บทความ

ซับวูเฟอร์อัจฉริยะ


KAPPA PERFECT แจ้งเกิดเข้าสู่วงการเครื่องเสียงรถยนต์ระดับไฮเอนด์ในปี 1998 แต่ INFINITY อ้างว่าเป็นปี 1999 ซึ่งเป็นปีที่ซับวูเฟอร์ KAPPA PERFECT ตัวแรกส่งเข้าสู่ตลาด จุดเด่นของซับวูเฟอร์อยู่ที่มีช่วง LINEAR EXCURSION แบบวันเวย์ที่ยาวที่สุดเท่าที่มีขายในตลาดช่วงเวลานั้น

นอกจากนี้ ซับวูเฟอร์ KAPPA PERFECT ยังมีค่า QTS สูงกว่าวูเฟอร์แบบซีลบอกซ์อื่นๆที่มีขายในตลาดช่วงเวลานั้น ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้กับตู้ซีล และตู้เวนท์ขนาดเล็ก สำหรับรุ่น 12D VQ นี้ถือว่าเป็นซับวูเฟอร์รุ่นล่าสุดของตระกูล PERFECT โครงสร้างของลำโพงเป็นแบบเฟรมหล่อแบบ 4 ก้าน ใช้วอยศ์คอยล์คู่ ตัวซับมีน้ำหนักรวมแล้วประมาณ 22 ปอนด์ตัวเฟรมมีชุดของเวนท์ หรือครีบระบายทั้งหมด 4 ชุด

ข้างใต้สไปเดอร์ จะช่วยให้อากาศไหลผ่านทอพเพลทวอยศ์คอยล์และบริเวณแกพได้เป็นอย่างดี กลไกของการระบายความร้อนนี้ นับว่าเป็นอีกก้าวของการใช้เฟรมในการระบายความร้อน นอกจากตัวเฟรมจะใช้ระบายความร้อนได้แล้ว ยังได้ทำให้ช่วงชักของสไปเดอร์ทางด้านหลังมีระยะเกือบ 1 1/2″ นับจากตำแหน่งติดตั้งสไปเดอร์ในตัวไปจนถึงด้านหลังของเฟรม

ระบบมอเตอร์ของซับรุ่นนี้ เป็นจุดที่ดูสวยมาก และได้จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คำว่า VQย่อมาจาก VARIABLE Q โดยทั่วไปแล้วซับวูเฟอร์ส่วนใหญ่จะมีค่า Q ที่คงที่ (ค่า Q ย่อมาจาก QTS ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้บอกประสิทธิภาพค่าความถี่ต่ำของลำโพง) วิศวกรของ INFINITYได้คิดค้นหาวิธีที่จะทำให้ผู้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์จากค่า Q ของซับวูเฟอร์ได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่ใช้กับตู้ซีลขนาดเล็กไปจนถึงตู้แบนด์พาสส์ หรือตู้เวนท์ขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ใช้กับอินฟินิทบัฟเฟิล

ทั้งนี้ความสำเร็จทั้งหมดเกิดจาก “ปลอกเหล็ก” (STEEL INSERT) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2″ ใช้กลไกแม่เหล็กในการเหนี่ยวนำให้เกิดการเคลื่อนที่ โดยปลอกเหล็กนี้จะสอดเข้าไปในส่วนของโพลบริเวณแบคเพลท ซึ่งเปรียบเหมือนที-โยคที่ต่อยื่นออกไปจากโพลอีก 3 มม.ปลอกเหล็กทั้ง 2 ชิ้นนี้ เป็นตัวทำให้เกิดค่า MID Q และค่า LOW Q โดยจะทำให้ซับวูเฟอร์รุ่นนี้ ปรับค่า Q ได้ถึง 3 ระดับ

ที่ HIGH Q ไม่ต้องอาศัยปลอกเหล็ก โดย HIGH Q มีค่า QTS ประมาณ 0.6 มีแกพ 2 1/2″ทางด้านหลังของวูเฟอร์ ปลอกเหล็ก MID Q มีค่า QTS ในช่วง 0.47 ซี่งสั้นที่สุด มีระยะชักสั้นเพียง 1 7/8″ และมีโพลเวนท์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/8″ สำหรับ LOW Q มีค่า QTS ประมาณ 0.32 โดยต้องติดตั้งปลอกชิ้นใหญ่ก่อน วัดความยาวได้ประมาณ 2 7/8″ และมีโพลเวนท์ขนาดเล็กกว่าโดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 1″ เท่านั้น เพราะปลอกเหล็กทั้ง 2 อันนี้ใช้สนามแม่เหล็กในการเหนี่ยวนำให้ชักเข้า/ชักออก จากแบคเพลทมอเตอร์

นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ทาง INFINITY ไม่สามารถทำเครื่องมือสำหรับชักเข้า/ชักออกนี้ได้โดยอัตโนมัติ ต้องอาศัยมือจับสายที่มีปลายติดเข้าไปในรูเล็กๆ 2 รู ในบริเวณฝั่งของโพลเวนท์ ในทางเทคนิคปลอกเหล็กจะมีผลในการวัดค่า QTS ของวูเฟอร์ 2 ประการด้วยกัน

ประการแรกค่า QTS ของซับวูเฟอร์ เป็นฟังค์ชันแรกของความแข็งแรงของมอเตอร์ (มีหน่วยเป็น BI ดูได้ในตารางข้อมูล) มอเตอร์ยิ่งแข็งขึ้นค่า QTS จะยิ่งต่ำลง ปลอก LOW Q มีความยาวมากที่สุดแต่มีเวนท์เล็กที่สุด ดังนั้นจึงต้องอาศัยแรงเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กค่อนข้างจะมากเติมใส่ให้กับระบบมอเตอร์

การเพิ่มแรงของสนามแม่เหล็กให้กับแกพวอยศ์คอยล์เปรียบเหมือนถังไนตรัสในรถยนต์เช่นเดียวกันกับปลอกเหล็ก MID Q ที่อาศัยแรงในการเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กน้อยกว่าเพราะมีช่วงชักที่สั้นกว่าและมีโพลเวนท์ที่ใหญ่กว่า ดังนั้นจึงมีช่วงเหนี่ยวนำที่น้อยกว่าและมีผลให้ค่า QTS สูงกว่าปลอก LOW Q ที่ HIGH Q จะไม่มีการใช้ปลอกเหล็กใดๆ ซึ่งอาศัยการเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กน้อยมากแต่มีค่า QTS สูงกว่าใครๆ

ประการที่ 2 เพราะมีค่าความต้านทานจำนวนมาก จึงเป็นสาเหตุให้ต่อต้านการระบายความร้อนด้วยอากาศออกจากโพล ทำให้ต้องติดตั้งในที่ๆ มีการระบายอากาศได้เป็นอย่างดี กำลังของซับวูเฟอร์รุ่นนี้ เกิดจากแม่เหล็กซ้อน 2 ชั้น ประกบแบบแซนด์วิช ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กขับเคลื่อนวอยศ์คอยล์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 1/8″ ตัววอยศ์คอยล์ประกอบไปด้วยม้วนของขดลวดอลูมิเนียมฉาบเส้นลวดทองแดง โดยฟอร์เมอร์เป็นแบบไม่อาศัยสนามแม่เหล็กในการเหนี่ยวนำ วิศวกรของ INFINITY ใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบระบบมอเตอร์ ให้มีความสวยงามระดับประติมากรรม

โคนโลหะทำจากอัลลอยแมกนีเซียมที่ทาง INFINITY เรียกว่า M3D หรือ MAGNESIUM METAL MATRIX DIAPHRAGM ซี่งวัสดุที่ใช้ทำนี้มีความเบากว่าโคนอลูมิเนียมถึง 20 เท่า มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ดูดซับความสั่นสะเทือนได้ดีกว่าวัสดุอื่นๆ ดัสต์แคพขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5″ ทำจากวัสดุเดียวกันซึ่งเสริมแรงให้กับโคนที่ตำแหน่งมิดพอยท์ ตัวโคนที่โค้งเล็กน้อยนั้นจริงๆ แล้วแข็งมาก สงสัยว่าทำไมริมด้านนอกถึงไม่คว่ำหน้าลง เหมือนกับที่เห็นในโคนอลูมิเนียมทั่วไป แต่คิดว่าน่าจะเป็นผลมาจากคุณภาพ ของส่วนผสมแมกซีเนียมที่ลงตัว ถึงทำให้โค้งได้เช่นนั้น

เซอร์ราวน์ดแบบฉีดหล่อขึ้นรูป ทำจากวัสดุ NITRILE-BUTYLENE-RUBBER ขนาดกว้าง 1″ พร้อมทั้งประเก็นติดตั้งทางด้านหน้าในตัวเซอร์ราวน์ด ที่เหลือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7″ เป็นส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์ และคอททอน และมีสายวอยศ์คอยล์ทินเซลลีดเชื่อมติดอยู่ทางผิวหน้า แต่ละวอยศ์คอยล์มีขั้วเชื่อมต่อกับขั้วถักสีทอง

ฉบับหน้ามาติดตามกันต่อ ถึงผลการทดสอบในห้องทดลองกับตู้สูตรจริง ว่าเจ้า INFINITY KAPPA PERFECT 12D VQ จะปรับทูนค่า Q มีผลต่อเสียงเบสส์อย่างไร ?------------------------------
เรื่องโดย : วิโชค
ภาพโดย : อินเตอร์เนท
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน มกราคม ปี 2548
คอลัมน์ : ลับเฉพาะ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GYqiN
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th