลิศ
ภัทรพงษ์ เอมนุวัฒนา MIRAGE AUDIO ULTRA X 601+ รองชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล ร้าน การแข่งขันIDBL ขนาดลำโพง DB รางวัล หมายเหตุ
อนุวัฒน์ ทับทิม อนุวัฒน์ออดิโอ IDBL-ULTIMATE 1-260 170.7 ชนะเลิศ สถิติโลกใหม่
สราวุธ เกียรติเกื้อกูลชัย ไฮเทค ออดิโอ IDBL-ULTIMATE 1-260 170.0 รองชนะเลิศ อันดับ 3 ของโลก
วรธน นามบ้าน - IDBL-ULTIMATE 1-260 164.9 TOP 10 ของโลก
เจริญพงศ์ สิทธิเจริญ นำชัย พงษ์เพชร IDBL-ULTIMATE 1-260 164.8 TOP 10 ของโลก
เมธี มัจฉวานิช ฟิวชั่น IDBL-ULTIMATE 1-260 152.0 TOP 10 ของโลก
พงศ์ศิลป์ เมธามัย โจ อิมเมจซาวด์ IDBL-ULTIMATE 1-260 145.5 TOP 10 ของโลก
ประวิทย์ ปิติเจริญ PTJ IDBL-ULTIMATE 261-520 172.9 ชนะเลิศ สถิติโลกใหม่
PORNCHAI MATHABOONRIT เซ็นเตอร์ซาวด์ IDBL-ULTIMATE 261-520 171.6 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ของโลก
JESSADA AIMORN AUDIO STAGE IDBL-ULTIMATE 261-520 172.6 ไม่นับเพราะรถผิดกติกา
RAJIT SIRIPOSOP SPEAKER WORK IDBL-ULTIMATE 521-1020 165.3 ชนะเลิศ

 

ในเมื่อมีการแข่งขันที่ได้มาตรฐานโลกเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ร้านติดตั้ง จะได้พิสูจน์ตัวเองให้ผู้บริโภคเล็งเห็นและรับรู้ถึงฝีมือของร้านว่ามีมาตรฐานจริงอย่างที่คุยไว้หรือเปล่า ? ทั้งนี้และทั้งนั้นผลงานในสนามจะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของร้านได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งปั้นน้ำให้เป็นตัวกันอีกต่อไป…------------------------------
เรื่องโดย : ธนกฤต
ภาพโดย : เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน เมษายน ปี 2548
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/FRvY5
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th